KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ


KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ DOKTOR İSİM LİSTESİ

KADRO

ÜNVANI

AD-SOYAD

İLGİ ALANI

EĞİTİM GÖREVLİLERİ

Eğitim Sorumlu

 Prof. Dr. Muharrem DAĞLI

Kulak Burun Boğaz
Baş ve Boyun Cerrahisi

 EĞİTİM GÖREVLİLERİİdari Sorumlu Prof. Dr. Murad MUTLU Kulak hastalıkları ve Cerrahisi
Koklear implant ( Biyonik Kulak )
 Uyku hastalıkları ve Cerrahisi
 EĞİTİM GÖREVLİLERİ Eğitim Görevlisi Prof. Dr. M. Hakan KORKMAZ Lariks (Gırtlak) Kanserleri
Troid Cerrahisi
Larinks Cerrahisi

EĞİTİM GÖREVLİLERİ

Eğitim Görevlisi

Doc. Dr. Hande ARSLAN

Rinoloji Otoloji ve Vestibüler Değerlendirme
Baş Boyun Cerrahisi

BAŞASİSTANLAR

 

Uzm.Dr. Sümeyra DOLUOĞLU

 

UZMAN DOKTORLAR

 

Uzm.Dr. Nurettin ÖZDEMİR

 

UZMAN DOKTORLAR

 

Uzm.Dr. Murat Eray IŞIK

 

UZMAN DOKTORLAR

 

Uzm.Dr. Zülküf KÜÇÜKTAĞ

 

UZMAN DOKTORLAR
Op.Dr. Büşra KAPLAN
 
  

 

ASİSTAN DOKTOR

 

 Sevda YILMAZ

 

ASİSTAN DOKTOR

 

 Seda IŞIK

 

ASİSTAN DOKTOR

 

 Osman CERLET

 

ASİSTAN DOKTOR

 

Abdullah Musa ALTAŞ

 

ASİSTAN DOKTOR

 

Melih Can ÖNER

 

ASİSTAN DOKTOR

 

MerveKARACA

 

ASİSTAN DOKTOR

 

Musa Alper BATI

 

ASİSTAN DOKTOR

 

MetehanİPEK

 

ASİSTAN DOKTOR

 

Zuhal AybükeGAZELOĞLU

 

 ASİSTAN DOKTOR Mehmet Furkan DOĞAN 
 
 ASİSTAN DOKTOR İlknur TUNÇ
 
 ASİSTAN DOKTOR Melis Senem TAŞ 
 ASİSTAN DOKTOR Nazlı AYDİNÇ 
 ASİSTAN DOKTOR Andaç ÇAKAN 
 ASİSTAN DOKTOR  Habip Ali SUADDİYE 
 ASİSTAN DOKTOR  Şinasi ATAÖV 


HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Kliniğimizde 2 sorumlu hemşire, 13 hemşire, 2 pansuman görevlisi, 2  hizmetli ve 3 sekreter görev yapmaktadır. Ameliyathanede çalışan 8 hemşire, 4 ameliyathane teknisyeni bulunmaktadır. Polikliniklerde 4 Pansuman ve malzeme görevlisi muayenelere eşlik etmektedir.

Çalışma Alanları

Kliniğimiz yataklı servis, poliklinikler, ameliyathaneler ve Odyoloji Ünitesi birimleri ile hizmet vermektedir.

Servis: Kliniğimiz 44 yataklıdır. Tuvalet banyosu olan 2 kişilik 8 hasta odası ve 4 kişilik 7  hasta odası bulunmaktadır. Hastaların yatışlarının, muayenelerinin ve pansumanlarının yapıldığı 2 adet pansuman odası bulunmaktadır. Kliniğimizde 2 sorumlu hemşire, 14 hemşire, 2 pansuman görevlisi, 11  hizmetli ve 3 sekreter görev yapmaktadır. 2015 yıl verilerine göre servisimize yatan toplam hasta sayısı 4401, servisin doluluk oranı %100 ve ortalama hasta yatış süresi 3,7 gündür.

Poliklinikler: Dışkapı merkez kampüste 6 poliklinik, Mevki yerleşkesinde 3 poliklinik ve 1 sağlık kurulu polikliniği, Pursaklar ve Hasköy Semt polikliniklerinde 1’er olmak üzere toplam 12 ünitede poliklinik hizmeti verilmektedir. Polikliniklerde toplamda 5 pansuman ve malzeme görevlisi muayenelere eşlik etmektedir. Polikliniklerimizde rutin KBB muayenesi güncel tanı metodları kullanılarak yapılmaktadır. Diagnostik endoskopi işlemleri, fleksible nazofaringoskopi ve videolaringostroboskopi cihazları ile ileri değerlendirmeler de yapılmaktadır. İleri tetkik gereken hastalar için otoloji ve vertigo, burun ve sinüs hastalıkları, uyku apnesi-horlama, baş boyun ve tiroid kanseri, yutma ve ses bozuklukları gibi özel ilgi alanlarına göre uzman hekimlerimiz tarafından muayene ve takipler yapılmaktadır. Dışkapı yerleşkesindeki kliniğimizde bulunan muayene odalarımızda KBB muayeneleri ve küçük cerrahi girişimler yapılmaktadır. Özel dal polikliniği olarak pazartesi günleri Yutma Polikliniği (Odyoloji Ünitesi’nde), salı günleri Otoloji polikliniği, çarşamba günleri Baş-Boyun ve Tiroid Kanser polikliniği ve yine çarşamba günleri Ses polikliniği (Odyoloji Ünitesi’nde) hizmetleri verilmektedir. 2015 yılı verilerine göre toplam poliklinik sayısı 170164 olup polikliniklerde günlük ortalama 850-900 hasta bakılmıştır.

Ameliyathaneler: Merkez kampüste 4, Mevki binasında 1 adet olmak üzere her gün toplamda 5 oda da cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Her türlü teknolojiye sahip ekipmanlar, mikroskoplar, HD endovizyon ve navigasyon sistemleri, sinir monitorizasyonu, lazer ve radyofrekans kullanılarak  KBB ve Baş Boyun Cerrahisine ait tüm ameliyatlar gerçekleştirilmektedir (Kronik otitis media cerrahisi, koklear implantasyon, akustik tümör cerrahisi, otoskleroz cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, kafa kaidesi (hipofiz) cerrahisi, rinoplasti, nazal septum cerrahisi ve tip cerrahisi, baş-boyun kanserleri, tiroid bezi benign hastalıkları ve kanserleri, tüm havayolu cerrahileri, larinks paralizileri cerrahisi, ses cerrahileri, horlama ve uyku apnesi, periferik fasyal paralizileri cerrahisi, radyofrekans ile yumuşak doku ablasyonu ve adenotonsillektomi gibi). Ameliyathanede çalışan 8 hemşire, 5 ameliyathane teknisyeni bulunmaktadır. 2015 verilerine göre toplam ameliyat sayısı 4350, günlük ortalama ameliyat sayısı 20-25 arasında değişmiştir.

Odyoloji Ünitesi:

Bir uzman odyolog, 9 odyometrist, 2 sekreter, 1 temizlik personeli bu ünitede görev yapmaktadır. Odyoloji ünitesi merkez kampüste 4 sessiz kabin ve Mevki binasında bir adet sesssiz kabin ile hizmet vermektedir. Günde 100’ün üzerinde yapılan temel odyolojik testlerin yanı sıra elektrofizyolojik testlerden  ABR, ASSR, otoakustik emisyon, VEMP, kalorik test, video head impulse test ve videonistagmografi yapılmaktadır. Bu ünitede ayrıca ses polikliniği ve yutma polikliniği gibi spesifik poliklinik hizmetleri de verilmektedir. Koklear implant eğitimi, ses terapisi ve yutma rehabilitasyonu bu birimin verdiği önemli hizmetlerdendir. Ofis ortamında yapılabilecek larinks girişimleri (enjeksiyon laringoplasti v.b.) bu ünite de gerçekleştirmekteyiz. 2015 verilerine göre 35512 hastaya temel odyometrik inceleme yapılmıştır.

Klinik Eğitim Programı: Kliniğimizde 1974 yılından beri 125 meslektaşımıza uzmanlık eğitimi verilmiştir. Kliniğimizde sağlık hizmetleriyle eş zamanlı olarak asistan eğitimi verilmektedir.  Kliniğimizde her cuma 13:30-16:00 arasında eğitim görevlileri, başasistan, uzman ve asistan doktorların katıldığı eğitim seminerleri yapılmaktadır. Tüm asistan, başasistan, servis uzmanları ve eğitim görevlileri ile birlikte pazartesi sabahları 07:45-08:30 arasında eğitim viziti gerçekleştirilir. Diğer günlerde de sorumlu eğitim görevlisi ile birlikte eğitim vizitleri yapılır. Kliniğimizde haftalık düzenli olarak multidispliner konseyler yapılmaktadır. Salı günleri Göğüs Hastalıkları Kliniği ile birlikte ‘Uyku Bozuklukları Konseyi, Çarşamba günleri tiroid-paratiroid hastalıkları ile ilgili olarak yapılan ‘Cerrahi-Endokrinoloji-Nükleer tıp-Patoloji Konseyi’ ve ‘Baş-Boyun Tümör Konseyi’ birçok bölüm ve hastaneden katılımcı ile gerçekleştirilmektedir. Perşembe günü ‘İmplant Konseyi’ yapılmaktadır.

Klinik İş Akış Süreci: Poliklinikler 07:30′ da açılır. Temizlik kontrolü, malzeme ve alet kontrolleri yapılır, eksikler tamamlanır. 08:00′ da hastalar poliklinik sekreterlerinden giriş yapar ve sıra numarası alır. Aynı zamanda internetten de hasta randevusu alınmaktadır. Poliklinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor ve uzman doktor gözetiminde asistan doktor tarafından yapılır. İstenen tetkikler doktor tarafından değerlendirilir. Hastaya sonuçlarına göre yatış, konsültasyon ve/veya takip önerilir yada reçete yazılır. Yatış önerilen hasta yatış kartı verilerek servis sekreterliğine randevu almak için yönlendirilir. Her sabah o gün randevusu olan hastaların yatışı servis sekreteri tarafından yapılır. Ameliyat öncesi tetkikleri tamamlanır. Servis doktorları tarafından hastaların öyküleri alınır, fizik muayeneleri yapılır. Hastalara ve yakınlarına yapılacak ameliyat hakkında doktor tarafından bilgi verilir, onamları alınır. Hasta servis hemşirelerine yönlendirilir. Hemşireler tarafından hemşire formları doldurulduktan sonra, hasta servisteki uygun yataklara yatırılır. Her sabah 08:00-08:30 arasında eğitim görevlileri tarafından vizit yapılır. Yatan hastalar eğitim görevlileri eşliğinde tekrar değerlendirilir.

Akademik Çalışma ve Projelerimiz

Kliniğimiz 2014 yılı sonundaki verilere göre en çok yayın çıkaran KBB Kliniğidir. Kliniğimizde TÜBİTAK ve BAP destekli pek çok proje/çalışma halen devam etmektedir. Her biri kendi alanlarında uzman olan 3 profesör ve 5 doçent çalışmaktadır. Hocalarımız hastane dışındaki bilimsel toplantılarda da aktif görev almaktadırlar. Kliniğimiz birçok canlı cerrahi ve sempozyuma ev sahipliği yaptığı gibi bilimsel aktivitelere de aktif olarak katılmaktadır. Kongrelerde birçok ödül kazanan kliniğimiz KBB’nin tüm alanlarında referans gösterilmektedir. KBB Okulları bünyesinde kliniğimize eğitim ziyaretleri için gözlemci kabul edilmektedir.

Klinik olarak benzer yada başka kliniklere örnek teşkil edecek uygulama ve çalışmalarımız;

 • Baş-boyun kanseri nedeniyle tanı alan hastalarımız patoloji, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji ve radyoloji kliniklerinin de katıldığı ortak bir tümör konseyinde değerlendirilmekte ve tedavileri planlanmaktadır.
 • Cerrahi yöntemlerin yanı sıra organ koruma yöntemlerini de içeren tedavi alternatifleri tartışılmakta ve hastalığa spesifik tedaviler uygulanmaktadır.
 • Burun konusunda tüm rinolojik cerrahi girişimler uygulanmaktadır.
 • Ayrıca beyin cerrahisi kliniği ile endoskopik hipofiz ve kafa kaidesi cerrahisi ortak olarak uygulanmaktadır.
 • Hastanemiz bünyesinde bulunan Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Laboratuvarı ile birlikte çalışılarak, horlama ve tıkayıcı uyku apne hastaları KBB uzmanları ve Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından oluşturulan bir konsey tarafından değerlendirilmekte ve tedavileri uygulanmaktadır.
 • Endokrin, Patoloji ve Nükleer Tıp Kliniklerinin katılımı ile yapılan konseyde tiroid ve paratiroid hastalarının tedavileri planlanmakta ve cerrahileri kliniğimizde yapılmaktadır.
 • İşitme kaybı olan hastalar koklear implant konsetinde değerlendirilerek biyonik kulak (Koklear implant) cerrahisi uygulanmaktadır.
 • Ses bozukluğu tanısı ile hastalar KBB uzmanı ve uzman odyolog tarafından değerlendirilerek videostroboskopik muayeneleri yapılarak tedavisi planlanmakta ve gerektiğinde ses terapisi verilmektedir.
 • Yutma bozuklukları tanı ve tedavisi için KBB uzmanı gözetiminde FTR, Nöroloji ve Baş boyun Kanseri hastaları görülmektedir.

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar;

 • Tiroid-guatr cerrahisi, ileri baş boyun kanserleri cerrahisi,  ileri kulak cerrahisi, kafa kaidesi cerrahisi, hava yolu ve ses cerrahisi konularında iddialı bir kliniğiz.
 • Referans hastaneyiz. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar Türkiye’nin her yerinden refere edilmektedir. Değişik ve komplike vakaları görme ve değerlendirme şansına sahibiz.
 • 7 eğitim görevlisi, 5 başasistan görev almaktadır.
 • Büyük bir odyoloji laboratuarına sahipiz.
 • Multidisipliner yaklaşımla hastalar tedavi edilmektedir.
 • Diğer illerden ve hastanelerden gözlemci olarak hekimler kliniğimizi ziyaret etmektedir.

Kulak Burun Boğaz
Baş ve Boyun Cerrahis

Kulak Burun Boğaz
Baş ve Boyun Cerrahis