ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ
KADRO

AD SOYAD

İLGİ ALANLARI

Eğitim ve İdari Sorumlusu

 Prof.Dr. Mustafa ÖZBEK

Tiroid Hastalıkları
Tip 2 Diyabetes Mellitus
Adrenal ve Gonad Hastalıkları
Hipofiz hastalıkları

Endokrinoloji Uzman Doktorları

Uz.Dr. İsmail Emre ARSLAN

Obezite, Diabetes Mellitus, Tiroid, Hipofiz, Adrenal bez

Yan Dal Asistanları

Uz.Dr. Murat ÇALAPKULU

 

 
Klinik Hemşireleri:

Neslihan ÇIKINCI (Sorumlu)
Aynur KOCA
Elif AKKAYA
Seher KORUCU
Zeynep Ebru DİKMEN
Selver KAN
Gülay ATALAY

Diyabet Eğitim Hemşireleri:
Seyhan TOPSAKAL (Sorumlu)
Fatma KESİK KAYA
Aysel ATEŞ
Sevim KARACAN
Fatma KENANOĞLU
Klinik Sekreterleri:

Betül Akgül (Servis)

Merkez Poliklinik Sekreterleri:

Nejla AÇIKGÖZ
Filiz YUKA

Mevki Poliklinik Sekreterleri:

Şule DUMAN
Dursun KARADENİZ


 

Klinik Personelleri:

Senem KARATAŞ
Ufuk ATMACA
Nurettin ATAK
İmdat KALINYAR
Zeynep YAŞAR

ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları; İç Hastalıkları Ana Bilim dalının aşağıdaki hastalıklar ile ilgilenen bilim dalıdır.

Diabetes mellitus,

Tiroit hastalıkları,

Lipid bozuklukları,

Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları,

Obezite,

Hirsutizm,

Polikistik over hastalığı ve adet düzensizlikleri,

Hipertansiyon,

Metabolik Sendrom,

Boy kısalığı

Gonad hastalıkları ve İnfertilite,

Hipofiz ve hipotalamus hastalıkları,

Adrenal bez hastalıkları,

Paratiroit hastalıkları,

Diğer hormonal dengesizlikler.

Tarihçe

Hastanemizde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 2008 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. Dışkapı merkez ünitemiz, hastanemiz F-Blok 2. katta bulunan yataklı servisi ve aynı blok giriş katta yer alan poliklinikleri ile hizmet vermektedir. Daha sonra açılan Etlik semt polikliniği ilave olmuştur. Etlik semt polikliniğinde verilen poliklinik hizmetimiz Nisan 2016’dan itibaren İskitler Ek binamız bünyesinde hizmet vermeye devam etmiştir. 2016 yılı Ekim ayı itibarıyla hastanemiz Mevki binasında Obezite polikliniğimiz açılmıştır. Aralık ayı başında da Endokrinoloji polikliniğimiz hizmet vermeye başlamıştır. 2017 yılı şubat ayında ise İskitler ek binamızda yer alan diğer ünitelerimiz Mevki binamıza taşınmıştır. Halen hem Merkez hem de Mevki ek binamızda poliklinik hizmetlerimiz sürmektedir. Her iki poliklinik ünitemizde rutin hasta tetkik ve tedavisinin yanında tiroit ve paratiroit ultrasonografisi, tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmakta ve birebir diyabetik hasta eğitimi verilmektedir. Ayrıca merkez polikliniğimizde rutin olarak diyabetik hastalarımıza toplu eğitim programı uygulanmaktadır. Hastanemizde Nükleer Tıp Kliniği (tiroit ve paratiroit sintigrafisi, I131 uptake, I131 tüm vücut iyot tarama, radyonüklid tedavi, mide boşalma çalışması, somatostatin reseptör sintigrafisi vs. yapılmaktadır) Mevki binamızda yer alırken, kemik mineral dansitometrisi ve manyetik rezonans görüntüleme ise hem Mevki hem de Dışkapı merkez yerleşkesinde yapılmaktadır. Radyoloji Kliniğimiz bünyesinde yer alan girişimsel radyololoji ünitesinde ise halen adrenal venöz örnekleme ve inferior petrozal sinüs örneklemeleri başarı ile yapılabilmektedir.

Endokrinoloji merkezimiz aşağıdaki ana başlıklarda hastalarımıza hizmet vermektedir:

*Diyabet tanısı, tedavisi, eğitimi ve insülin pompası uygulamaları

*Tiroit hastalıkları, tiroit kanseri tanı, tedavisi, izlemi ve tiroit ultrasonografisi/dopler ultrasonografisi/elastosonografi ve tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi

*Kalsiyum metabolizması ve paratiroit bez hastalıkları, paratiroit bez ultrasonografik incelemeleri

*Hipofiz ve hipotalamus hastalıkları

*Gonad ve böbrek üstü bezi hastalıkları

*Obezite (şişmanlık) tedavisi

*İnsülin direnci, metabolik sendrom

*Hipertansiyon

*Kolesterol ve trigliserid yüksekliği

*Hirsutizm (kıllanma)

*Osteoporoz (kemik zayıflığı)

Kliniğimiz bünyesinde bulunan üniteler;

1-Dışkapı Merkez Poliklinikleri: Genel hasta kabulü ve konsültasyon hizmetlerinin verildiği iki endokrinoloji polikliniği, diyabet hastaları için ayrı hizmet veren diyabet polikliniği, diyabet eğitim odası, dinamik test odası, tiroit ultrason ve biyopsi odası bulunmaktadır. Diyabet eğitim odasında ayaktan ve yatan tüm diyabet hastalarına diyabet eğitim hemşireleri tarafından birebir ve ayrıca toplu eğitimler verilmekte, insülin uygulamaları, genel diyet önerileri anlatılmaktadır. Dinamik test odasında ayaktan tanı testleri uygulanmaktadır. Ultrasonografi odasında tiroit ve paratiroit ultrasonografisi/dopler ultrasonografisi/elastosonografi ve tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır.
2- Endokrinoloji Servisi (Merkez bina): Yataklı serviste tanı ve tedavi, dinamik testler ve hasta eğitim hizmetleri verilmektedir. Yatan hastalar için tiroit ve paratiroit ultrasonu, ince aspirasyon biyopsisi uygulamaları için ayrı bir muayene odası bulunmaktadır. Yatan hastalarımıza gerektiğinde tanı amaçlı girişimsel radyoloji kliniği tarafından inferior petrozal sinüs örneklemesi, adrenal venöz örnekleme ile ovaryen venöz örnekleme gibi girişimsel dinamik testler yapılabilmektedir.

Klinik araştırmaların yürütüldüğü ve akademik toplantıların yapıldığı toplantı odası yine merkez serviste bulunmaktadır. Her hafta çarşamba günleri Endokrinoloji-Cerrahi konsey toplantılarında özellikli hastalar diğer bölümler (KBB, Genel Cerrahi, Beyin cerrahisi, Üroloji, Patoloji ve Nükleer Tıp) ile birlikte değerlendirilip uygulanacak cerrahi veya tıbbi tedavi belirlenmektedir. Toplantı salonunda ayrıca gereği durumunda diyabetik ayak konseyi toplanmakta, diyabetik ayak yaralarına uygulanacak cerrahi veya tıbbi tedavi multi-disipliner olarak değerlendirilmektedir. Asistanlar için yapılan eğitim faaliyetleri, haftalık literatür tartışmaları ve seminerler toplantı odasında salı günleri yapılmaktadır.

3- Diyabet eğitimi ve dinamik test odası: Kliniğimizde ayaktan veya gereğinde yatış verilerek olmak üzere her türlü endokrinolojik tanı testi uygulanılabilmektedir; glikoz tolerans testi, ACTH uyarı testi, insülin hipoglisemi testi, glikoz-büyüme hormonu baskılama testi, dekzametazon baskılama testleri, su kısıtlama testi, tuz yükleme testi, 72 saatlik açlık testi, TRH uyarı testi, GnRH uyarı testi, human koryonik gonodotropin testi (pregnyl testi), CRH uyarı testi, GHRH uyarı testi ve gereğinde diğer endokrinolojik tanı testlerinin uygulaması deneyimli personelimiz tarafından yapılmaktadır.

4- Mevki Binası Poliklinikleri: Mevki binası obezite polikliniğimiz 2016 yılı Ekim ayında ilk endokrinoloji polikliniği ise 2016 Aralık ayı itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır. İskitler ek binamızda yer alan diğer polikliniklerimiz ise 2017 yılı şubat ayında Mevki binamıza taşınmıştır. Diyabet ve obezite polikliniğimiz haricinde iki Endokrinoloji polikliniği ve bir özel hastalıklar (hipofiz hastalıkları, paratiroit hastalıkları, tiroit kanserleri, sürrenal adenom, nadir hastalıklar) polikliniği ile Mevki binamızda hizmet verilmektedir. Ayrıca tiroit ve paratiroit ultrasonu/dopler ultrasonografi/elastosonografi ve ince iğne aspirasyonu uygulamaları da ayrıca yapılmaktadır. Obezite polikliniğinde Gastroenteroloji Kliniğiyle ortak intragastrik balon uygulamaları, Genel Cerrahi kliniğiyle ortak bariatrik cerrahi uygulanan hastalarımızın takibi yapılmaktadır.

Kliniğimizde Endokrinoloji alanında ülkemizde ve dünyadaki güncel gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bu anlamda tanı ve tedavi alanındaki birçok modern ve teknolojik uygulamalar kliniğimiz pratiğine eklenmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Endokrinoloji bölümü her gün dört yüze yakın ayaktan hastaya hizmet vermekte olup Ankara’da en çok endokrinolojik hastalıkların değerlendirildiği kliniklerden biridir.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık eğitimi ile birlikte ayaktan ve yatarak hasta tanı ve tedavi hizmetlerimiz 2’si profesör, 2’si doçent olmak üzere 7 kişinin yer aldığı endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman ekibimiz tarafından yürütülmektedir.