ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Ünvan Ad Soyad  İlgi Alanları

EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUSU
 
Prof.Dr. İrfan ŞENCAN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu
Hematolojik Maliniteli Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi
Hastane Enfeksiyonları
Üriner Sistem İnfeksiyonları
Zoonozlar
Diyabetik Hastaların Enfeksiyonları
Endokardit
Salgın Yönetimi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Sağlık Yönetimi ve Eğitimi
 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

 
Doç.Dr. Fatma  Aybala ALTAY
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji BaşasistanDiyabetik Ayak ve Yumuşak doku enf, İmmun suprese konakta enfeksiyon
 

BAŞASİSTAN

 

Doç.Dr. Gönül Çiçek ŞENTÜRK

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji BaşasistanHIV,Hastane enfeksiyonları, İmmun Suprese Konakta Enfeksiyon
 UZMANUzm.Dr.GöknurYapar TOROS  
 UZMAN Uzm.Dr.SemanurKUZİ  
 

UZMAN

 

Uzm.Dr. Nilgün ALTIN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanıDirençli Gram(-) bakteri enfeksiyonları, Aşı sorumlusu, Transplantasyon sonrası gelişen enfeksiyonlar
 

UZMAN

 

Uzm. Dr. Aslı HAYKIR SOLAY

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanıBruselloz-immunmodulator kullanan hastalarda gelişen enfeksiyonlar,  bildirimi zorunlu hastalık surveyansı birim sorumlusu
UZMANUzm.Dr. İsmet BATTALEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanıKKKA, Kuduz

   
UZMAN Uzm.Dr. Nigar ERTUĞRUL ÖRÜÇ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
UZMAN Uzm.Dr.  Arif Doğan HABİLOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
 UZMAN Uzm.Dr.  Dilek BULUT Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Asistan Doktorlar:

Dr.

Derya

TUNÇ

Dr.

Feray

AYCAN

Dr.

Muhammet Rıdvan

TAYŞİ

Dr.

Orçun

SOYSAL

Dr.

Merve

SİFİL

Dr.

Tuğba

ÖZDEMİR

Dr.

Ezgi Gizem

ŞİBAR (SOYLU)

Dr.

Cihad

ŞAKAR

Dr.

Büşra

KARAKOÇ

Dr.

Begün Rüveyda

AKSOY

Dr.

Ali Bahadır

POLAT


HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Serviste 1 sorumlu hemşire, 1 ebe hemşire, 10 hemşire ve 8 şirket elemanı görev yapmaktadır.


ÇALIŞMA ALANI

Kliniğimizde 8 hasta odası, 15 yatak mevcuttur.  Bu odalardan yedisi 2 yataklı olup, biri negatif basınçlı izolasyon odasıdır. Bir oda ise tek kişilik odadır.

KLİNİĞİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

2018 yılında kliniğimiz istatistiksel analiz oranları:

Poliklinik Sayısı: 3 (Merkez Polikliniği, Mevki Polikliniği, Erişkin Aşı Polikliniği) :25370

Günlük Ortalama Poliklinik Hasta Sayısı:114

Poliklinikte Uzman Başına Düşen Günlük Ortalama Hasta Sayısı:13

Yatan Hasta Sayısı: 330

Yatak Doluluk Oranı: %79,1

Ortalama Hasta Yatış Süresi: 13 gün

Ağırlıklı Hasta Profili: Kronik Hepatit, Akut Hepatit, Diyabetik Ayak Enfeksiyonları başta olmak üzere diğer yumuşak doku enfeksiyonları; Sıtma, Brusella gibi spesifik enfeksiyon hastalıkları, cerrahi alan enfeksiyonları; Menenjit, ansefalit,  endokardit, akut gastroenteritler, kan dolaşımı enfeksiyonları, üriner enfeksiyonlar, immun sistemi baskılanmış konak enfeksiyonları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, vb.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ: Polikliniklerimiz 08:00' da açılır.  Poliklinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılır. Uzman doktor tarafından istenen tetkikler değerlendirilip hastaya sonuçlara göre yatış, konsültasyon veya ev tedavisi önerilir. Ayrıca Dışkapı merkez polikliniğinde uzman hekimle birlikte bir asistan doktor görev  almaktadır.

Yatış verilen hastanın yatışı yapılarak servise gönderilir. Burada servis sekreteri tarafından dosya düzenlenerek hastayı takip edecek asistan doktora verilir. Asistan doktor hastayı hazırlar ve klinik uzmanına haber verir. Hasta uzman tarafından muayene edilerek takip ve tedavisi düzenlenir. Hastanın doktor tarafından ordırına uygun olarak tedavisi hemşireler tarafından yürütülür. Gerektiğinde hastaya damar yolu açılır. Hemşire ön değerlendirme formu doldurulur dosyası düzenlenir. Doktorun istediği tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir.  Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuvara gönderilir. Uygulanacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayardan istenir. İlaçlar hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır.

Klinikte görevli personelin mesaisi 08.00 de başlar. Her asistan doktor her sabah kendi hastasını vizit öncesi muayene eder, ayrıca kıdemli asistan tarafından tüm hastalar muayene edilir ve değerlendirilir. Yeni yatan hasta varsa kıdemli asistan tarafından belirlenen asistan doktor tarafından hazırlanır. Saat 09:00 dan önce tüm hastaların ilaç ordırları sistemden istenir, istemler her hastanın takip eden doktoru tarafından yapılır ve yazılı istem ordırı imzalanarak hemşirelere verilir. Saat 09.30 da servis sorumlu uzmanı ile birlikte servis viziti yapılır. Vizit sonrası her hastanın belirlenen istemleri ve tetkikleri sorumlu asistanı tarafından takip edilir. Acilden istenen konsultasyonlara servis kıdemli asistanı ve bir asistan birlikte bakarlar ve servis sorumlu uzmanına danışarak takip ve tedavisine karar verirler. Servis laboratuvarından ise her ay belirlenen bir asistan doktor sorumlu olur. Laboratuvardan sorumlu uzman denetiminde her sabah saat 08:30da laboratuvarda çalışmaya başlar.

Öğleden sonra yeni yatan hasta ve sabah vizitte konuşulan hasta işlemleri yapılır. Hastaların takibi ve tedavisi ile ilgili literatür çalışmalarına ağırlık verilir. Yoğun bakım konsültanı olan hekimler öğleden sonrasını buraya ayırır. Diğer kliniklerden gelen konsültasyon istekleri görevli uzman hekimler tarafından gün boyunca karşılık verilir. Ayrıca Akyurt ek binasına da konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Çarşamba ve cuma günleri sabah viziti sonrası seminer saatidir. Her gün saat 16:00da servis sorumlu uzmanı ve asistanlarca akşam viziti yapılır. Gün içerisinde yapılan işler değerlendirilir ve nöbetçiye hastalar devredilir. Mesai saatleri dışında yatan hasta ve acilden başvuran hastalardan nöbetçi klinik asistanı ve icapçı uzman sorumludur.

Klinik laboratuvarından o ay için görevli hekimler dışında sürekli görev yapan bir laboratuvar teknisyenimiz mevcuttur. Bu teknisyenin görevi laboratuvarın malzeme ihtiyacını karşılamak, temizliğini ve düzenini sağlamak ve rutin testleri yapmaktır. Bu testlerin sonuçlarını otomasyona işlemekte teknisyenin görevidir.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMLARI: Kliniğimizde Eğitim aylarında(eylül-haziran) her hafta Çarşamba ve cuma günleri saat 11.00-12.00 arası seminer yapılmaktadır. Seminerlere tüm asistan ve uzman hekimler katılır. Konuyla ilgisi olduğunda diğer yardımcı sağlık personeli de katılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istenen zoonoz eğitimleri de kliniğimiz uzmanları tarafından tüm hastaneye verilmektedir. KLİMİK ve EKMUD gibi uzmanlık derneklerince hazırlanılan aylık bilimsel toplantılara konuşmacı ve dinleyici olarak katılmaktayız. Her yıl klinik uzmanlarımız ulusal kongrelerde konuşmacı veya oturum başkanlığı gibi akademik faaliyetlere katılmaktadır. Kliniğimiz uzmanları Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Yoğun Bakım Hemşireliği gibi sertifikasyon programlarında düzenleyici ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT/AVANTAJLAR:

Kliniğimiz bünyesinde bulunan klinik mikrobiyoloji laboratuvarı kliniğimizde yatan hastalara ve mesai saatleri dışında tüm hastalara hizmet vermektedir.
Kliniğimizde otomatize kan kültürü sistemi
Kliniğimizde -80 dereceye kadar inebilen soğutma dolabı
Kliniğimizde fotoğraf çekme olanağı sağlayan eğitim mikroskobu bulunmaktadır
Kuduz ve diğer aşıların uygulandığı aşı merkezi