GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİĞİ

GÖREVİAd Soyadİlgilendiği Alan
İDARİ SORUMLUDoç.Dr.  Ülkü ERENGöğüs Cerrahisi
UZMAN DOKTORUz.Dr. Derya BALCI KÖROĞLUGöğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi bölümü Akciğer ve akciğeri çevreleyen kalp dışındaki anatomik yapıların erişkin ve çocuk yaş grubunda cerrahi hastalıklarının tanısal, tedavi edici ve koruyucu yöntemlerini uygulayan bir birim olarak çalışmaktadır.

Göğüs cerrahisi alanında Göğüs cerrahisi bölümü Hastanemizde bilim ve teknolojinin sunduğu gerçekler dâhilinde Göğüs cerrahisi uzmanlık eğitimi verebilen bir kadro ile çalışmaktadır. Bilgi, beceri ve tecrübe olarak donanımlı, mevcut bilgilerini geliştiren ve güncel tutan, bilimsel araştırmalara katılan, hastasını sahiplenen ve hasta haklarına saygılı davranan bir anlayışla Göğüs cerrahisi hastalarına hizmet vermektedir.

Çalışma alanı;

– Göğüs tüpü, kateter torakostomi, pleurodesis

– Açık ve kapalı akciğer zarı biyopsileri

– İnsizyonel ve eksizyonel biyopsiler

– Fiber optik bronkoskopi, Rijit bronkoskopi

– Mediyastinoskopi

– Özofagoskopi

–  Akciğer kanseri cerrahileri

– Akciğerin enfeksiyon hastalıkları

– Akciğerin paraziter hastalıkları

– Akciğerin kistik hastalıkları

– Mediastinal alanın iyi ve kötü huylu hastalıkları

– Pnömotoraks, büllöz akciğer ve amfizem cerrahisi

– Akciğer zarının plevral effüzyon, hemotoraks, pakiplörit, malign mezotelyoma gibi iyi ve kötü huylu hastalıkları

– Diyafragma cerrahisi

–  Göğüs duvarının iyi ve kötü huylu hastalıklarına yönelik rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu, göğüs duvarı şekil bozukluklarının cerrahileri

– Trakea ve bronşiyal sistem kaynaklı hastalıklar

– Özofagusun iyi ve kötü huylu hastalıkları

– Akciğer, trakea ve bronşiyal sistem ve göğüs duvarının travmatik hastalıkları

– Endoskopik Cerrahiler

– Hiper Hidrozis Cerrahisi

– Akciğerin metastatik hastalıkları