HEMATOLOJİ KLİNİĞİİsim

Görevi

İlgilendiği Alan

Prof.Dr. Murat ALBAYRAK

Eğitim Görevlisi 
Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu
Terapötik Aferez Merkezi Sorumlusu 
Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu

Malign Hematoloji

Terapötik Aferez

Kemik İliği Nakli

Doç.Dr. Ümit Yavuz MALKAN

Doç.Dr.

Eğitim Görevlisi

Malign Hematoloji

Kemik İliği Nakli

 

Doç. Dr. Gürsel GÜNEŞ

Doç. Dr.

Eğitim Görevlisi

Malign Hematoloji

Kemik İliği Nakli

Doç.Dr. Hacer Berna AFACAN ÖZTÜRK

Hematoloji Uzmanı

Bening Hematoloji

Malign Hematoloji

Uzm.Dr.MerihREİS ARAS Hematoloji uzmanı

Uz. Dr. Esra SARIBACAK CAN

Hematoloji uzmanı

Malign Hematoloji

Kemik İliği Nakli

Dr.Pınar CÖMERT

Hematoloji Yan Dal Asistanı

Dr.Fatma YILMAZ

Hematoloji Yan Dal Asistanı

Dr.Buğra SAĞLAM

Hematoloji Yan Dal Asistanı

Dr.Mesut TIĞLIOĞLU

Hematoloji Yan Dal Asistanı

Dr. Merih REİS ARAS

Hematoloji Yan Dal Asistanı 

HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL:

Hematoloji kliniğinde toplam 17 yatak vardır. Genel servis, hematoloji servisi ve Kemik iliği nakil ünitesinde 1’i sorumlu olmak üzere toplam 11 hemşire ile birlikte 7 personel ve 2 sekreter görev yapmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

Hematoloji kliniğine ait 17 yatak mevcuttur. 5 yatak Hematoloji-Onkoloji servisinde ve 12 yatak genel servis içindedir. Hematoloji-Onkoloji kliniği içinde (F blok 4. Kat) 2 adet 2 yataklı ve 1 adet tek kişilik oda mevcuttur (Toplam 5 yatak). Genel servis içinde ise 4 adet tek kişilik ve 4 adet 2 kişilik oda mevcuttur (12 yatak). Kliniğimize ait yoğun bakım ünitemiz yoktur. Ancak ihtiyaç halinde hastanemizin dahiliye, nöroloji ve anestezi yoğun bakım servislerine hasta nakil etme imkanımız mevcuttur. Genel servis içindeki tüm odalar hepafiltrelidir. 4 adet nakil odamız tek kişiliktir ve ihtiyaç halinde yoğun bakım odası haline dönüştürülebilmektedir. Mevcut durumda kliniğimizde kök hücre nakli (otolog periferik kök hücre nakli) yapılmaktadır. Önümüzdeki dönem için allojeneik kök hücre nakli yapılması planlanmaktadır. Merkezimizin otolog ve allojeneik kök hücre nakli için ruhsatı mevcuttur. Bugüne kadar yaklaşık 60’dan fazla hastaya başarılı bir şekilde otolog kök hücre nakli gerçekleştirilmiştir.

Hematoloji servisi 2019 yılı verileri:

 • Yatan hasta sayısı:627
 • Yatak doluluk oranı: % 80.2
 • Ortalama hasta yatış süreleri: 9.19 gün

  Ayrıca 2012 yılının başlarında yatak sayımız 10 iken, şu an yatak sayımız 17’dir. Yatan hasta sayısı giderek artmaktadır. Servisimizde Lösemi, Lenfoma, Multipl miyelom gibi hematolojik maligniteye sahip hastalar ve zaman zaman ileri tetkik amacıyla hastalar yatmaktadır.

   

  Hematoloji Polikliniği: Hematoloji-1, Hematoloji-2, Mevkii ek bina Hematoloji polikliniği ve Kemik iliği nakil (KİT) polikliniği olmak üzere 4 adet polikliniğimiz vardır. Hematoloji-1’de ilk başvuran ve benign hematoloji hastaları bakılmaktadır. Hematoloji-2’de ise takipli-dosyası olan ve malign hematoloji hastaları bakılmaktadır. Mevkii ek bina Hematoloji polikliniğinde genel hematoloji hastaları ve sağlık kurulu hastaları bakılmaktadır. Ayrıca KİT polikliniğinde nakil olan veya nakil için başvuran hastalar bakılmaktadır. Hematoloji polikliniği için internet üzerinden de muayene randevusu alınabilmektedir. 2019 yılında hematoloji polikliniğinde bakılan toplam hasta sayısı 33.471 ve günlük ortalama poliklinik hasta sayısı ise 135’dir.

  Hematoloji polikliniği 2019 yılı verileri:

  Hematoloji poliklinik sayısı: 33.471

 • Hematoloji-1 polk:15194
 • Hematoloji-2 polk: 9223
 • Mevkii ek bina Hematoloji polk: 8730
 • Hematoloji sağlık kurulu polk Mevkii: 324

  Günlük ortalama poliklinik hasta sayısı: 135

           Daha önce hastanemizde 1 hematoloji polikliniği vardı. Şu an için 3 hematoloji ve 1 de KİT polikliniği mevcut. Şu an itibarı ile günlük bakılan hasta sayısı kontrol hastaları hariç, 150 civarındadır.  

   

  Hematoloji Laboratuvarı: Hematoloji laboratuvarında 2 laborant görev yapmaktadır (Meral Satılmış ve Saime Baylav). Hematoloji laboratuvarında periferik yayma yapılması ve boyanması, kemik iliği preparatlarının boyanması, immünohistokimyasal boyalar (PAS, MPO gibi) ve BOS boyama gibi işlemler yapılmaktadır.

  Hematoloji Laboratuvarı 2019 yılı verileri:

 • Kemik iliği boyama: 480   
 • BOS boyama: 52
 • Plevral mayi: 12
 • Periferik yayma: 22.603

   

  Terapötik Aferez Ünitesi: Başhekimliğe bağlı olarak çalışmaktadır. Ünitede donör trombosit aferezi, terapötik aferez işlemleri (Plazmaferez, lökoferez, lipid aferezi, terapötik trombosit aferezi gibi) ve kök hücre toplama işlemleri yapılmaktadır.

     -Sorumlu Uzman: Doç. Dr. Murat Albayrak

     -Teknik Sorumlu: Uz. Dr. Senem Maral (Hematoloji uzmanı)

     -Kalite sorumlusu: Dr. Burcu Parlak

     -Hemşire: Derya Öztürk (sorumlu hemşire ve aferez sertifikalı), Maide Dölek (aferez sertifikalı), Şenay Gürbüz

     -1 sekreter ve 1 personel (Birgül İbiş) görev yapmaktadır.

  Terapötik Aferez Ünitesi 2019 yılı verileri:

 • Plazmaferez: 117
 • Lökoferez: 8
 • Lipid aferezi: 109
 • Kök hücre aferezi: 15
 • Donör trombosit aferez seansı: 36
 • Elde edilen aferez trombosit sayısı: 72
 • Terapötik trombosit aferezi: 4

  Terapötik aferez ünitesinde her türlü aferez işlemi yapılabilmektedir. Her geçen yıl işlem sayısı giderek artmaktadır. Artık donör trombosit aferezi de bazı özel şartlarda yapılmakta ve allojeneik nakil başladıktan sonra aferez ünitesinin yükünün artacağı öngörülmektedir.

      

  Hematoloji Tedavi Ünitesi: Onkoloji binasında ayaktan kemoterapi ünitesi içinde  Hematoloji kliniğine ait ayaktan tedavi ünitesi mevcuttur. Burada 2 hemşire görev yapmaktadır. Bu ünite hastanemizin hematoloji kliniğine hizmet vermektedir ve onkoloji binasında 2. katta bulunmaktadır. Bu ünitede intravenöz demir (Demir karboksimaltoz gibi) tedavisi, ayaktan hastalara gerekli görülen kan ürünü transfüzyonları (Plazma, trombosit, eritrosit gibi), diğer ilaç infüzyonları ve  flebotomi gibi işlemler yapılabilmektedir.  

  Hematoloji Tedavi Ünitesi 2019 yılı verileri

 • Flebotomi (Kan boşaltımı): 1186
 • İlaç infüzyonu (Demir Karboksimaltoz vs): 758
 • Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu: 897
 • Trombosit transfüzyonu:187
 • TDP transfüzyonu: 204

  Tedavi ünitesinde yıllık (2019 yılı) toplam 3232 işlem yapılmıştır ve bu sayı giderek artmaktadır. Böylece hastalara daha kaliteli hizmet verilmektedir. Aynı zamanda acil servisin ve kliniklerin iş yükü de azaltılmış olmaktadır.

   

  Kemik iliği Nakil Ünitesi: Hastanemizin Kemik İliği Nakil Merkezi 30. 06. 2016 tarih ve 1902 sayılı ruhsat belgesi ile bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmıştır.  Nakil ünitesinde toplam 4 oda vardır. Bu odaların hepsi hepafiltreli ve gerektiğinde yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek özelliklere sahiptir. Ünitemizde şu ana kadar 60’dan fazla hastaya otolog KİT başarı ile yapıldı. OKİT yapılan vakaların çoğunluğu multipl miyelom ve lenfoma tanılı olgulardır. Ünitemiz otolog ve allojeneik kök hücre nakli için sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Ruhsata dayalı olarak sorumlu personel şu şekildedir.

  • KİT ünitesi sorumlusu: Doç. Dr. Murat Albayrak
  • KİT ünitesi sorumlu yardımcısı: Uz. Dr. Berna Afacan Öztürk
  • Koordinatör: Ebru Kırmızı
  • Hemşire: Zehra Çalışkan
  • Aferez sorumlu hemşiresi: Derya öztürk
  • Tıbbi sekreter: Ayşe Şan Eryılmaz
  • Kryoprezervasyon sorumlusu: Meral Tiryaki

  Ünitemizde aktif olarak Otolog nakil yapılmakta olup, altyapı ile ilgili olarak bazı eksiklikler tamamlandıktan sonra en kısa sürede allojeneik nakile de başlanacaktır.

   

  KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ:

  Hasta girişleri sekreter tarafından sabah saat 06:30’da başlamaktadır. Hastalar sabah 06.30’dan itibaren giriş yaptırıp sıra numarası alabilmektedirler. Poliklinikler saat 07.30’da açılır ve temizlik kontrolü sorumlu hemşire tarafından yapılmaktadır. Malzeme ve alet kontrolleri yapılıp, eksikler tamamlanmaktadır. Poliklinik hizmetleri 08.00-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından gerçekleştirilmektedir. İstenen tetkikler doktor tarafından değerlendirilmekte ve hastaya sonuçlarına göre yatış, konsültasyon ve/veya ev takibi önerilmektedir. Yatış verilen hasta servise yatırılıp, vital fonksiyonların takibi yapılır, damar yolu açılır, hemşire ön değerlendirme formu doldurulur ve dosyası düzenlenir. Yapılması gereken tetkikler hastane veri tabanından doktor tarafından istenir. Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuvara gönderilir. Gerekli olduğu ve endikasyonu olan durumlarda kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi uzman doktor tarafından yapılır. Klinik konseyinde hasta değerlendirilir ve kemoterapi planlandı ise dozları ve şeması hazırlanır. Uygulanacak ilaçlar hasta veri tabanından istenir. Kemoterapi tedavisi, kemoterapi ünitesinde hazırlanır ve hemşire tarafından (Doktor gözetiminde) hastaya uygulanır. Kemoterapi vermeden önce yakınlarının ve hastanın yazılı onayı alınır. İnvaziv işlem kararı (Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, lomber ponksiyon ve intratekal tedavi gibi) verilen hastalar doktor tarafından bilgilendirilir. Hasta ve eşinin rızası onam formlarına alınır. İşlem doktor tarafından yapılır. Alınan materyal personel tarafından ilgili laboratuvara götürülür. Hemşire invaziv işlemlerin malzemelerinin takibini ve kontrolünü sağlar. Hasta ile ilgili olarak konsültasyon kararı verildiğinde, hastane veritabanından konsültasyon isteği ilgili birime gönderilir. Taburculuğuna karar verilen hasta doktor tarafından bilgilendirilir. İşlemleri sekreter tarafından tamamlanır. Hemşire hastaya taburcu eğitimi ve formu verir (Kontrol zamanı, reçete, evde dikkat edilecek hususlar vs). Hematoloji klinik viziti saat 09:15’te başlar. Vizit eğitim görevlisi, uzman doktorlar, asistan doktorlar ve ilgili hemşirelerin katılımı ile yapılır. Vizitlerde asistan eğitimi en az günlük 30 dakika olacak şekilde yapılmaktadır. Hemşire doktorun bilgisi ve direktifi ile hastaların takip ve tedavilerini uygular. Akşam saat 16:00’da akşam viziti yapılır. Ünitedeki yemek dağılımı diyetisyen kontrolünde yapılır.  Sabah saat 08:00’de servisin yatak takımları değiştirilir. Kirli çamaşırlar çamaşırhaneye teslim edilir. Kliniğin genel temizliği yapılır. Sorumlu hemşire tarafından alet ve malzemelerin, acil dolabın kontrolü yapılır. Eksik malzemeler tamamlanır. Arızalar tespit edilir ve giderilir. İlaçların son kullanım tarihi kontrolleri yapılır. Serviste kullanılan aletlerin bakım ve kalibrasyonu yapılır. Ayrıca servisin atık kontrolü yapılır. Aylık ve 3 aylık istatistikler yapılır. İlgili birimlere teslim edilir.

           Bunun dışında asistan eğitimleri dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaktadır. Her vizitte en az 30 dakika hasta başı asistan eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca haftada 2 gün (Pazartesi ve Çarşamba günleri) saat 12.00-13.30 arasında eğitim yapılmaktadır. 2020-2021 dönemi eğitim programı hastanemizin sistemine yüklenmiştir. Eğitim günlerinde; seminer, klinik vaka konseyi, güncel literatür eğitimi yapılmaktadır.

   

  KLİNİĞİMİZİN HEDEFLERİ:

 1. Otolog nakil sayısını arttırmak ve altyapıyı uygun hale getirdikten sonra bir an önce allojeneik kök hücre nakline başlamak
 2. Hematoloji yatak sayısı yetersizdir. Hematolojinin yatak sayısını en az 25 olacak şekilde arttırmak
 3. Hematoloji servisinin tüm yataklarını tek kişilik oda haline getirmek
 4. Şu an için hizmet alımı ile yaptığımız akım sitometrik inceleme için uygun altyapıyı hastanemizde kurmak ve bu tetkiki hastanemizde yapabilmek
 5. Genetik tetkiklerin daha kapsamlı ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak
 6. Kliniğimizde yapılan bilimsel çalışmaları ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısını arttırmak
  1. Kliniğimizde eğitim alan tüm yan dal asistanlarına hematoloji alanında (kongre ve toplantılarda) seminer verebilecek bilgi, beceri ve sunum kabiliyeti kazandırmak.
  2. Terapötik aferez ünitesini daha etkin ve verimli kullanmak
  3. Hasta memnuniyet oranını arttırmak
  4. Hematoloji kliniği olarak ulusal ve uluslar arası yapılacak olan Faz 3 ilaç çalışmalarına dahil olabilmek
  5. Hematoloji kliniğinde görevli doktorların yabancı dil bilgisi yeterli düzeyde olduğundan, sağlık turizmi için yurtdışından gelecek yabancı hastalara hizmet verebilmek