PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ UYGULAMALARI
12 Mart 2019

Tuzak norapatilerde dekompresyon
Brakiyal pleksus patolojilerinde cerrahi
Torasik outlet sendromu
Mikrocerrahi sinir anastomozlari (greftle ve/veya gretfsiz)
Periferik sinir kilifi tumorleri cerrahisi