BEHÇET HASTALIĞI POLİKLİNİĞİ
12 Mart 2019

Bir Türk doktoru olan Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında tanımlanan ve bu nedenle uluslararası literatürde Behçet Hastalığı ya da Behçet Sendromu olarak adlandırılan hastalıktır. Genelde ağız içinde ve cinsel bölgede tekrarlayan ülserlerle, deri, eklem, göz, damar ve sinir tutulumuyla seyreder, sebebi bilinmeyen, nadir görülen, bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Birçok organı etkileyen Behçet Hastalığı, kronik ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Behçet hastalığının henüz belirlenmiş bir nedeni yoktur. Ancak hastalığı tetikleyen çevresel etkenlerin yanısıra infeksiyöz ajanlar, bakteri veya virüsler ve genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır. Ailesel geçiş henüz tam bilinmemektedir. Nadir de olsa ailenin diğer fertlerinde de görülebilmektedir.
Dermatoloji bölümüne ait olan Behçet Polikliniğinde hastaların tanı, tetkik ve tedavileri düzenlenip gerekli görülen diğer bölümlere konsulte edilerek kayıt sistemi ile takip edilmektedir.
Behçet Hastalığı polikliniği Çarşamba günleri Dışkapı Cildiye 3 polikliniğinde yapılmaktadır. Hastalar belirli aralıklarla kontrole çağrılmaktadır. Hastalarımızın geldikleri gün içerisinde muayene, tetkik ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.