ALLERJİ İMMÜNOLOJİ POLİKLİNİĞİ
12 Mart 2019

Allerji, herhangi bir maddeye karşı oluşan aşırı hassasiyet reaksiyonudur. Günümüzde allerjik hastalıklarla karşılaşma yüzdesi giderek artmaktadır. Allerjiye neden olan etkenin uzaklaştırılması çoğu hastanın şikayetlerini azaltmakla veya geçirmektedir. Bu nedenle allerjik hastalıkların tanısı ve neden olan faktörün belirlenmesi çok önemlidir.

İmmünoloji ise bağışıklık sistemimizi inceleyen bilim dalıdır.

Polikliniğimizde aşağıdaki hastalıkların takip ve tedavisi yapılmaktadır;
1)Allerjik Rinit
2) Besin Allerjisi
3) Deri Allerjileri (Ürtiker , Anjiyoödem, Dermatit)
4) Herediter Anjiyoödem
5) Anaflaksi
6) Primer İmmün Yetmezlikler