NÖROLOJİ KLİNİĞİ


KADROSU
İLGİLENDİĞİ ALAN
EĞİTİM SORUMLUSUProf. Dr. HAYAT GÜVEN
EĞİTİM GÖREVLİSİ
MULTİPL SKLEROZ
İDARİ SORUMLUDOÇ. DR. YASEMİN EREN KUVANDIKUZMAN DOKTORBAŞAĞRISI

ELEKTROFİZYOLOJİ

 
UZMANDoç. DR. BÜLENT GÜVENUZMAN DOKTORİNME, 

MULTİPL SKLEROZ

UZMANUZM. DR. NEŞE GÜNGÖR YAVAŞOĞLUUZMAN DOKTORELEKTROFİZYOLOJİ

BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALRI

UZMAN Doç.Dr.FatmaAYDIN   
UZMANUZM. DR.Ali İhsan SAYICIUZMAN DOKTORMULTİPL SKLEROZ
 UZMANUZM. DR. FATMA AVŞAR ERTÜRK UZMAN DOKTOR  
 UZMANUZM. DR. NEDİME TUĞÇE BİLBAY UZMAN DOKTOR  
 
   
ASİSTAN Dr. Cem DİREYBATOĞULLARI
 ASİSTAN Dr.Beyza Nur  ÇETİN
 ASİSTAN Dr.UmurPOYRAZ
 ASİSTAN Dr.Beria Nur ERTUĞRUL
ASİSTAN
 Dr.Mehmet ERANİL
ASİSTAN Dr.Enes  Ahmet YÜKSEKTEPE
ASİSTAN Dr. Pelin BATMAZ
PSİKOLOG Aycan Cemil ÜLKER


Dışkapı merkez kampus F blok 3. Katta 24  adet servis yatağı bulunmaktadır. Odalardan 4 tanesi tek kişilik, diğerleri ise iki kişiliktir. Tüm odalarda tuvalet bulunmaktadır. Nöroloji yoğun bakımda 3. basamak hizmet verilen 6 adet yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Tüm yataklara ait monitör ve ventilatör mevcuttur.

HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Yataklı serviste 1 sorumlu hemşire, 10 hemşire, 2 tanesi temizlik elemanı olmak üzere toplam 7 personel görev yapmaktadır. D blok 1.katta yer alan 6 yataklı 3. basamak Nöroloji yoğun bakımda ise 1 sorumlu hemşire, 10 hemşire, 1temizlik personeli ve 5 hastabakıcı görev yapmaktadır.

Dışkapı merkez kampüste 4 ve Mevki ek binada 2 adet olmak üzere toplam 6 Nöroloji polikliniğinde hasta muayeneleri yapılmaktadır. Bunun dışında Dışkapı merkez kampüste haftanın belirli günlerinde multipl skleroz, epilepsi, inme, hareket bozuklukları, nöromuskuler hastalıklar ve demans gibi nörolojik kronik hastalıkların takiplerinin yapıldığı, özel dal polikliniği hizmet vermektedir.

İki ayrı ENMG cihazında toplamda günde 20 ila 25 arası ENMG çalışması yapılmaktadır. Bir tanesi Dışkapı merkez kampüste diğeri ise Mevki ek binada olmak üzere 2 ayrı EEG laboratuarında 4 teknisyenle hizmet verilmekte ve günlük ortalama 20 EEG çekimi yapılmaktadır. Ayrıca serviste yer alan video EEG monitorizasyon cihazı ile uygun hastalara uzun süreli monitorizasyon yapılmaktadır.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ

Polikliniklerde hasta kayıt işlemleri saat 07:00 ‘de başlar ve hastalar sıra numarası alır. Poliklinik muayenesi saat 08:00’da başlar. Poliklinikte muayene uzman doktor ve eğitim görevlileri gözetiminde asistan doktorlarla birlikte yapılır. Yatış kararı verilen hastalar yönlendirme elemanları eşliğinde servise gönderilir ve işlemleri yapılır. Serviste hemşire ve servis doktoru tarafından karşılanan hastalardan gerekli tetkikler, konsültasyonlar ve uygulanılacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayar sistemi üzerinden istenir. İlaçlar eczaneden teslim alınır ve hemşireler tarafından uygulanır. Hasta ve yakınlarına hastalığı ve uygulanacak tedavi ile ilgili bilgi verilir ve onam alınır. Acil servisten yatış verilen hastalarda da aynı prosedür uygulanır. Acil servise uygun sürede başvuran inme hastalarına kriterleri karşıladığı takdirde intravenöz ve Girişimsel Radyoloji bölümünün desteği alınarak intraarteriyel trombolitik tedavi uygulanmaktadır. Bunun dışında ilerlemiş evre Parkinson, tremor ve distoni hastalarından uygun endikasyonlara sahip olanlara Beyin Cerrahi kliniği ile birlikte derin beyin stimülasyonu ameliyatları yapılmakta ve takipleri kliniğimiz tarafından yürütülmektedir.

Servis viziti saat 08:30’da başlar. Vizitler eğitim görevlisi, uzman doktorlar, asistan doktorlar ve sorumlu hemşire katılımı ile yapılır. Vizitte alınan kararlar doğrultusunda hastaların tetkik, takip ve tedavileri servis asistanları, servis sorumlu uzman doktoru ve hemşireler tarafından bir ekip anlayışı içinde ortak biçimde uygulanır. Öğleden sonra 15:30-16:00 saatleri arasında servis sorumlu uzmanı ve asistan doktorlar tarafından akşam viziti yapılarak günün gelişmeleri tekrar gözden geçirilir.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

Nöroloji kliniğinde her hafta perşembe günleri 15:30-16:30 saatleri arasında eğitim görevlileri, uzman doktorlar ve asistan doktorların katılımı ile klinik içi eğitim programı yapılmaktadır. Eğitim saatlerinde sene başında belirlenen seminer konuları dışında güncel makale tartışmaları da yapılmaktadır. Ayrıca salı günleri 12:30-13:30 saatleri arasında ortak değerlendirme amacı ile vaka bazında konsey toplantıları yapılmaktadır.

KLİNİK OLARAK BENZER YA DA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ;

-Kliniğimizde uygun inme hastalarına intravenöz ve/ veya intraarteriyel trombolitik tedavi uygulanmaktadır.

-İlerlemiş dönemde olan Parkinson, tremor ve distoni hastalarına derin beyin stimülasyonu ameliyatları yapılmakta ve pre ve post operatif dönem takipleri başarı  ile devam etmektedir.

-Kliniğimizde düzenli olarak botulinum toksin uygulamaları yapılmaktadır.

-ENMG laboratuarımızda tek lif EMG de dahil olmak üzere tüm elektrofizyolojik incelemeler yapılabilmektedir.

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT/ AVANTAJLAR

-Özellikle Parkinson, tremor ve distoni hastalığı gibi cerrahi tedavi şansı olan nörodejeneratif hastalığa sahip oldukça fazla sayıda ve komplike hastalar tüm Türkiye’den kliniğimize yönlendirilmektedir. Çok sayıda ve zor yönetilen hastaları takip etme fırsatımız bulunmaktadır.

-Gerekli olan hastalarda ortak değerlendirme ve klinik yaklaşım olanağımız bulunmaktadır.