GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ


KADROSUAÇIKLAMA
EĞİTİM SORUMLUProf.Dr.Zahide Şimşek
 Endoskopi, Endosonografi,ERCP, İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
İDARİ  SORUMLU Uzm.Dr.Engin UÇAR
 Endoskopi
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
 Uzman Uzm.Dr. Ahmet SEKİ Uzman Dr 
 UzmanUzm.Dr. Mustafa Taner BOSTANCI Uzman Dr 
 UzmanDoç.Dr.HarunERDAL Uzman Dr 
 UzmanProf.Dr. Aydın Şeref ÖKSAL Uzman Dr 
 UzmanUzm.Dr.Semih Sezer Uzman Dr 
Yandal AsistanıUzm.Dr.Yusuf ÇALIK
Yandal AsistanıUzm. Serdar ÜÇGEN
Yandal AsistanıUzm. Mehmet R. SEZGİN   

GASTROENTEROLOJİ SERVİSİ PERSONEL İSİM LİSTESİ

Klinik Sorumlu HemşiresiGünel ÇAVDAR
HemşireBetül TOPRAK
HemşireAzime KURUCU
HemşireAysel ATEŞ
HemşireÖzlem ALTUĞ
HemşireElif AKKAYA
SekreterBetül AKGÜL
PersonelRabia CANBUL
PersonelNurettin ATAK
PersonelAhmet ÇOBAN
Personelİmdat KALINYAR
PersonelB.Senem BÖLÜKBAŞ
asd

GASTROENTEROLOJİ LABORATUVARI HEMŞİRE-SEKRETER-PERSONEL LİSTESİ

SORUMLU HEMŞİRE: SEMRA EROĞLU

HEMŞİRE: ZEYNEP LAÇİN

HEMŞİRE: GÜLER BABUR

HEMŞİRE: FİLİZ GÜNEŞ

HEMŞİRE: GÜLİZAR ÇELİK

HEMŞİRE: ÖZGÜL ERDURAN

SEKRETER LİSTESİ

BAHAR YILDIZ

MERYEM DİRİCAN

PERSONEL LİSTESİ

SİBEL YILDIZ

AYŞE ÇINAR


Genel Tanıtım
Modern tıbbın kapsamındaki tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler bölümümüzdeki, öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Gastroenteroloji Bölümümüz Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Binası’nda ve Etlik Ek-Bina’da yer almakta ve hizmet vermektedir.

Gastroenteroloji Kliniğimiz’in ekipmanları arasında üst gastrointestinal endoskopi için kullanılan 8 adet videoendoskopi sistemi ve bu video sistemlerine ait toplam 13 adet ön görüşlü endoskop (gastroskop), alt gastrointestinal endoskopi için toplam 11 adet kolonoskop (tüm kolonun görüntülenmesi için), ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi) için 6 adet yan görüşlü endoskop (duodenoskop),  bir adet Argon plasma koagülasyon cihazı ve bir adet ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Son olarak kliniğimize hem tanısal hem de terapötik anlamda fark katacak Olympus CV-180 Aloka Endoskopik Ultrasonografi (Endosonografi) cihazı alınmıştır.

 

Poliklinikler ve Endoskopi Ünitesi

Gastroenteroloji Kliniğimizin bünyesinde Etlik polikliniğinde gastroenteroloji polikliniği ve endoskopi ünitesi bulunmaktadır. Dışkapı Hastanesi’nde 1 adet Gastroenteroloji polikliniği ve 1 adet Hepatoloji/İBH polikliniğini hizmet vermektedir. Bu poliklinikte hastaların tüm bilgileri dosyalanarak arşivlenmekte ve bu sayede hasta takipleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılabilmektedir. Polikliniğimizde randevu sistemi bulunmamakta ve gelen her hasta mümkün olduğunca o gün içinde muayene edilmekte ve tetkikleri değerlendirilmektedir. Gastroenteroloji polikliniğinde aylık hasta sayısı yaklaşık 1450-1650, hepatoloji-İBH polikliniğinde 550-580, Etlik polikliniğinde 1150-1250 olmaktadır. Endoskopi laboratuvarında en geç bir hafta sonrasına randevu verilmektedir. Acil gördüğümüz hastaya ise aynı gün içinde endoskopi (ya da rektoskopi) yapılmaktadır. Endoskopi sayımız günlük ortalama 33-45, Kolonoskopi: 18-20, rektoskopi ise 5-6 tane ve ERCP haftada ortalama 5-8 tane yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Kliniği Özellikli Hizmet Birimlerimiz ve Dal Poliklinikleri

I. İBH (İnflamatuvar Barsak Hastalıkları) Polikliniği:

Ülseratif Kolit
Crohn Hastalığı
Gluten Enteropatisi
Eozinofilik enterit-kolit

Lenfositik ve Kollejenöz Kolit; Hastalarına dosya açılarak düzenli takip ve tedavileri yapılmaktadır.

II.Hepatoloji Polikliniği:

Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D
Otoimmun Hepatitler
Wilson hastalığı, Hemakromatozis
Siroz, PBS, PSC; Hastalarına dosya açılıp düzenli takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Karaciğer Biyopsisi

III. Gastroenteroloji Kliniği Özellikli Hizmet Birimlerimiz;

Endoskopi, Kolonoskopi, Sigmoidoskopi, Rektoskopi, ERCP (Endoskobik Retrograd Kolanjio Pankreatografi), Endosonografi

İleri Endoskopi Uygulama Ünitesi:

Skleroterapi (Özefagus varisleri)
Varislere Tekli yada Multiband Band Uygulaması
Heater Probe
Argon Probe uygulaması
Dilatasyonlar
Gastrik Balon
Endolup
EMR, ESD, Polipektomi
STENT Uygulamaları (Özefagial, Pilorik, Duodenal, Bilier, Kolonik) yapılmaktadır.

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Yatak kapasitesi

Gastroenteroloji Kliniği adına  8 yataklı servisimiz mevcuttur.

Bilimsel Yayın Durumunuz ve Eğitim Programı

Şu anda başlamayı planladığımız ve devam etmekte olan pek çok çalışmamız bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle de çalışmalarımız devam etmektedir. Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün eğitim saatimizde seminer, literatür, olgu ve girişimsel işlemlerle ilgili değerlendirme toplantıları yapılmaktadır

Kliğin İstatistiksel Analiz Raporu

2012 yılında istatistiksel analiz raporları:

Poliklinik Sayısı:40319

Günlük Ortalama Poliklinik Sayısı:154

Poliklinikte Uzman Başına Düşen Günlük Ortalama Hasta Sayısı:38

Yatan Hasta Sayısı:393

Yatılan Gün Sayısı:2272

Yatak Doluluk Oranı:%77,80

Yatak Devir Hızı: %49,25

ERCP Yıllık             : 1037

ERCP  Günlük          : 4

Kolonoskopi Yıllık   : 4530

Kolonoskopi Günlük: 17

Gastroskopi Yıllık    : 10346

Gastroskopi Günlük  : 40

Rektoskopi Yıllık       : 275

Rektoskopi Günlük      : 1,05

Ağırlıklı Hasta Profili:

Klinik İş Akış Süreci

08:00-16:00  İŞ AKIŞI; ENDOSKOPİ

1. Tüm endoskopi çalışanları, doktor, hemşire, sekreter ve temizlik personeli olmak üzere, sabah 08:00 de mesaiye başlanır.

2. Endoskopi hemşireleri aylık olarak sorumlu hemşire tarafından endoskopi ünitelerinde (Gastroskopi, Kolonoskopi, ERCP) görevlendirilir.

3. İlgili üniteden sorumlu endoskopi hemşireleri mesai başlangıcında endoskopi cihazlarının kontrolünü yaparlar.

4. Sekreterler, randevulu hastaların işlem istek formlarını toplayarak sıraya koyarlar.

5. Hasta onam formları hasta ve hasta yakınlarına dağıtılarak yapılacak olan işlemle ilgili bilgi verilir. İşlemleri kabul edenlerin onaylanmış formları tekrar toplanır.

6. Sekreter hastaları sırası ile endoskopi ünitesine alır.

7. Sorumlu doktor tarafından randevulu hastaların işlemleri yapılır.

8. İşlem yapıldıktan sonra temizlik personeli tarafından hasta sedyesinin ve odanın temizliği sağlanarak bir sonraki işleme hazır hale getirilir.

9. İşlem sonrasında hastaların raporları 5-10 dk içerisinde yazılarak hastalara teslim edilir. Aynı zamanda hastane bilgisayar sistemine de kaydedilir.

10. Hemşireler her işlemden sonra cihazın önce mekanik temizliğini sağlarlar daha sonra da dezenfekte ederler.

11. Rutin yapılan randevulu işlemler devam ederken, acil servis veya dış sevislerden gelen acilen girişim gereken durumlarda hasta bekletilmeden ivedilikle işlemi yapılır.

12. Hastaların işlemleri bittikten sonra cihazların tüm temizliği ve bakımı yapılıp ertesi güne hazır şekilde saklanır.

13. Mesai bitiminden sonra olabilen acil endoskopik girişim gerektiren durumlarda icapçı doktor ve hemşire endoskopi ünitesine gelerek gerekli işlemi yaparlar.

14. Acil işlem sonrasında, cihazlar aynen gün içerisinde olduğu gibi temizlenip dezenfekte edilerek saklanır.

08:00-16:00 İŞ AKIŞI Servis

15. Sabah 08:00 de başlanan mesaiye öncelikle nöbetçi hemşireden önce deskte daha sonra hasta başında hastalar teslim alınır.

16. Sorumlu hemşire tarafından hasta merkezli bakım amacıyla hasta paylaşımı yapılır.

17. Bakım ve hizmetini üstlendiği hastanın öncelikle günaydın denilerek, güler yüzle hastanın hal ve hatırı sorulur ve hastanın ANTA’sı alınır.

18. Daha önce anemnez alınan hastanın ön değerlendirme formuna bakılarak bilgi edinilmeye çalışılır ve diğer bulgularıda göz önüne alınarak hasta bakım planında saptanan sorunların devam edip etmediği kontrol edilir.

19. 09:00 Servis vizitine katılınır ve doktorun verdiği order’a göre hemşire gözlem formu çıkarılır.

20. 10:00-11:00 sabah tetkik için aç kalan hastaların kahvaltıları verilir, diabetli ise insülin yapılarak kahvaltısı verilir. Saat 12:00 de hastaların kan şekerlerine bakılarak insülinleri yapılır.

21. 13:00 de Diyetisyene haber verilerek gerekli kişilere eğitim verdirilir.

22. Yapılan her işlem hakkında hastaya bilgi verilir.

23. Orderlar doktordan yazılı olarak alınır, acil durum dışında sözel olarak order alınmaz.

24. 14:00 de CV orderlar, doktor orderlarına yazılarak imzalanır.

25. Ön değerlendirme formunda saptadığımız sorunlar için bakım planı çıkarılır.

26. Hastalar kısıtlama altına alınacaksa doktorun orderuna yazılarak karar verilir.

27. Ayrıca hastaların düşme riski değerlerendirilip, düşme riski formu değerlendirilir.

28. Vizitte taburcu kararı verilen hastanın diet ve diyabet eğitimi verdirilir.

29. Taburcu olan hastaların reçetelerini, epikrizlerini alıp almadıkları kontrol edilir.

30. İlaç muafiyet raporları çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

31. Taburcu olan hastanın karyolası, etejeri ve dolabı sildirilip, yatak takımları değiştirilir.

32. 13:30 da kliniğe yatış yapılan hastanın dosyası ile birlikte hasta yatağına götürülür.

33. Hastaya klinik ve hastane tanıtılarak, hasta tanıtım formu anlatılarak imzalatılır.

34. Hastadan bilgiler alınarak ön değerlendirme formu doldurulur.

35. Hastadan bilgiler alınarak Hasta ve Ailesi Eğitim Formu doldurulup, eğitim alan kişiye imzalatılır.

36. Hasta eşyaları yerleştirecek dolaplar gösterilir.

37. Hastanın refakatçiye ihtiyacı varsa refakatçi kartı çıkarttırılır, hasta mahremiyetine (erkek hasta odasına erkek refakatçi v.b.) önem verilir.

38. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar deve boynunun üzerine konularak doktorun görmesi sağlanır.

39. Daha sonra ilaçlar hasta yakını ile evine gönderilir. Sürekli kullandığı ilaçlar ön değerlendirme formuna yazılır.

40. Order edilen ilaçlar eczaneden alınarak hazırlanır ve doğru zamanda doğru dozda hastaya verilir.

41. Hastaların hasta bileklikleri hemşire tarafından takılıp, taburcu olurken yine hemşire tarafından çıkarılır. Bilekliklerin kontrolü yapılır. Bileklikleri düşmüş, yıpranmış ise yenilenir.

42. Hastaya verilen ilaçlar hemşire tarafından işaretlenip, veren hemşirenin ad ve soyadının baş harfleri yazılır.

43. Doktor tarafından stoplanan ilaçlar, hemşire tarafından hemşire gözlemde stoplanır.

44. Yeşil reçeteye mahsusu ilaçlar ayrı yerlerde muhafaza edilir ve nöbet teslim defterine yazılarak teslim edilir.

45. Sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve koruyucu malzemelerin kullanılması sağlanır.

46. Hastalardan alınan kanların barkod okuyucudan geçirilerek en kısa zamanda laboratuara ulaşması sağlanır.

47. Girişimsel ileme gönderilen hastaların onam formları olup olmadığı kontrol edilir.

48. Kan tranfüzyonu yapılacak olan hastaların onam formları olup olmadığı kontrol edilir, onam formu olmayan hastaların kanları takılmaz.

49. Kliniğe yatan hastaların istenen tetkik randevuları alınır ve randevuya hazırlanır.

50. 24 saatlik idrar biriktiren hastalarımızın bilgilendirilerek güvenli bir şekilde laboratuara ulaştırılır.

51. Kliniğin temizliği prosedürlere uygun şekilde yapılması sağlanır ve kontrol edilip ayrıca bu konuda eğitim verilir.

52. Kirli çamaşırların toplanması, taşınması ve transferi konusunda personel yönlendirilir.

53. Vücut sıvıları ile temas etmiş çamaşırlar kırmızı renkli tıbbi atık torbasına yerleştirilip sıkıca kapattırılır.

54. Periferik damar yolu açıldıktan sonra tarih ve saat atılarak enfeksiyon açısından kontrolü yapılır.

55. Klinikte kullanılan insülinler ve buzdolabında muhafaza edilecek olan ilaçların miad kontrolü yapılır.

56. Klinik depolarında kullanılacak sarf malzemelerin miktar ve miad kontrolü yapılır.

57. Hastane içinde nakil olacak hastalara hastane içi nakil formu doldurulur. Doktor ve hemşire imzalar.

58. Kliniğimize has özel testler yapılmaktadır. Bunlar çok önemli olup, hemşire tarafından dış tetkik bölümüne teslim edilir.

59. Gastroskopi, Kolonoskopi, ERCP ve karaciğer biyopsisi için hasta hazırlanıp, onam formları kontrol edilir. Bu hastaların ANTA sı alınarak tedavisi alınır.

60. Mesai çıkışında nöbete gelen hemşireye önce desk başında sonra hastaların başında nöbet teslim verilir.

61. Ertesi günün sabahında tetkike gidecek olan hastaların hazırlığı konusunda bilgi verilir. Klinik malzemeleri kontrol edilerek nöbetçiye teslim verilir.

62. Stajer öğrencilerin hemşire eşliğinde tedavi yapıp, kan almaları, v.s. sağlanır. Sürekli eğitim verilir.

16:00-08:00  İŞ AKIŞI

1. 16:00 da kliniğe gelerek önce deskte sonra hasta başında hastalar teslim alınır.

2. 17:00 de yemek öncesi kan şekerlerine bakılarak insülinleri yapılır.

3. Hastaların yemeklerini bitirip bitirmedikleri kontrol edilir.

4. Gelen CV ler eczaneden aldırılarak yerleştirilir.

5. 18:00 hastaların tedavisi ve oral haplar verilir.

6. 19:00 hastaların ANTA sı alınır.

7. 20:00 hastaların bazı oral ilaçları verilir.

8. 20:00 Kliniğin temizliği yaptırılır ve kontrol edilir.

9. Gastroskopi, Kolonoskopi, ERCP ve karaciğer biyopsisi olan hastaların ANTA ve kan takibi yapılır.

10. 22:00 hastaların IV ve oral tedavileri verilir.

11. 23:00 hastaların kan şeker takipleri ve insülinler yapılır.

12. 24:00 tedavisi olan hastaların tedavileri yapılır.

13. Ertesi sabaha tetkik ve test için hastalar hazırlanır, hastalara bilgi verilir.

14. Personel kanların laboratuara götürülmesi konusunda organize edilir.

15. 06:00 oral ve IV tedaviler yapılır.

16. 06:30 hastaların kan şekerleri bakılır.

17. 06:45 hastaların kanları alınır.

18. Hastaların kahvaltıları verdirilir. Kahvaltılarını bitirip bitirmediği kontrol edilir.

19. Aç kalması gereken hastaların kahvaltıları hemşire odasında muhafaza edilir ve hastaya tetkik sonrası kahvaltısı verilir.

20. 08:30 gündüz vardiyasına gelen hemşirelere önce deskte sonra hasta başlarında hastalar teslim verilir.

21. 08:30 Hastaların bakım planlarıyla ilgili devirler yapılır.

22. Uzman hekimin nöbetçi olduğu durumlarda başka servislerden gelen konsültasyoları alıp, konsültasyon bakan hekime ulaştırmak.

Akademik Çalışma ve Projelerimiz

ETİK KURUL ONAYI ALINMIŞ ÇALIŞMA VE PROJELERİ

Araştırmacının Adı ve Soyadı: Doç Dr Elife ERARSLAN

1. Kolorektal Kanserli Ve Adenomlu Hastalarda Serum IGF-I, İnsülin direnci ve Visseral Yağ Düzeyi İlişkisi

2. Kronik Hepatit B Hastalarında Serum Mannose Binding Lectin (MBL) Seviyesi İle Histolojik Aktivite İndeksi Ve Fibrozis Arasındaki İlişki

3. Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Serrated Polip Sıklığı ve Kolorektal Karsinom İlişkisi

4. Large Sesil Adenomların Piecemeal Rezeksiyon Sonrası Uzun Süreli Takibi ve Geç Adenom Rekürrens İnsidansı ve Prediktörleri

Araştırmacının Adı ve Soyadı: Uz Dr Fatih KARAHMET

1. Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Kırmızı Küre Dağılımı ve Hastalık Progresyonu Arasındaki İlişki

2. İrritabl Barsak Sendromu Hastalarında Vitamin D Düzeyi ve Semptomlar Arasındaki İlişki

3. Kırmızı Küre Dağılımı ve Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi Sonrası Gelişen Pankreatit Arasındaki İlişki

Araştırmacının Adı ve Soyadı: Uz Dr Yusuf COŞKUN

1. Diabetik Hastalarda Kolonoskopi Hazırlığında Kolon Temizliği Değerlendirilmesi

Araştırmacının Adı ve Soyadı: Uz Dr Zahide Şimşek

”Ülseratif Kolit hastalarında  Blastocystis hominis parazitinin görülme sıklığı ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi”

Klinik Olarak Benzer yada Başka Kliniklere Örnek Teşkil Edecek Uygulama ve Çalışmalarımız

Bilimsel çalışmaların kaliteli ve yeterli oranda olması .