YAŞLILIK PSİKİYATRİSİ BİRİMİ
12 Mart 2019

Günümüzde yaşlı nüfusun giderek artması ve fiziksel hastalıklarının çokluğu nedeniyle yaşlı hastalar günlük poliklinik pratiğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hastanemize başvuran hasta popülasyonunun önemli bir kısmını 65 yaş üstü hastaların oluşturduğu görülmektedir. Bu yaş grubunda ek fiziksel hastalıklarının çokluğu, duyma ve görme sorunlarının olması, aile ve yakınlardan bilgi alınması gerekliliği ve demans gibi hastalık tanılarının halen nöropsikiyatrik değerlendirme ile konulması sebebiyle yaşlı hastaların psikiyatri pratiğinde özelleşmiş birimlerde ve daha uzun süren değerlendirilmelere tabi tutulması gerekmektedir. “Yaşlılık Psikiyatrisi (Geropsikiyatri)” alanında hizmet veren bu birime başvuran kişilere;
· Psikiyatrik değerlendirilme yapılması,
· Bilişsel fonksiyonların belirlenmesi için nöropsikolojik testlerin yapılması,
· Tedavi ve takiplerinin yapılması,
· Kendisi ve yakınlarına yaşlılık dönemi ruh sağlığı konusunda danışmanlık verilmektedir.