ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

 KADROSU AD SOYAD  ÜNVAN İLGİ ALANI  
EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUDoç.Dr. Gözde BUMİN AYDINAnesteziyoloji ve Reanimasyon UzmanıZor hava yolu,
Kbb anestezisi
 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Prof.Dr. Ö. Taylan AKKAYA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü, Eğitim Görevlisi

Ağrı Tedavisi

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Uz.Dr. H.Alp ALPTEKİN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,Eğitim Görevlisi

Ağrı Tedavisi,Yan Dalı Var

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Prof. Dr. Demet DOĞAN EROL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,Eğitim Görevlisi

Yoğun Bakım (Yandal Uzmanlık)

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Prof.Dr. Aslı DÖNMEZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü,Eğitim Görevlisi

Pediatrik anestezi, pediatrik kardiyak anestezi, zor hava yolu, geriatrik anestezi

 

BAŞASİSTAN

Doç.Dr.Emine ARIK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Nutrisyon, Donör Bakımı, Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Kalite

 

BAŞASİSTAN

 

Doç.Dr. Ceyda ÖZHAN ÇAPARLAR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Rejyonel anestezi, yoğun bakım

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ


Prof.Dr. Dilek ÜNAL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Havayolu
Kan ve kan ürünleri tranfüzyonu
Günübirlik anestezi
Rejyonel anestezi

 

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç.Dr. İlkay BARAN AKKUŞ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Prof. Dr. Derya ÖZKAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Gülten ÜTEBEY

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi, Yoğun Bakım

 

UZMAN

Uz.Dr.Oya KALE

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Rejyonal Anestezi
Akupunktur
Homeopati

 

 

UZMAN

Uz.Dr. Fatma ÖZKAN SİPAHİOĞLU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi, Yoğun Bakım, Transplantasyon Anestezisi

 

UZMAN

Uz.Dr.Yurdakadim AYAZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Gülten KORKMAZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi, Rejyonel Anestezi 

 

UZMAN

Uz.Dr.Selma ÖLMEZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

BAŞASİSTAN

Dr. Bahar SAKIZCI UYAR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Obez hastada anestezi, postoperatif bulantı kusma

 

UZMAN

Dr. Filiz AKASLAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN


Uz. Dr. Evginar SEZER

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Rejyonel Anestezi, Ağrı, Havayolu, Yoğun Bakım, ERC, ESRA, ESA, TARK, ARUD     

 

UZMAN

Dr. Hakan DAYANIR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN

Dr. Özkan PEKDEMİR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi, yoğun bakım

 

Doçent

 


Doç.Dr. Savaş ALTINSOY

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Yoğun bakım, Ağrı

 

UZMANDoç.Dr.ReyhanPOLAT ONAT

 

UZMAN Uzm.Dr.GülsenKESKİN   
UZMAN Uzm.Dr.Alev ŞAYLAN   
 UZMANUzm.Dr.FundaATAR

 

 UZMAN Uzm.Dr.SevilTİMUROĞLU   


Asistan

Aylin

PERDİ

Asistan

Gökhan

ERDEM

Asistan

Yakup

YILDIZ

Asistan

Merve

NAMLI EMLEK

Asistan

Hilal

AKER (ASLAN)

Asistan

Merve

BOLAT (TEKE)

Asistan

Yusuf

ÖZGÜNER

Asistan

Nuriye

ALMERAL ASLAN

Asistan

Elif Şule

ÖZDEMİR

Asistan

Melis

SUMAK

Asistan

Özge

YAMANKILIÇ MUMCU

Asistan

Veli

ATEŞ

Asistan

Dilhan

KAZANCI

Asistan

Erdi

ÇELİK

Asistan

Aras

METİN

Asistan

Burcu Ayçahan

YILDIZ (YILMAZ)

Asistan

Selime Elif

İŞLEK AKSOY

Asistan

Altan Ecem

TÖNGE (ÖZBAY)

Asistan

Yavuz

SAYGILI

Asistan

Atakan

SEZGİ

Asistan

İbrahim

KUZU

Asistan

Bengü

KOCAMAN

Asistan

Reyhan

İŞLEK

Asistan

Sevda Gökçe

GÜRPINAR (ERTÜRK)

Asistan

Cansu

GÜN

Asistan

Yasemin

ERMİŞ

Asistan

Emine

TECEN

Asistan

Nuri Cihan

NARLI

Asistan

Ahmet

ARAS

Asistan

Efe Volga

ÖZKAN

Asistan

Hatice Hande

ÖZKAN

Asistan

Derya

GÜZELKAYA

Asistan

Sevda

KÖKSAL

Asistan

Burak

TEKE

Asistan

Ahmet

KOYUN

Asistan

Şeyma

HEKİMOĞLU

Asistan

İrem Can

OKUR


Asistan
İsa 
 ÖTELEK
 
TEKNİSYEN, HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 24 uzman hekim, 16 asistan hekim, 47 tekniker ve teknisyen, 21 hemşire, 1 ebe, 10 temizlik elemanı, 3 klinik sekteri ile hizmet
vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Hastanemizde 23 adet ameliyathane, 3 tane Postoperatif Derlenme Ünitesi, fiziksel olarak 6-6 yatak şeklinde bölünmüş 12 yataklı 3. basamak Reanimasyon Ünitesi

(Yoğun Bakım), 1 adet diyaliz imkânı olan yatağı, 1 adet Algoloji Kliniği ameliyathanesi, 2 yataklı Algoloji Kliniği Servisi bulunmaktadır. Ayrıca operasyon öncesi hastaların ameliyathanelere, operasyon sonrası yataklı ünitelerine transferleri de kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anesteziyoloji Kliniği tüm branşlarda ve tüm modern anestezi yöntemlerini uygulayabilecek kapasitede ve 23 adet ameliyathanesi ile hizmet vermektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği içerisinde bir adet “Ameliyathane dışı anestezi” uygulama ekibi vardır. Manyetik Rezonans Görüntüleme, anjiyografi ile girişimsel işlemler, anjiyografi ile kardiyolojik işlemler, gastroenterolojik endoskopik girişimler, psikiyatrik işlemler için anestezi uygulamaları bu ekip ile yapılmaktadır.

Reanimasyon Ünitesi ekibimiz acil resusitasyon ekibinin ana parçasını oluşturmakta, ayrıca hastane genelinde talep edilen santral kateterizasyon ve mekanik ventilasyon takibi ihtiyaçlarına cevap vermektedir.


KLİNİK İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU:

 • Ortalama aylık poliklinik sayısı: 1400
 • Ortalama günlük poliklinik sayısı: 70
 • Ortalama yıllık ameliyat sayısı: 24000
 • Genel anestezi uygulama sayısı: 17000
 • Rejyonal anestezi sayısı: 2000
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı sayısı: 24
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan sayısı: 16
 • Ortalama aylık Algoloji Kliniği işlem sayısı: 42 adet girşim, 17 adet RF (Radyo Frekans Ablasyon) uygulaması
 • Reanimasyon Ünitesi yatak sayısı: 12
 • 2012 yılında tedavi gören hasta sayısı: 494
 • Ortalama yatış süresi: 26 gün
 • Doluluk oranı: %130
 • Yoğun Bakım Hasta Profili: Her türlü postoperatif cerrahi hasta, ileri mekanik ventilatör desteği gerektiren her türlü patoloji, sepsis ve ARDS tedavisi
  uygulanmaktadır.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ:

Ameliyathane’de günlük hazırlıklar 07:00 de başlar. Preoperatif Anesteziyoloji polikliniğince hazırlanmış hastalar, tekrar incelenir, eksikleri tamamlanır ve uzman/asistan ile değerlendirilir. Hastalar transfer hemşiresi eşliğinde ameliyathaneye alınırlar. Premedikasyon bölümünde, uygun premedikasyonları uygulanır. 08:00 itibariyle operasyon salonlarına alınırlar. Operasyon sonunda anesteziden uyandıktan sonra “Operasyon Sonrası Derlenme” bölümüne alınarak, bir anestezi teknisyeni eşliğinde tam olarak derlenmeleri sağlanır ve ağrı kontrolü yapılır.

Yine buradan odalarına transfer ile görevli bir anestezi teknisyeni eşliğinde odalarına alınırlar. Yoğun Bakım Ünitesine çıkması planlanan hastalar ise
anestezi ve cerrahi uzmanı/asistanı eşliğinde trasfer edilirler. Bu sırada operasyon odası temizlenir, diğer ameliyat için hazırlanır.
Ameliyathane 08:00-16:00 arasında kesintisiz hizmet vermektedir. Bunun dışında acil operasyonlar için anestezi uzmanı, anestezi asistanı ve anestezi teknisyen / teknikerlerinden oluşan bir ekip nöbet sırasında hizmet vermektedir.
Yoğun Bakım (Reanimasyon) Bölümünde günlük işler 08:00-09:30 arasında yapılan rutin toplu (Eğitim görevlisi, uzmanlar, asistanlar, hemşireler ile birlikte) vizit ile başlar. Hastaların tedavileri düzenlenir. Bu arada yatak başı asistan dersleri, pratik eğitim yapılır.
Günlük yapılacak işlerin belirlenmesinden sonra hastaların hemşire bakımları ve tedaviler uygulanır.
İstenilen elektif konsültasyonlar ve klinikte yatan hastaların tedavileri yapılır. Yoğun Bakım hasta ziyareti zamanında; hasta yakınlarına bilgi verilir.
15:00-16:00 arasında yapılan vizit sonrasında, yoğun bakım nöbetçi doktorlarına hastalar devir edilir. Reanimasyon Ünitesi’nde akşam bir nöbetçi asistan hekim bulunur. Gerektiğinde nöbetçi Anesteziyoloji uzman hekimi ile hastaları konsülte eder.
Algoloji Kliniği doktorları her sabah 08:00’de yatan hastalara vizit yaparlar, polikliniğe başvuran hastaları muayene etmeye başlarlar.
Saat 10:00 – 15:00 arasındabir hekim muayenelere devam ederken diğer hekim de girişimsel işlemleri uygular.

KLİNİK EĞITİM PROGRAMI:

Kliniğimizde eğitim programı teorik ve pratik eğitimler ile sürdürülür. Teorik eğitim hastada 2 saat Cuma günleri 15:00-17:00 arasında eğitim
görevlileri, uzman hekimler, asistan hekimlerin katıldıkları toplantı ile yapılır. Bu toplantıda görsel ve teorik eğitimin yanısıra asistan hekimlere
topluluk önünde seminer verebilme eğitimi verilir.

Pratik eğitim anesteziyoloji için hasta başında eğitim görevlileri ve uzman hekimler tarafından verilir.
Yine yoğun bakım eğitimi hasta başında günlük vizitlerde, konsültasyonlarla diğer yoğun bakım ünitelerinde, acil serviste pratik asistan eğitimi verilmektedir.
Algoloji Kliniği için asistanlar belli sürelerle rotasyonlar yapabilmekte ve hem pratik hem de teorik eğitimi alabilmektedirler.

AKADEMİK ÇALIŞMA VE PROJELER:

Kliniğimizde yürütülen pek çok çalışma vardır. Bunlardan bir kısmı Etik kurul onayı almıs, bir kısmı projelendirme aşamasında olup, etik kurul onayı beklemektedir. Yine pek çok tez çalışması da yapılmaktadır.

2012 yılında yayınlanan bilimsel makalelerimiz;

Ozkan D, Ergil J, Alptekin A, Aktürk N, Gümüs H. Target controlled remifentanil infusion for smooth laryngeal mask airway removalduring emergence from desflurane-remifentanil anesthesia. J Anesth 2012 Jun; 26(3): 369-74.

Ozyaylalı I, Yazicicoglu D, Kulacoglu H. Outpatient simultaneus repair of ventrl and groin hernias in local anesthesia: Case report.

Acta Clin Croat 2012; 51: 103-105.

Ergil J, Akkaya T, Gozaydin O, Gunsoy B, Alicura S, Aladag E, Gumus H, Akin I. Vasoconstrictive and analgesic efficacy

of locally infiltrated levobupivacaine in tonsillectomy patients.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Oct; 76(10): 1429-33.

Yilmaz ER, Kertmen H, Gürer B, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z.The protective effect

of 2-mercaptoethane sulfonate (MESNA) against traumatic brain injury in rats. Acta Neurochir (Wien) 2012 Sep 29.

Özkan D, Ergil J, Taş C, Gümüş H. Pemfigus vulgarisli hastada spinal anestezi uygulaması (Olgu sunumu) Anestezi dergisi 2012; 20 (2): 103-105

Bedirli N, Demirtas CY, Akkaya T, Salman B, Alper M, Bedirli A, Pasaoglu H. Volatile anesthetic preconditioning attenuated
sepsis induced lung inflammation. J Surg Res

2012 Nov;178(1):17-23.

Gülen G, Akkaya T, Ozkan D, Kaydul M, Gözaydin O, Gümüş H. Comparison of spring-loaded, loss of resistance and hanging
drop techniques in lumbar epidural blocks.

Agri 2012; 24(1): 37-41.

KLİNİK OLARAK BENZER YA DA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ:

 • Kliniğimizde dünyada uygulanmakta olan tüm cerrahi operasyonlar için anestezi uygulaması yapılabilmektedir.
 • Her türlü havayolu ekipmanı bulunduğu için zor havayolu hastaları tedavi edilebilmektedir.
 • Parkinson hastalarının cerrahi tedavisi için uyanık kraniotomi anestezisi uygulanmaktadır.
 • Her türlü pediatrik kardiyak cerrahi için anestezi uygulanabilmektedir.
 • Kliniğimize ait ultrasonografi cihazları ile rejyonal anestezi uygulamaları ve her türlü vasküler girişimler yapılmaktadır.
 • Tam donanımlı Reanimasyon Ünitesi’nde üst düzey mekanik ventilasyon uygulamaları, dializ, perkütan trakeotomi uygulamaları
  yapılabilmektedir.
 • Algoloji Kliniği’nde kronik ağrı tedavisinde santral blokların yanısıra, floroskopi ve ultrasonografi eşliğinde ağrı tedavisi yapılmakta
  ve gerekirse hastalara yataklı tedavi imkanı da verilebilmektedir.
 • Modern algoloji tedavisinde kullanılan Radyo frekans ve lazer tedavileri özel olarak algoloji kliniğine ayrılmış bir
  ameliyathanede uygulanmaktadır.

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT / AVANTAJLAR:

 •           Tam donanımlı, modern anestezi cihazları ile donatılmış ameliyathaneler
 •           Kliniğe ait 3 adet ultrasonografi cihazı
 •           Pediatrik ve erişkin kullanım için fiberoptik bronkoskoplar
 •           Tam donanımlı, her yatağında mekanik ventilatör olan 12 yataklı Reanimasyon Ünitesi
 •           Her türlü hemodinamik monitörizasyon imkanı
 •           Yoğun Bakımda kullanılan portable rontgen cihazı