KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

UnvanıAdı-SoyadıKadrosuİlgilendiği AlanAçıklama
Eğitim SorumluProf. Dr. Uğursay KızıltepeKalp ve Damar Cerrahisi UzmanıKonjenital ve Erişkin kalp-damar cerrahisiKonjenital ve Erişkin kalp-damar cerrahisiEVAR, TEVAR, Girişimsel İşlemler
İdari Sorumlu ve Başasistan Op. Dr. Alp Dolgun Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi Venöz ve periferik damar cerrahisi, fistül ameliyatları
Eğitim GörevlisiProf. Dr. Kasım KarapınarKalp ve Damar Cerrahisi UzmanıKonjenital ve Erişkin kalp-damar cerrahisiKorener bypass, her türlü açık kalp ameliyatları, EVAR, TEVAR

    

    
DoçentDoç. Dr. İbrahim DuvanKalp ve Damar Cerrahisi UzmanıErişkin Kalp ve Damar cerrahisiKorener bypass, her türlü açık kalp ameliyatları
DoçentDoç. Dr. Süleyman SürerKalp ve Damar Cerrahisi UzmanıErişkin Kalp ve Damar cerrahisiKorener bypass, her türlü açık kalp ameliyatları
UzmanOp. Dr.İlker İNCEKalp ve Damar Cerrahisi UzmanıErişkin Kalp ve Damar cerrahisiKorener bypass, her türlü açık kalp ameliyatları
UzmanOp. Dr.Levent ALTINAYKalp ve Damar Cerrahisi UzmanıKalp ve Damar Cerrahisi
Erişkin koroner arter hastalığı
Kalp Kapak Hastalıkları
Periferik arter hastalıkları
Venöz hastalıklar
Korener bypass, her türlü açık kalp ameliyatları, girişimsel işlemler
Uzman
Uzm. Dr. Özgür Ersoy
Kalp ve Damar Cerrahisi UzmanıErişkin kalp cerrahisi
Aort cerrahisi
Kalp nakli ve ventriküler destek cihazları
Korener bypass, her türlü açık kalp ameliyatları, Aort cerrahisi
Kalp nakli ve ventriküler destek cihazları
UzmanUzm.Dr.SüreyyaTALAY   
Uzman
Uzm.Dr. Serhat AYDAŞ  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı  
AsistanDr.Aygül Melike ŞENKALKalp ve Damar Cerrahisi Asistanı
AsistanDr.Ömer DELİBALTAKalp ve Damar Cerrahisi Asistanı
AsistanDr.Osman MAVİKalp ve Damar Cerrahisi Asistanı
 Asistan Dr. Elif ŞAHİN Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı  
 Asistan Dr. Nesim GÜL Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı  
 Asistan Dr. Çağlar GÜR Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı  

Yardımcı Sağlık Personeli: Kliniğimiz 3. basamak yoğun bakım hizmeti vermekte olup, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakımımız 6 (altı) yataklıdır. Yoğun bakım ünitemizde bir sorumlu hemşire ve 12 hemşire 5 yardımcı personel çalışmaktadır. Servisimizde 3 adet tek kişilik özel oda, 2 adet 4 kişilik oda, 1 adet 3 kişilik oda,  3 tane 2 kişilik oda olup toplam yatak kapasitesi 20 adettir. Servisimizde bir sorumlu hemşire ve 7 hemşire 5 yardımcı personel çalışmaktadır. Ameliyathanemizde 2’si büyük tam donanımlı toplam 3 ameliyathane bulunmaktadır ve yenidoğan bebeklerde dahil olmak üzere her türlü açık kalp ve periferik damar ameliyatının yapılabileceği imkanlar mevcuttur. Ameliyathanemizde bir sorumlu toplam 7 hemşire ve 4 personel görev yapmaktadır. Açık kalp ameliyatlarında görev alan 4 perfüzyonistimiz olup icap sistemi ile 24 saat hizmet vermektedir. Biri merkez, biri Etlik ve biride Ostimde olmak üzere 3 poliklinik ünitemiz vardır.

Klinik İstatiksel Analiz Raporu:

2012 yılı kliniğimiz istatistikleri, veri dağılımı:

Toplam Poliklinik sayısı: 19491

Günlük Ortalama Poliklinik Sayısı: 74.68

Poliklinikte uzman başına düşen günlük ortalama hasta sayısı: 37.34

Toplam ameliyat sayısı:   A grubu: 150

B Grubu: 136

C Grubu: 531

D Grubu: 34

D Grubu günübirlik: 2

E Grubu: 2152

Yatan hasta sayısı: 845

Yatak doluluk oranı ortalama yatış süresi: %74.134

Ağırlıklı yatan hasta grubu atherosklerotik kalp hastalıkları, periferik vasküler hastalar  ve varis hastalarıdır. Bunun dışında konjenital kalp hastalığı olan çocuk ve bebek hastalar, kalp kapak tamirleri ve kompleks aort cerrahisi (aort diseksiyonuvb) gibi sınırlı sayıda merkezde yapılabilen ileri kalp damar cerrahisi prosedürleri yapılabilmektedir. Hastanemizin acil hasta yoğunluğunun yüksek olmasından dolayı Ankara’daki en çok travma ve yaralanmalar acil hastaların kabul edildiği kiniklerden biridir. Kliniğimize alımı planlanan C-Kollu Dijital anjiografi cihazının temini sonrasında verdiğimiz bu hizmetlerde büyük ilerleme kaydedilecektir.

Klinik İş Akış Süreci:

Kliniğimiz poliklinik hizmetini Etlik, Ostim ve Merkez  olmak üzere üç birimde uzman doktorlar vermektedir. Aşırı yoğunluğu olan merkez polikliniğimizde verilen hizmete ameliyat programının uygunluğuna göre asistan doktorlarımız eğitimlerinin bir parçası olarak katılmaktadırlar. Saat 08:00’de kayıt alan hastalar sıra numarasına göre muayeneye alınırlar. Poliklinik hizmetleri saat 08:00 – 17:00 arasında yapılır. Muayenesi yapılan hastanın istenen tetkikleri tamamladıktan sonra sonuç veya kontrol için girişini alarak doktoruna tekrar başvurur değerlendirmeye göre cerrahi, yatış/ medikal tedavi ve takip kararlarına göre hasta yönlendirilir.

Yatış verilen hasta klinik sekreterinin çıkardığı dosya ile servis hemşiresi tarafından kabul edilerek ilk karşılama ve yatış formları doldurulur ilaçları sorgulanır, özellik arz eden durumları not edilir hemşire ön değerlendirme formu doldurulur. Servis asistan doktoru hastanın yatış muayenesini yapıp ilgili formları doldurur servis uzmanına bilgi verir onun talimatları doğrultusunda order verir. Bilgisayardan istenen ilaçlar servis hemşiresi tarafından alınıp order doğrultusunda uygulanır. Her sabah saat 08:00-09:00 ve akşam 17:00-18:00 arasında önce asistan ve uzman sonra klinik idarecisi tarafından genel yoğun bakım ve servis vizitleri yapılır. Her sabah vizit sonrası tüm ekip ameliyata giden ve yeni yatan hastalarla ilgili konsey yaparak alınan kararlar konsey defterine kayıt altına alınır. Ameliyat kararı alınan hastalar ve yakınları bilgilendirilip hastanın ve eşinin rızası alınarak onam formları hazırlanır. Gerekli tüm laboratuar tetkikleri ve kan-kan ürünleri hazırlanan hastalar günlük ve haftalık ameliyat listelerine alınır, bu listeler günlük olarak ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilir. Anestezi doktoru tarafından bilgilendirilip onam formları imzalatılan hasta, personel ve servis hemşiresi eşliğinde dosyası ve kolunda kimlik belirleyici bandı olarak ameliyathaneye nakledilir. Burada hastayı ameliyathane personeli ve ameliyat hemşiresi karşılar. Operasyon odasına alınmadan önce son kez anestezi doktorunun da eşlik ettiği cerrahi ekip tarafından değerlendirilmesi yapılır. Hastadaki patoloji ve planlanan cerrahi teyit edildikten sonra hasta ameliyata alınır. Ameliyat sonrası uygun hastalar servise nakledilirken ihtiyacı olan hastalar kalp damar cerrahi yoğun bakımında tutulup servise gidebilecek iyileşme sağlanmasını takiben, bir yoğun bakım hemşiresi eşliğinde personel tarafından servise götürülür ve servis hemşiresine devri yapılır. Hastalar genellikle yoğun bakımda 1-2 gün, serviste 5-7 gün tutulduktan sonra taburcu edilirler.

Kliniğin Son 1 Yıldaki Bilimsel Aktiviteleri:

Bilimsel Yayınlar:

  1. Acikel SSari MKiziltepe UDogan MKilic HYeter E. Double trouble for coronary artery flow: Severe aortic valve regurgitation and coronary artery occlusion secondary to intussusception of the intimal flap of aortic dissection.Int J Cardiol. 2013 Jun 5;166(1):e9-e11.
  1. Acikel, Sadik; Ertem, Ahmet G.; Kiziltepe, Ugursay; Dogan, Mehmet; Kilic, Harun; Yeter, Ekrem Double-edged sword in the heart: trapped deep venous thrombus in a patent foramen ovale Blood Coagulation & Fibrinolysis: October 2012 – Volume 23 – Issue 7 – p 673–675
  1. Sahinalp S, Ersoy O, Yildirim UM, Ceviker K, Kiziltepe U. A rare long-term Dacron graft complication: Pseudoaneurysm formation and graft deformation. Journal-CVS. Online First: 30 Apr, 2013. doi:10.5455/jcvs.20131×4
  1. Acikel SBozkaya OKiziltepe U. The diagnosis and clinical importance of tumour neovascularisation from coronary artery to right atrial myxoma.Kardiol Pol. 2012;70(5):501-4.
  1. Cakici MErsoy OInce IKiziltepe U. Unusual localization of a primary superficial venous aneurysm: a case report.Phlebology. 2012 Aug 3.

Klinik Olarak Benzer Ya Da Başka Kliniklere Örnek Teşkil Edecek Uygulama Ve Çalışmalarımız

Konsültasyon hizmetleri aynı gün içinde ve uzman hekimlerce sağlanmaktadır.

Poliklik hizmetlerimiz bizzat uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Ameliyat programının hafif olduğu günlerde bir asistan doktorumuz merkez polikliniğimizde uzmanı nezaretinde eğitim amaçlı çalışmaktadır.

Hergün yoğun bakım ve servis vizitinden sonra klinik konseyi toplanmakta o günün ameliyat listesindeki hastaların anjioları izlenip ameliyat programı ve operasyon ekibi belirlenmektedir. Bu her uzmanın karara iştirakini sağladığı gibi tartışma ortamı asistan eğitimine olumlu katkıları olmaktadır.

Kliniğimizde son beş yılda giderek artan sayılarla lazerle varis tedavileri yapılmaktadır. Bu amaçla kliniğimize gelen Türk ve yabancı meslektaşlarımıza tecrübelerimizi aktarmaktayız.

Kliniğimizde Kalp Damar Cerrahisinin geldiği en yüksek nokta olan yaşam destek cihazı (ECMO) uygulamaları yapılmaktadır.

Klinik Olarak Sahip Olduğumuz Fırsat/Avantajlar:

Kliniğimiz bünyesinde bulunan 3 (üç) ameliyathanede hem kardiyak hem de vasküler cerrahi operasyonları eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.

Kliniğimiz ve Radyoloji kliniği ile ortak yürütülen çalışmalarla çok yüksek cerrahi mortalitesi olan rüptüre aort anevrizmaları ve aort diseksiyonu vakaları endovasküler (EVAR-TEVAR) olarak yapılmaktadır. Kliniğimize alınması planlanan DSA özellikli C-Kollu radyografi cihazı ile ameliyathane ortamında ve cerrahi ile kombine edilerek benzer kompleks vasküler müdaheleler yapılabilecektir.

Kliniğimiz Kalp Cerrahisinin ulaştığı teknolojik cihaz parkına sahip olup sürekli yenilenmektedir.