MİTRAL KAPAK YETERSİZLİĞİ İÇİN MİTRAL ANULUS DARALTICI İŞLEM UYGULAMALARI
12 Mart 2019

Kalp yetmezliği hastalığında önemli bir sorun da zamanla artan kalp boşluk boyutlarının neden olduğu annulus genişlemesine bağlı mitral yetmezliğidir. Zaten azalmış olan ileri doğru kalp debisine mitral yetmezliğinin neden olduğu geriye doğru kaçak da eklenince hastalarda ciddi semptomatik klinik tablolar oluşabilmektedir. Annüler genişlemeye bağlı mitral yetmezliği hafif miktarda olabileceği gibi hastanın dekompansasyonuna neden olabilecek düzeyde de olabilir. Kalp yetmezliği hastalarında mitral kapağa yönelik yapılan cerrahiler riskli olduğundan ve başarı şansı nispeten düşük olduğundan daha az invazif bir yöntem olan perkütan mitral annulus daraltıcı işlemler gündeme gelmiştir. Bu amaçla transfemoral yolla kalbin toplayici damarı olup mitral anulusu çevreleyen damara daraltıcı sistem yerleştirilmekte ve mitral yetmezliğin azaltılması sağlanmaktadır. Uygun hastalarda işlem riski düşük ve başarı şansı yüksektir. Genel anestezi verilmemesi bu tip hastalar için büyük bir avantajdır.
Merkezimiz mitral annulus daraltıcı işlemin ülkemizde nadir uygulandığı kliniklerden bir tanesidir. Kliniğimizde de uygun hastalar titizlikle incelenmekte ve bu işleme uygun hastalara ayrıntılı ekokardiyografik inceleme yapılmaktadır. Uygun hastalarda belirlenmekte ve bu hastalara işlem başarıyla uygulanmaktadır. Uygulanan işlemlerde oldukça iyi klinik sonuçlar alınmıştır.
mitral-anulus.jpg

Şekil. Mitral anulus daraltma işleminin temsili resmi

İletişim
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye.
Telefon: 0312 596 29 36