REDÜKSİYON MAMOPLASTİ (MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI)
12 Mart 2019

Kadınların vücut yapısına, omuz genişliğine, boyuna ve iskelet sistemi duruşuna göre değişmekle birlikte normal yapıda bireylerde 800 gram üzerinde olan her bir meme dokusu büyük olarak kabul edilir. Bu durum makromasti olarak adlandırılır. Makromastik meme dokusunun daha da büyüyerek her birinin 1200 gr üzerine çıkmasına ise gigantomasti denir. Bu tip memeler kadınlarda estetik yönden sıkıntı yaratabilecekleri gibi ek sağlık sorunlarına neden olabilir. Normalden büyük olan memelerin ağırlık, hacim ve iritasyona bağlı yapabilecekleri sorunları sıralayacak olursak:
· Boyun-sırt ağrısı
· İskelet yapı bozuklukları, kambur/yan duruş
· Meme altı katlantısında cilt problemleri (pişik, mantar, enfeksiyon gibi)
· Sutyen kullanım zorlukları ( uygun sutyen bulamama, sutyen askı izi, sutyen yapısının kısa sürede bozulması)
· Fiziksek aktivite kısıtlılığı, spor yapmada zorluk
· Omuzda ve boyundaki ağırlık nedeni ile kollarda uyuşma ve belli kol hareketlerinde ağrı
· Toplum içinde memelerine saklamaya yönelik farklı psiko sosyal sorunlar
· Göğüs duvarında bası ve sıkışma hissi

Bu problemler genelde ilaç tedavisi çözümlenemez. Sadece semptomlar ve olası cilt problemleri için ilaç tedavisi verilebilir. İlaç tedavisi ile geçici dönem rahatlamalar olabilir ve uzun dönem ilaç kullanımına bağlı yan etkiler akılda tutulmalıdır. Duruşa bağlı problemler belli bir dönem sonra kalıcı hal alabilir. Bunların hepsini göz önünde tutacak olursak memeyi küçültmeye yönelik ameliyat aslında önemli bir ölçüde ilaçların tedavi edemeyeceği fiziksel nedenleri çözmek için yapılır. Estetik amaçlara yönelik ve sıklıkla genç hastalara uygulanan küçültme ameliyatını bu kapsam dışında tutmak doğru olacaktır. Özetleyecek olursak meme küçültme ameliyatı estetik ve görünüm amacı için uygulanabileceği gibi belli bir hasta grubunda sağlık sorunlarını gidermeye yöneliktir. Estetik amaçlara yönelik her türlü beklentinin karşılanması ve görünüm açısından iyi sonuçlar için Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi doktoruna danışılması daha doğru bir seçim olacaktır.

Ameliyata Uygunluk:
Memede büyüklük ve buna bağlı şikayetleri olan ve öncellikle estetik amacı olmayan hastalar Genel Cerrahi poliklinikleri içinde yer alan Meme-Tiroid polikliniğine başvurabilir. Buradaki değerlendirmede hastanın ayrıntılı hikayesi alınır ve fizik muayene yapılır. Hastanın yaşı, menapozal durumu ve meme ile ilgili diğer ayrıntılar incelenir. Memenin yapı, postur ve büyüklüğüne ve ek özelliklerine göre meme küçültme ameliyatı için uygunluğu belirlenmeye çalışılır. Her bireyde meme için belirlenmiş sutyen boyutları farklı olabilir ve ameliyat gerekliliği kişiden kişiye farklı olabilir. Hastanın şikayetleri ve bunların meme ile birincil derecede ilişkileri bu aşamada önemli olabilir. Ameliyat uygunluğu verilen her hasta ek meme patolojisi için yaşına uygun meme taramasına alınır. Ameliyat öncesi memede kanser açısından şüpheli veya takibi gereken lezyonların olması durumunda öncellikle bu alanların araştırılması gerekir. Bu lezyonlar tam anlamı ile açıklığa kavuşturulduktan sonra meme küçültücü ameliyat gerçekleştirilebilir. Ameliyat kararı verildikten sonra size olası riskler, ameliyat izleri ve uzun dönem sonuçlar hakkında bilgi verilecektir. Ameliyat öncesi Anestezi ve gereğinde Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji doktorları tarafından kontrol edilecek ve ameliyatla ilgili risk durumunuz belirlenecektir. Bu risk durumunuz size bildirildikten bütün olası ameliyat ve sonrası için size ayrıntılı onam formu imzalatılacaktır.
Ameliyat:
Kişinin boyuna, memesinin duruşuna, yapısına, omuz genişliğine, meme başı pozisyonuna ve isteğine göre meme küçültme tekniği planlanır. Meme küçültme ameliyatını kliniğimizde sadece ileri derecede büyük memelere uygulanmaktadır. Bu tip memelerde meme başı oldukça aşağı bir seviyede meme başının serbest olarak taşındığı teknikler kullanılır. Bu tip ameliyatlarda yara izleri daha geniş olacaktır.
Ameliyat Sonrası Takip:
Ameliyat sonrası ilk günlerde ameliyat bölgesi ve kollarda ağrılar ve hareketlerde hafif kısıtlılık olabilir. Memenin yanlarında drenler olacaktır ve bunların birkaç takip edilmeleri gerekecektir. Ameliyat sonrası normal şartlar altında iki-üç gün hastanede kalmanız gerekecektir. Yeni oluşturulmuş memelerin daha iyi adapte olabilmesi için sıkı bir tarzda kavrayan önden düğmeli sporcu sutyeninin giyilmesi istenecektir. Hastalar taburcu olduktan sonra ortalama on gün süresi ile genellikle gün aşırı poliklinik ve pansuman kontrolüne çağrılır. Enfeksiyon, kanama, yara ayrılması ve farklı nedenlerle ek cerrahi işlem ve tedavilere ihtiyaç olabilir. Normal şartlar altında meme küçültme sonrasında hastalarda hafiflik hissi ve rahatlama gözlenir. Duruşunda düzelme ve ağrılarında azalma olacaktır. Ek problem olmayan hastalar 15-20 gün içinde normal hayat tarzlarına dönebilirler. Kas geliştirici ve ağır sporlardan 3 ay ideal olarak 6 ay uzak kalması hastalara önerilir. Ameliyat sonrası memenin son durumunu alması bir seneye kadar uzayabilir. Kilo alma durumunda ve uzun dönemde memeler tekrar büyüyebilir, simetrileri bozulabilir ve şekilleri değişerek farklılaşabilir.

Randevu İçin: Genel Cerrahi Polikliniğine Bağlı Memetroid Polikliniğinden Randevu alabilirsiniz…