NÜKLEER TIP ÜNİTEMİZ

GöreviAdı-Soyadıİlgi Alanları
Nükleer Tıp UzmanıDoç.Dr. Salih Sinan GÜLTEKİNNükleer Endokrinoloji (Hipertroidizm, Tiroid kanseri,
Hiperparatiroidizm)
Nükleer Kardiyoloji
İntraoperatif gama prob
Nükleer Onkoloji
Deneysel Uygulamalar-Translasyonel Tıp (Küçük hayvan
görüntüleme çalışmaları)
Nükleer Tıp UzmanıUz.Dr. Derya Çayır ÖRSTiroid Hastalıkları, Paratiroid Hastalıkları
Nükleer Tıp UzmanıUz.Dr. Mehmet BOZKURTKardiyoloji, PET/CT görüntüleme, Teranostik, Nükleer
Onkoloji, Tiroid Hastalıkları

Bölümüz 3 nükleer tıp uzmanı, 1 pratisyen doktor, 2 cihaz teknisyeni, 1 sekreter ve 1 temizlik personeli ile görev yapmaktadır.

BÖLÜM HİZMET KAPSAMI VE EKİPMAN PARKI DURUMU:

Hastanemiz Nükleer Tıp Bölümü görüntüleme ve tedavi faaliyetlerini hizmet alımı işi kapsamında yürütmektedir. Bu kapsamda 2 adet çift başlı gamma kamera sistemi ve yardımcı ekipmanları, 1 adet koşu bantlı efor testi sistemi, sıcak oda ve ekipmanları, radyasyon uygulaması, ölçümü ve güvenliği için gerekli ölçüm cihazları ve koruyucu ekipmanlar bulunmaktadır.

BÖLÜMDEKİ DENETİMLİ VE GÖZETİMLİ KULLANIM ALANLARI:

Radyofarmasi Laboratuvarı: Nükleer Tıp çalışmalarında kullanılan radyofarmasötiklerin üretildiği ve kullanıma hazır hale getirildiği yerdir. Bir sıcak oda içinde genel olarak radyofarmasötiklerin hazırlandığı çeker ocaklı, kurşun korumalı camlı ve depolama hazneli bir çalışma modülü, çalışma bankoları, lavabo, kitlerin saklandığı bir buzdolabı, sabit, alarmlı ve elle taşınabilir birer radyasyon monitörü ve gerekli diğer minör çalışma ve radyasyon güvenliği aksesuarları bulunur. Bu alan denetimli radyasyon alanıdır. Görevli personel dışında kullanılmaz ve alan monitörü ile takip edilir. Görevli personelin bu alanda radyasyon güvenliği ile ilgili hususlara titizlikle uyması gerekir.

Enjeksiyon Odası: Hastalara ön hazırlığın yapıldığı ve radyofarmasötik enjeksiyonunun uygulandığı (dinamik çekimler için enjeksiyon kamera altında gerçekleştirilir) yerdir. Bu alan denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personelin bu alanda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.

Radyoaktif Atık Deposu: Bölüm içerisinde oluşan radyoaktif atıkların tıbbi atık statüsüne ulaşana kadar bekletildiği depo alanıdır. Kurşun radyoaktif atık kutuları içerisinde, uygun materyal ve işarete sahip özel plastik torbalarda biriktirilen radyoaktif atıklar radyasyon dozunun ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlar içerisine düşene kadar bu alana depolanır. Bu alan denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personel dışında kullanılmamalıdır. Görevli personelin bu alanda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.

Radyoaktif Hasta Bekleme Odası ve Radyoaktif Tuvaletler: Tetkik amaçlı radyoaktif madde uygulanan hastalara radyoaktif hasta kartı takılır ve görüntüleme odasında çekimleri yapılana kadar özel radyoaktif hasta bekleme odasına alınırlar. Bu odanın hemen yan tarafında radyoaktif hastaların kullanımı için iki adet radyoaktif hasta tuvaleti mevcuttur. Bu alanlar denetimli radyasyon alanlarıdır ve düzenli ölçümü yapılmalıdır. Görevli personelin bu alanda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.

Efor testi ve gama kamera görüntüleme odaları: Radyoaktif madde uygulanmış veya uygulanacak (dinamik incelemeler) hastalara gerekli işlem ve görüntülemenin gerçekleştirildiği alanlardır. Bu alanlar denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personelin bu alanlarda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.

Diğer alanlar: Başvuru sekretaryası, radyoaktif olmayan hasta ve ziyaretçi salonu, personel odası vb. diğer alanlardır. Bu alanlar gözetimli radyasyon alanıdır.

BÖLÜMÜMÜZDE UYGULANAN TETKİK VE TEDAVİLER

*  Tiroit sintigrafisi

*  Tiroit uptake testi

*  I-131 tüm vücut tarama

*  Paratiroit sintigrafisi DUAL FAZ

*  Dinamik-Statik böbrek sintigrafisi (MAG3)

*  Paratiroit sintigrafisi SPECT

*  Kemik sintigrafisi ÜÇ FAZLI

*  Böbrek korteks sintigrafisi PLANAR (DMSA)

*  Kemik sintigrafisi SPECT

*  Böbrek korteks sintigrafisi SPECT (DMSA)

*  Kemik sintigrafisi TÜM VÜCUT

*  Miyokart perfüzyon sintigrafisi GATED SPECT

*  Radyoaktif iyot tedavisi (hipertroidi ve guatr tedavisi)

*  Gamma Probe çalışmaları (paratiroit, tiroit)

*  Radyonüklid sinevyektomi (Hemofilik ve diğer sinoviyal hipertrofiler)

BÖLÜM İŞ AKIŞ SÜRECİ:

Gün başında öncelikle temizlik kontrolü, cihaz kalibrasyonu, malzeme ve ekipman kontrolü yapıldıktan sonra günlük radyoaktif maddelerin hazırlığı tamamlanır. Bölüm sekreteryası tarafından günlük iş listesine göre hasta hazırlığı aşamasına geçilir. Oluşturulan hasta takip listesi doğrultusunda tetkikler sırasıyla gerçekleştirilmeye başlanır. Bölüm içi iş akışı uygunluk ve aksaklık tespiti açısından ayrıca düzenli olarak takip ve kontrol edilir. Hasta uyumu, zamanlama veya cihazla ilgili bir sorun yaşanması durumunda sorun tespiti yapılarak, sorunun hızla giderilmesi için gerekli işlemler başlatılır. Aynı zamanda iş listesi yeniden revize edilir ve konu ile ilgili olarak hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılır.

RAPORLAMA

Bölümümüzde çekim işlemleri tamamlanan hastaların görüntüleri bölümümüz uzman doktorları tarafından değerlendirilerek; yatan hastalar ve diğer hastaların büyük çoğunluğunda raporlama işlemi ertesi iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Çeşitli nedenlerle görüntü değerlendirme işlemi uzamışsa raporlama işlemi 2 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Hasta raporları ve görüntüleri bölüm sekreteryası aracılığı ile hastalara ulaştırılır.