RETİNA
12 Mart 2019

RETİNA
Kliniğimiz Retina Biriminde medikal retinal tedaviler, göz içi ilaç enjeksiyonları ve vitreoretinal cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Özellikle takip ve tadavisi yaptığımız hastalıklarımız Diabetik reinopati (Şeker hastalığının göz komplikasyonları), yaşa bağlı makula dejenerasyonudur (Sarı nokta hastalığı).
Diyabetik retinopati genç ve orta yaş grubunda izlenen körlüğün en sık sebebidir. Şeker hastalığında (diyabet) retinada anormal yeni damarlar, vitreus içi kanamalar ve görme merkezinde ödem, retina dekolmanı gibi görmeyi önemli derecede etkileyen ciddi problemler ortaya çıkar. Tedavide lazer fotokoagulasyon, göz içi ilaç enjeksiyonları ve vitreoretinal cerrahi girişimler uygulanmaktadır.
Sarı nokta hastalığı, sıklıkla 60 yaş üzerindeki kişilerde tespit edilen merkezi görme kayıplarının en sık nedenidir. Görme alanının ortasında zamanla gelişen bu kayıp özellikle her iki gözü tuttuğunda kişinin yaşam kalitesinin düşmesine ve başkalarına bağlı yaşamasına sebep olmaktadır. Hastalık ilerlediğinde hasarın geri dönüşü çoğu kez mümkün olmayacaktır. Ancak bugün mevcut yeni tedaviler sayesinde makula dejenerasyonunun ilerlemesi önlenebilmektedir.
Tanı ve Takipte;
Optik koherens tomografi (OCT)
Flöresein anjiyografi (damardan boyalı madde verilerek göz dibi fotoğraflanması),
Renkli göz dibi fotoğrafı,
USG (ultrasonografi),
Bilgisayarlı Görme Alanı
Başlıca Takip Edilen Hastalıklar
Diyabetik Retinopati (Şeker hastalığının göz bulguları),
Yaşa bağlı makula dejeneresansı (Sarı nokta hastalığı),
Hipertansiyona bağlı atardamar(arter), toplardamar (ven) tıkanıklıkları,
Doğumsal görme bozuklukları (tavukkarası, sarı nokta hastalıkları, dejeneresanslar ),
İltihabi Retina –Koroid- Uvea- hastalıkları (Behçet, Tüberküloz, Toxoplazma, Optik noropati ),
Travmaya bağlı hastalıklar(göz içi kanamalar. Retina yırtıkları, Retina dekolmanları ),