GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ


GÖREVİKadrosuİlgilendiği Alan
İDARİ SORUMLUUzm. Dr. Mehmet SÖNMEZ
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
Evde bakım,  Pulmoner Rehabilitasyon
EĞİTİM GÖREVLİSİDoç Dr. Fatma YILDIRIMGöğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Yoğun Bakım Yandal Uzmanı
UZMANUzm. Dr. Hülya TOKER YILMAZGöğüs Hastalıkları ve Tüberküloz UzmanıUyku Hastalıkları
UZMAN Uzm. Dr.Alev TAŞKINGöğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
UZMAN
 Uzm.Dr.HüseyinKOŞAK
 UZMAN Uzm.Dr.Türkan NadirÖZİŞ  
ASİSTANDr.Deniz AKÇAYÖZ
ASİSTANDr.Ayşe Kevser ERDÖL
ASİSTAN
Dr.Şeymanur KÜÇÜK
ASİSTANDr.Kübra ECER
ASİSTANDr.Esma YILMAZ
ASİSTANDr.Maşide TÜTEN
ASİSTANDr. Gülgün ÇERÇİ  
ASİSTANDr. Handenur ULUKAN  
ASİSTANDr. Müzgün TÜRKLÜ  
ASİSTANDr. Necla BOZDAĞ ARMAĞAN  
 ASİSTANDr. Şeymanur KÜÇÜK  
 ASİSTAN Dr.Serhat GÜNEŞ  
 ASİSTAN Dr.Ayşe DEMİRKAYA  
 ASİSTAN Dr.Sümeyra ALTAN ÇOTUR  

HEMŞİRE ve DİĞER PERSONEL: Göğüs Hastalıkları servisimizde 1 Sorumlu Hemşire, 2 Bronkoskopi Hemşiresi, 6 klinik hemşiresi ve 5 Hizmetli Personel çalışmaktadır. Uyku Kliniğinde ise 2 gündüz teknisyeni, 7 gece teknisyeni, 1 sekreter ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadır. 4 tane Solunum Fonksiyon teknisyenimiz vardır, Dışkapı Merkez Hastanesi ve Etlik semt polikliniği içindeki “Solunum Fonksiyon Testi” bölümünde görev yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Poliklinik:

Göğüs Hastalıkları Ünitesi içinde Dışkapı Hastanesi’nde 3, Mevki Hastanesi’nde birisi sağlık kurulu olmak üzere 3 ve Hasköy’de 1 adet poliklinik ile hizmet verilmektedir. Dışkapı Hastanesi’nde Uyku Polikliniği ve Meslek Hastalıkları Polikliniği; Mevki Hastanesi’nde ise Sigara Bırakma Polikliniği mevcuttur.

Servis takibi sonrasında taburcu edilen hastaların takip edildiği poliklinik ayrı olarak hizmet vermektedir. Akciğer kanseri, pulmoner vasküler hastalıklar ve nadir akciğer hastalıkları (interstisyel akciğer hastalıkları gibi) takibi için yan dal polikliniği seviyesinde hizmet, servis yanında mevcut olan ayaktan hasta takip odasında yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti, mesai saatleri arasında verilir ve resmi kayıt ile giriş bölümlerinden hastalara sıra numarası verilir. MHRS sisteminde randevusu olan hastalar randevu saatinde, diğer hastalar ise, sıraları gelmesi üzerine polikliniğe kabul edilir ve gerek görülen tetkikler istenilerek değerlendirilir. Hastane yatışı ve uygun görülen girişimsel işlemler için hastalar servise yönlendirilirler (Arter kan gazı alınması, plevral girişimler, fiberoptik bronkoskopi).

Servis

Göğüs Hastalıkları Ünitesi içinde 23 yataklı servisi bulunmaktadır. Aynı binada 6 yataklı Uyku Kliniği hizmet vermektedir.

Yatışı poliklinikten uygun görülen hastalar, kendilerine verilen yatış kartını servis sekreterine bırakması sonrasında, sıra ile telefonla çağrılarak servise kabul edilir. Acil servisten nöbet şartlarında değerlendirilen ve acil kabul edilen hastalarla, nöbet şartlarında başka servislere yatışı yapılan hastalar öncelikli olarak servise alınırlar.  Bahsi geçen hastaların servise nakli, hasta güvenliği ve sağlığı açısından personel ve hemşire eşliğinde yapılır ve hasta hakkında klinik bilgi paylaşımı sağlanır.

Aksi belirtilmedikçe (halihazırda boş yatak bulunması gibi), hastaların yatışı öğleden sonra (13:30), taburculuklar sonrasında odaların temizlenmesi ve cinsiyeti göre ayarlanması sonrasında yapılır. Hastalar, servis asistan doktorları tarafından değerlendirilir ve servis sorumlu hekimine sunularak hastaların tedavi planı yapılır.

Her gün 08:00’de hemşire visiti yapılır. Mesai günlerinde 09:00 öğretim görevlisi ve bölüm başkanı (Prof. Dr. Bahar Kurt) eşliğinde, hekimlerin ve hemşirelerin katıldığı hasta visiti yapılır. Bu visitte hastalar hakkında tedavi kararları, hastalıkları hakkında asistan eğitimi ve uygun görülen hastaların taburculuk ve takip planları yapılır. Visit sırasında hasta yakınları servis dışına alırır ve visit bitiminde servise geri kabul edilir. Her gün nöbet devir öncesinde, hafta sonu ve resmî tatillerde sabah 09:00’da servis kıdemli asistan hekimi nezaretinde asistanların katıldığı nöbet teslim ve hasta değerlendirme visiti yapılır. Benzeri şekilde, her gece 23:00-24:00 arasında, servis nöbetçi asistanı ve nöbetçi hemşireler ile gece visitinde hastalar tekrar görülür.

Göğüs hastalıkları kliniğinde yatan solunum yetmezliği olan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanmaktadır ve günlük kan gazı takibi ile hastanın taburculuk sonrasında solunum destek cihazı ihtiyacı değerlendirilir.

Servis temizliği, mevcut olan temizlik personeli tarafından günlük düzenli olarak yapılır. Servisin atık kontrolü sorumlu hemşire ve diğer hemşireler tarafından takip edilir; hastane standartlarına uygun olarak günde üç defa toplanır.

Yoğun Bakım

Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım servisi, 4 adet izolasyon yatağı ile hizmet vermektedir. İzole tek kişilik odalarda, solunum yetmezliği ve diğer yoğun bakım takibi gerektiren hastalar takip edilmektedir. Invaziv ve noninvaziv olmak üzere mekanik ventilasyon desteği ve weaning ile hastaların solunumu desteklenilmektedir. Gereği halinde High-Flow oksijen tedavisi ile de bahsedilen aşamalarda hasta konforu sağlanılmaktadır.

Doçent Dr. Serdar Akpınar gözetiminde, yoğun bakım servisinde hafta içi ve gerektiğinde hafta sonu ve resmî tatil günlerinde de, hastalar günde iki defa olmak üzere değerlendirilir ve tedavi kararı verilir.  Yoğun bakım ünitesinde, birçok branştan asistan hekim, yoğun bakım takibi hakkında eğitim almaktadır.

Yoğun bakım takibi gerektiren hastalar, acil servisten veya ön planda göğüs hastalıkları servisi olmak üzere, diğer servislerden yoğun bakıma nakil alınırlar. İlk girişte, eğer hastanın kendisinin bilinci uygunsa kendisine, yoksa birinci derece akrabasına hastalığın durumu ve yapılabilecek işlemler hakkında bilgilendirilme yapılır ve uygun onamlar alınır. Hafta içi olmak üzere, günlük bilgilendirilme birer adet hasta yakınına yapılmaktadır.

Günlük düzenli hasta bakımı, hemşire nezaretinde, personel eşliği ile hasta mahremiyetine dikkat edilerek yapılır. İzolasyon imkânı veren tek kişilik odalar sayesinde, enfeksiyon yayılması minimale indirilmiştir.

Girişimsel İşlemler:

Tüm işlemler için hastalar önceden bilgilendirilir ve uygun onam formları doldurur. Girişimsel işlemler olarak, tanısal fiberoptik bronkoskopi, tanısal ve boşaltıcı torasentez ve plevral biyopsi yapılmaktadır. Bronkoskopi için özel girişim odası ve diğer girişimsel işlemler için de ek bir müdahale odası mevcuttur.

Endobronşial ultrasonografi (EBUS) ve minimal invaziv bronkoskopik hacim küçültücü cerrahi (COIL tel metodu ile ) işlemleri için, hastalar bir gün önceden servise yatılarak değerlendirilir ve gerekirse işlem sonrasında yoğun bakım takibi için yönlendirilir.

EBUS işlemini, Doçent Dr. Serap Duru Akçalı ameliyathane şartlarında uygulanmaktadır. 2019 yılı itibari ile, EBUS sayesinde daha invaziv olan cerrahi metotlara gidilmeden %90 civarında bir tanı başarısı ile 300’e yakın hasta değerlendirilmiştir.

Klinik Eğitim Programı

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde her Çarşamba 12:30-13:30 arasında seminer saati ve cuma günü aynı saatlerde literatür saati vardır. Eğitim programına eğitim sorumluları, asistanlar, rotasyoner asistanlar ve uzman doktorlar katılırlar. 

Kliniğin İstatistiksel Analiz Raporu (2018 yılı ve 2019 yarı yılı istatistiksel veriler)

Hastalık profili: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, uyku apnesi, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer kanser

Aktif poliklinik sayısı                                                   : 9

Günlük ortalama poliklinik sayısı                               : 367-320

Servis yatan hasta sayısı                                            : 2693-1534

Servis yatak doluluk Oranı (yüzde)                            : 73,9-79,2

Servis ortalama Hasta Yatış Süresi (gün)                  : 3,5-3

Fiberoptik bronkoskopi sayısı                                    : 271-144

Torasentez sayısı                                                         : 654- 291

Non-invasif mekanik ventilasyon uygulanma sayısı    : 1251-630

Arteryal kan gazı örneklemesi                                        : 3161 (2018)

Akademik Çalışma, Ödüller ve Projeler (2018 yılı ve 2019 yarı yılı)

           

Uluslararası çalışma:

İlerlemiş veya metastatik pd-l1+küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastaların birinci basamak tedavisinde regn2810 (anti-pd-1 antikoru) ve platin bazlı kemoterapinin karşılaştırıldığı global randomize, açık etiketli bir faz 3 çalışmasıAkademik Çalışma ve Projelerimiz

Kliniğimizde yürütülen çalışmalardan 2012 yılı itibariyle 24 SCI/SCI-E dergilerde makale basılmıştır.

 1. H. Fırat, N. Çolak, E. Bilgin, E. Çakal, M. Yüceege, A. Demir, S. Ardıç, T. Delibaşı, “Relationship between non-thyroidal illness syndrome and obstructive sleep apnea syndrome”, Turkish Journal of Geriatrics (ISI) , 121-126 pp., 2012
 2. H. Fırat, M. Yüceege, A. Demir S. Ardıç, “Comparison of four established questionnaires to identify highway bus drivers at risk for obstructive sleep apnea”, Sleep and Biological Rhythms (ISI) , 231-36 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1479-8425.2012.00566.x
 3. M. Yüceege, H. Fırat, A. Demir, S. Ardıç, “Reliability of the Watch-PAT 200 in detecting sleep apnea in highway bus drivers”, Journal of Clinical Sleep Medicine (ISI) , 339-344 pp., 2013 , DOI: 10.5664/jcsm.2584
 1. M Yüceege, H Fırat, M Kuyucu, S Ardıç. REM dependen Central Apnea with periodic leg Movements. Annals of Indian                          Academy of Neurology. 2013; 15: 241-3.
 2. Duru S, Hikmet Fırat I, Colak N, Giniş Z, Delibaşı T, Ardıç S. Serum 100B protein: a useful marker in obstructive sleep apnea. Neurol Neurochir Pol. 2012 Sep-Oct;46(5):450-5.
 3. Duru S, Bilgin E, Ardiç S. Hepcidin: a useful marker in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Thorac Med. 2012 Jan;7(1):31-5. doi: 10.4103/1817-1737.91562.
 4. Duru S, Ergün R, Dilli A, Kaplan T, Kaplan B, Ardıç S. (Clinical, laboratory, tomography and pulmonary anjiography results in pulmonary embolism : retrospective evaluation of 205 patients)  Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Mar;12(2):142-9. doi: 10.5152/akd.2012.040. Epub 2012 Feb 3.
 5. Colak B.N, Karbek B, Cakal E, Fırat H, Ozbek M, Delibasi T. The association between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of Hashimoto’s thyroiditis. Endocrine Journal 2012, 59 (11), 981-988.
 1. Ünlü C.E, Saylam G, Fırat H, Selçuk Ö.T, Korkmaz M.H, Ardıç S, Dağlı M. Geriatrik Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromlu Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi.Turkish Journal of Geriatrics 2012. 15;1:7-11.
 2. Ardıç S, Demir A.U, Fırat H, Oktay B, Yüce G.D, Yıldırım Z, Alagöz P, Özdemir C, Bardakçı M.İ. Chronic Obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome symptoms: An outpatients-based population study in Turkey. Turkish Journal of Geriatrics 2012.15 (2), 142-150.
 3. Acar M, Fırat H, Acar M, Ardıç S. Ocular surface assessment in patients with obstructive sleep apnea – hypopnea syndrome. Sleep Breath 2012. DOI: 10.1007/s11325-012-0724-0.
 4. Ceylan T, Fırat H, Kuran G, Ardıç S, Bilgin E, Çelenk F. Quick Diagnosis in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Watchpat-200. Iranian Red Crescent Medical Journal.14(8):475-478, 2012
 5. Saka C, Vuralkan E, Fırat H, Alicura S, Hücümenoğlu S, Akın İ, Ardıç S, Gökler A. The effects of CPAP treatment on nasal mucosa in patients with obstructive sleep apnea. Eur. Arch Otorhinolaryngol. 2012: 269; 9, 2065-7 DOI: 10.1007/s00405-011-1906-2.
 1. Colak B.N, Karbek B, Cakal E, Fırat H, Ozbek M, Delibasi T. The association between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of Hashimoto’s thyroiditis. Endocrine Journal 2012, 59 (11), 981-988.
 2. Yüceege MB, Fırat H, Ardıç S. Yaşlılarda uyku yapısının ve uyku apnesinin özellikleri. Türk Geriatri Dergisi. (Kasım 2012’de yayına kabul edildi)
 3. Duru S, Yüce G, Sarınçlı S, Kaplan T, Erdem M, Kaplan B, Ardıç S. Altmışbeş yaş ve üzeri pulmoner embolili hastalarımızın izlem sonuçları: 127 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi. (Yayına kabul edildi)
 4. Yüce G, Duru S, Sarınçlı S, Ardıç S. Sigarayı bırakma tedavisini,n 65 yaş ve üzeri hastalardaki etkinliği. Türk Geriatri Dergisi. (Basıma kabul edildi)
 5. Duru S, Yüce G, Sarınçlı S, Erdem M, Kızılgün M, Kara F, Ardıç S. The relationship between serum YLK-40 level and severity of asthma. Iranıan Journal of Allergy, Asthma and Immunology. (basıma kabul edildi)
 6. Duru S, Yüce G, Sarınçlı S, Erdem M, Uçar F, Ardıç S. The relationship between serum hepcidin level and severity of chronic obstructive pulmonary disease. Health Med J. (basıma kabul edildi)
 7. Aktaş Z,Gunay E, Hoca NT,Yılmaz A,Demirağ F,Gunay S, Kurt B.Endobronchial    cryobiopsy or forceps biopsy for lung cancer diagnosis.Annals of Thoracic Medicine 2010;5:242-46.
 8. Altunrende B, Bölük S,Yıldız S, Yıldız N, Kurt B.Astım hastalarında sempatik deri yanıtları Abant Tıp Dergisi 2012 ;7:33-38.
 9. Kılıçgün A, Kurt B, Bölük M,Yılmaz F.Mültifokal akciğer tutulumu ile bronkosentrik granülomatozis : olgu sunumu .Türk Göğüs Kalp Damar cerrahisi dergisi 2012;20:649-51.
 10. Kurt B. Akciğer metastazlarına klinik yaklaşım.In:Ünsal M,Yüksel M eds. Akciğere metastaz ve akciğer kanserinin metastazlarının tedavisi.1.Baskı, Antalya, Intertıp Yayınevi 2012; 43-53.
 11. Kar Kurt Ö,Pamuk Ö N, Kurt B.Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı :Tanı ve tedavi yaklaşımları .Tüberk Toraks 2012;60(4): 393-400.

Klinik Olarak benzer ya da başka kliniklere örnek teşkil edebilecek uygulama ve çalışmalarımız:

 1. Uyku kliniğimizde uyku teknisyenlerine ve doktorlara sertifikalı  eğitim verilmektedir. Bu eğitim için diğer şehirlerden pek çok teknisyen ve doktor başvurmaktadır.
 2. Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz haftada 2 gün hizmet vermektedir Tüm uzmanlarımız bu alanda hizmet almışlardır ve sertifikaları vardır.

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar:

 1. Kliniğimizde bir uzman doktor “Medikal Onkoloji” alanında eğitim görmüş, bu alanda doktora ya sahiptir.
 2. Kliniğimizde 2 uzman doktor “Uyku hekimi” sertifikasına sahiptir ve bu alanda eğitim vermektedir.
 3. Kliniğimizde 3 uzman doktor Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) alanında eğitim almıştır.
 4. Kliniğimizde 2 uzman doktor ” Pulmoner Rehabilitasyon” ve “Evde bakım” konularında eğitim almışlardır.
 5. Göğüs hastalıkları Etlik Polikliniği’nde “malüliyet ve bakım” hastaları için hemen hemen rutin olarak heyet hastası görmekte ve sonuçlandırmaktadır.
 6. Kliniğimizdeki uzmanlarımız “Sigarayı bırakma” konusunda eğitim almışlardır ve sertifikaları vardır.
 7. Kliniğimizde bir uzman “Meslek Hastalıkları” konusunda eğitim almıştır ve halen SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’nda haftada bir gün görev yapmaktadır.
 8. Kliniğimizde “Deri Prick testi” konusunda eğitim almış bir uzman vardır.