KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

mikrobiyoloji.jpg

KADROAD-SOYADİLGİ ALANI
İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUDoç.Dr.Ü.Gül ERDEMKlinik bakteriyoloji , Antimikrobiyal direnç
EĞİTİM GÖREVLİSİUzm. Dr.Mustafa ÇAĞATAY PCR, parazitoloji
UZMANUzm. Dr.Zeynep TATLI DANSUKOtoantikor testleri, İFA,Tüberküloz
UZMANUzm.Dr. Nesrin CERYANPoliklinik hizmetleri.
UZMANUzm.Dr. Oğuz Alp GÜRBÜZPCR, Vankomisin dirençli  Enterokok.
UZMANUzm.Dr. Zübeyde LALE BAĞRIYANIK Mikrobiyoloji
 
UZMANUzm.Dr. Arif KAPUAĞASI Mikrobiyoloji
 
UZMANUzm.Dr. Semra ÖZTıbbi Viroloji 
MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ

Eylül Beren IŞIK
Didem YİĞİT
Elif Tuğçe GÜNER
MelikeÇAĞLAR
BetülYÜZÜGÜLDÜ
Büşra Nur  KAYGISIZ
Gizem KOŞAK

Tıbbi Mikrobiyoloji insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı, önlenmesi, korunulması, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi ile antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelendiği klinik laboratuvar branştır. Mikroorganizmalara karşı doğal ve özgün immün yanıt belirteçleri de Tıbbi Mikrobiyoloji bölümü laboratuvarlarında çalışılmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarı enfeksiyon hastalıklarının tanısı ve kontrolünde önemli bir rol oynar. Enfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisine yön verici, kan, idrar, gaita, balgam, yara vb. klinik örneklerde mikrobiyolojik analizleri yaparak diğer bilim dallarına yardımcı olur.

Laboratuvarın bu fonksiyonları yerine getirebilmesi hastadan alınan örneğin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin uygun yerden, uygun zamanda, uygun miktarda alınması, uygun sürede, uygun koşullarda laboratuvara iletilmesi bu anlamda çok önemlidir.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı klinikler tarafından istemi yapılan ve sorumlu oldukları birimlere gönderilen örneklerde tüm testlerin doğru ve zamanında çalışılmasını ve raporlanmasını sağlarken, hastane laboratuvarı dışında çalışılan testlerin doğru ve zamanında sonuçlandırılmasının da takibini yapar. Testlerin zamanında ve doğru olarak çalışılması ve raporlanması ile ilgili olarak tüm detaylar; gerekli kitlerin, cihazların, sarfların alınması, iç ve dış kalite kontrollerinin yapılması, bunlara ait kayıtların tutulması Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğundadır.

Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü laboratuvarlarında;

ASO, CRP, RF, IgG, IgA, IgM, Total IgE, C3 ve C4 testleri nefelometrik yöntemle çalışılmaktadır. Bu amaçla laboratuarımızda 2 adet nefelometre cihazı bulunmaktadır.

Brucella Rose Bengal, Brusella Wright Agg, Kist Hidatik IHA, RPR testleri manuel yöntemlerle çalışılmaktadır.

ANA testi IFA yöntemi ile çalışılmaktadır. Bu amaçla laboratuarımızda 1 adet IFA mikroskobu bulunmaktadır.

HBsAg, HBsAb, HIVAb, HCVAb mikroeliza yöntemi ile çalışılmaktadır. Bu amaçla laboratuarımızda 5 adet mikroeliza cihazı bulunmaktadır.

Kan kültürü 200 şişe kapasiteli 1 adet otomatize kan kültür sisteminde çalışılmaktadır.

İdentifikasyon ve antibiyogram 100 test kapasiteli 1 adet otomatize kültür antibiyogram sisteminde çalışılmaktadır.

Spermogram laboratuvarımızda 1 adet otomatize spermogram cihazında çalışılmaktadır.

Bakteriyoloji laboratuvarında Helicobacter pylori Ag, Legionella spp. Ag, Clostridium difficile toksin A-B testleri ile hücre sayımı, boyalı-boyasız mikroskobik incelemeler, kültürlerin ekilmesi ve değerlendirilmesi manuel olarak yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 700 bin test kadar incelemenin yapıldığı laboratuvarımızda, cihaz ve kit maliyeti gibi nedenlerle, yerinde çalışılması etkin olmadığından çalışılmayan testler için dış laboratuvar hizmet alımı yapılmakta, bir kısım enfeksiyon etkenleri için ise örnekler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarına gönderilmektedir.  2012 YILI TOPLAM  TEST  İSTATİSTİĞİ

ANTI HBS (ELISA): 47.500
ANTI HCV (ELISA): 72.239
HBSAG (ELISA): 74.773
CRP: 95.077 %
İDRAR KÜLTÜRÜ: 18.717
C3 C: 4.565
C4: 4.471
PREALBUMIN: 4.254
BRUCELLA AGLÜTINASYON TESTI (ROSE BENGAL): 3.821
GAITA KÜLTÜRÜ RUTİN: 3.000
EBV PCR: 192
PLEVRA SIVISI (BAKTEK): 332
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A ve B: 15
TREPONEMA PALLIDUM HEMAGLÜTINASYON (TPHA): 15
ARB ve MIKOBAKTERI KÜLTÜRÜ (Tüm Örneklerde): 1.013
KIST HIDATIK (İNDIREKT HEMAGLÜTINASYON): 643
TRAKEAL ASPIRAT: 482
GAITA KÜLTÜRÜ RUTİN VRE: 1.780
BEYIN OMURILIK SIVISI (BOS) KÜLTÜRÜ (ÖZEL ZENGINLEŞTIRME ILE): 152
SINOVIYAL SIVI: 56
GALAKTOMANNAN ANTIJENI : 61
HELICOBACTER PYLORI DIREK ANTIJEN: 134
ANTI HIV (ELISA): 63.704
BALGAM KÜLTÜRÜ: 331
ANTI HBE (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAYMEIA VEYA BENZERI) 3.593
PERITON SIVISI (BAKTEK) : 78
GONOKOK KÜLTÜRÜ 102
BAL KANTITATIF KULTUR : 12
PERIKARD SIVISI (BAKTEK): 8
PERIKARD SIVISI: 10
ROMATOID FAKTÖR (RF) (NEFELOMETRIK): 44.550
BAKTERI TANİMLANMASİ VE DUYARLİLİK TESTI (YARİ OTOMATIK): 6.893
VDRLRPR: 2.156
GENIŞLETILMIŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ (ESBL) VE SINERJI (E TEST): 3.765
KATATER SEMİKANTİTATİF VE KANTİTATİF KÜLTÜR: 88
YARA KÜLTÜRÜ BAKTEK: 231
BAKTERI TANİMLANMASİ VRE (MANUEL): 1.875
KIST SIVISI (BAKTEK): 62
BOYALİ MIKROSKOPIK INCELEME (GRAM,M.MAVISI,WRIGHT,ZIEHLNEELSEN,VB): 46
SENSITIF CRP (HS Crp): 655
MINI BAL KANTITATIF KULTUR: 366
BURUN KÜLTÜRÜ: 1.007
HCVRNAPCR: 689
BOYASİZ DIREKT MIKROSKOBIK INCELEME: 6.794
BRUCELLA TÜP AGLÜTINASYONU: 618
ANTIBIYOTIK DUYARLİLİK TESTI: 1.347
PLEVRA SIVISI: 338
SPERMOGRAM: 710
GAITA INCELEMESI: 5.464
DIREKT PARAZIT INCELENMESI (MANUEL): 5.707
VRE TARAMASI: 2.204
MENI KÜLTÜRÜ: 335
GARDNERELLA VAGINALIS KÜLTÜRÜ: 28
KULAK KÜLTÜRÜ: 18
TRAKEOSTOMI MATERYALI: 7
ASO (NEFELOMETRIK) 20.917
DNA,İZOLASYON,KAN* 4.806
HBVDNAPCR 3.927
IGM (NEFELOMETRIK) 5.110
IGG (NEFELOMETRIK ) 5.170
GRUP A STREPTOKOK TAYINI (LATEKS VEYA ELISA) 1.194
BOĞAZ KÜLTÜRÜ 2.183
MANTAR ARANMASİ VE KÜLTÜR 415
KAN KÜLTÜRÜ (AEROBANAEROB)3.417
PERITON SIVISI 89
CMV PCR 255
KIST SIVISI 82
HBEAG (KEMOLUMINESANS VEYA BENZERI) 3.645
DELTA ANTIKORU 2.432
YARA KÜLTÜRÜ 1.530
HCV GENOTIPLENDIRME 40
VAGEN CERVIKS 45
SINOVIYAL SIVI (BAKTEK) 46
TOPLAM 557961

pat.jpg