PSİKİYATRİ KLİNİĞİKADRO

AD-SOYAD

İLGİ ALANI

Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu / Klinik Eğitim Görevlileri

Doç. Dr. Hasan KARADAĞ

Psikiyatri

Klinik Başasistanları

Prof.Dr. Kadir ÖZDEL

Psikiyatri

Klinik BaşasistanlarıDoç.Dr. Süheyla DOĞAN BULUT

Psikotik bozukluklar
Aile ve çift terapileri

Klinik Başasistanları

Doç. Dr. Yasir ŞAFAK

Psikiyatri

Klinik Başasistanları

Uzm.Dr. Ayşe Gökçen GÜNDOĞMUŞ

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Doç. Dr. Akfer KARAOĞLAN

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Uzm. Dr. Ş. Kaya ELVERİCİ

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Uzm. Dr. Esra ALATAŞ TÜZÜL

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Uzm. Dr. Yasemin KOÇYİĞİT

Psikiyatri

Klinik Uzman DoktorlarıDoç. Dr. Ahmet KOKURCAN

Şizofreni, psikososyal tedaviler, geropsikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Doç. Dr. Gamze ERZİN

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Uzm. Dr. Melike Nur ALBAYRAK YILMAZ

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Uzm. Dr. Hatice Ayça KALOĞLU

Psikofarmakoloji,
Psikanalitik ve Destekleyici Psikoterapiler,
Şizofreni ve psikozla ilişkili ruhsal hastalıklar

Klinik Uzman Doktorları

Uzm. Dr. Muhammet Oğuzhan KARCI

Psikiyatri

Klinik Uzman Doktorları

Uzm.Dr.Orçun ORTAKÖYLÜ

 

 
Klinik Uzman Doktorları

 Uzm.Dr.Şerif Bora NAZLI
 

Klinik Uzman Doktorları

 Uzm.Dr.Ezgi ÖZSEREZLİ
 
 Klinik Uzman DoktorlarıUzm.Dr.Rıza GökçerTulacı

 

 Klinik Uzman Doktorları Uzm.Dr.BaşakŞAHİN 
   

Asistan Doktor

Dr. Gamze ZENGİN

 

 

Asistan Doktor

Dr. Selin ALTUĞ

 

Asistan Doktor

Dr. Funda ERDİ

 

Asistan Doktor

Dr. Türkan AGHAKISHIYEVA

 

Asistan Doktor

Dr. Elif Figen TAPSIZ

 

Asistan Doktor

Dr. Selim FİDAN

 

Asistan Doktor

Dr. Emre KAYGISIZ

 

Asistan Doktor

Dr. Sibel KUTLUBAY

 


Asistan Doktor

Dr.Pelin ÇIBIK 

 

Asistan Doktor

Dr. Munise Saadet AKDOĞAN

 

Asistan Doktor

Dr.Cansu ÇOBAN

 


 Asistan Doktor
 
Dr.Banu UZUNYOL
 
 
Asistan Doktor
 
Dr.Mehmet Ali ÖZDEMİR
 

 Asistan Doktor

 Dr.Simge Nur KURT
 
 
Asistan Doktor

 Dr.Evrim BAYRAK
 
 
Asistan Doktor

 Dr.Sümeyye Nur ÖZDEMİR
 

 Asistan Doktor
 
Dr.Emre ÜNAL
 

 Asistan Doktor
 
Dr.Şeyma IŞIK
 

 Asistan Doktor

 Dr.Melih Mustafa SEDEF
 

 Asistan Doktor
 
Dr.Mahmut Ozan BÜYÜKDİŞLİ
 
 
Asistan Doktor
 
Dr.Emine AKSOY
 

 Asistan Doktor
 
Dr.Gülcihan DENİZ
 
 
Asistan Doktor
 
Dr.Öykü BOZKURT
 

Asistan Doktor

Dr.Fatma Ezgi GÖRGÜLÜER

 

 
Asistan Doktor
 
Dr. Burcu AZAP
 
 
Asistan Doktor
 
Dr. Berkan Sami ÖZTÜRK
 
 
Asistan Doktor
 
Dr. Merve ÇELİK
 
 
Asistan Doktor
 
Dr. Şükrü Erkil ÇETİNER
 Klinik Psikologları(7)                        Klinik Hemşireleri(8)            Klinik Personelleri(10)

Gülay ÇİVİ                                         Ayşe HAKVERDİOĞLU                  Demet ÇOŞKUN( yatan hasta sekreter)

Ayşegül DAĞDEVİREN                   Nazife AKYÜZ

Serap KARAKUŞ                               Mustafa GÜNER

Zeynep TAŞYÜREK                         Ayşe ŞİMŞEK                                    Beyhan YILMAZ(Hizmetli)

Selma ERCAN                                    İlknur KÜÇÜK                                    Mustafa ALİŞAN(Hizmetli)

Sezgi HÜZMELİ                                Şükran ASMA BEYDİLLİ                Behzat MAHMUTOĞLU(Temizlik)

Lale ÇALIŞGAN                               Şükran YANAR                                  Erdinç KURT(Temizlik)

Hakan TEKİN(Temizlik)                   Fatma YAŞAR(Temizlik)

Hatice KARAKOÇ(Gençlik Temizlik)

KLİNİĞİN ÇALIŞMA ALANLARI

Kliniğimiz yataklı servisinde 1 tanesi yoğun bakım yatağı olmak üzere 21 yatak mevcuttur. Ayrıca yataklı serviste 1 oda anestezi ile EKT uygulamaları için kullanılmaktadır. Yataklı servis dışında Dışkapı merkez polikliniklerde 2 adet, Etlik semt polikliniklerinde 3 adet, Hasköy semt polikliniklerinde 1 adet (Pazartesi- Çarşamba-Cuma), Pursaklar semt polikliniklerinde 1 adet (Salı-Perşembe) genel polikliniğimiz mevcuttur. Genel poliklinikler dışında özel hasta grupları için ayaktan hasta polikliniği (2 poliklinik şeklinde) ve gençlik ünitesi polikliniği (3 poliklinik şeklinde) mevcuttur.

KLİNİĞİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

2012 yılında kliniğimi istatistiksel analiz oranları şöyledir:

  • Poliklinik sayısı: 57238
  • Günlük ortalama poliklinik hasta sayısı: 219
  • Poliklinikte uzman başına düşen günlük ortalama hasta sayısı: 36
  • Yatan hasta sayısı: 419
  • Yatak doluluk oranı: %73
  • Ortalama yatış süresi: 8,9 gün
  • Ağırlıklı hasta profili:

1- Poliklinikler

Poliklinikler 08.00-17.00 arası hizmet vermektedir. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılmaktadır. Ayrıca asistan doktorlar tüm poliklinik süreçlerinde uzmanla birlikte çalışırlar.

  1. a) HAVUZ ( Sekreterlikler): Provizyon , psikiyatri kayıt , bandrol , tetkik ve yatış işlemleri yapılır.
  2. b) POLİKLİNİK :  Hastanın girişi kontrol ediliyor, psikiyatrik muayene, gerekli psikolojik ve medikal tetkikleri isteniyor ve bilgisayara kayıt ediliyor, muayene formu dolduruluyor. Yatış yapılacaksa yatış kartı dolduruluyor ve bilgisayara kayıt yapılıyor. Ayaktan takip edilen

2- Yatış

Poliklinikte muayene olan ve yatış verilen hastalar;

  1. a) Yatış kartının üzerindeki hastaya ait bilgiler doktor tarafından doldurulur ve hasta ve yakınları tarafından kart yataklı servis sekreterliğine bırakılır, servis sorumlu doktoru o günkü yatışları verdikten sonra önce yatış verilen hastalar telefonla aranır. Gelen hastalar yatış kartı ile beraber yataklı servis sekreterliğince kabul edilir. En son hasta dosyası çıkarılarak hasta servise

3- Yataklı Servis

Hasta servise geldiğinde ;

a- Klinik sekreteri; Hastanın dosya bilgilerini ( adı , soyadı, protokol, yatış tarihi ) kaydeder ve hastayı görevli hemşireye gönderir.

b- Hemşire; Gelen hasta ve hasta yakınından hemşire anamnez formunu doldurur, hastanın vital bulgularını kaydeder, yatağını belirler, servis kurallarını anlatır. Bunun yanında hemşire günlük olarak kan alma, yemek takibi, ilaç dağıtımı, davranış takibi, sabah vizitlerine katılmakla sorumludur.

c- Klinik Doktorları; Hasta ve/veya yakınlarından anamnez alır, gerekiyorsa acil medikasyon yapar. Hastanın durumu acil değil ise yatıran uzman doktor önerisi alınır, hastanın tedavisi düzenlenir. Hastanın rutin laboratuar tetkikleri istenir. Hastalığın prognozu takip edilir. Hastanın durumu hakkında dosyasına günlük not alınır. Tanı ve tedavi konusundaki güçlükler haftada iki kere uzmanların da katılımıyla

4- Gençlik Ünitesi ve Ayaktan Tedavi Ünitesi

Ergen polikliniğine yaşları 14-24 arasında olanlar başvurur.

Ayaktan Tedavi polikliniğinde ise düzenli takibi gereken veya özellikli müdahale (psikoterapi, aile danışması-terapisi vb.) yapılması gereken hastalar yönlendirilir.

Asistan doktor; Hastanın psikiyatrik muayenesi yapılır. Sorumlu uzmana danışılır, tedavisi verilir, gerekiyorsa psikolojik testler için psikoloğa yönlendirilir. Tanı tedavi konusundaki güçlükler haftada 1 gün tanı tedavi kurulunda değerlendirilir.

Klinik psikolog; Hastaya gerekli psikolojik testleri verir ve gerekli hastalara danışma hizmeti sağlar.

Gençlik Ünitesi

Gençlik Ünitesi 1983 Yılında Doç. Dr. Haluk ÖZBAY Tarafından kurulmuştur. Doç. Dr. Sibel Örsel, bir psikiyatri uzmanı, iki psikiyatri asistanı, bir psikolog ile birlikte 14-24 yaş arasında olan başvurulara hizmet vermeye devam etmektedir. Ayaktan poliklinik hizmeti veren ünitemizin günlük hasta kapasitesi yaklaşık 50 hastadır; bunların büyük çoğunluğu ilk başvuru ve bir kısmı da kontrollerden oluşmaktadır. Yaklaşık 30 dakikayı bulan görüşme ve değerlendirme sonrasını randevu sistemi ile çalışmaktayız. Acil olgular ve ünitemize ilk defa başvuran hastalarımız hemen değerlenmektedir. Tanı ve tedavi açısından gerek görüldüğünde her hafta çarşamba günü yapılan tanı ve tedavi kurulumuzda değerlendirilerek tedavileri düzenlenmektedir. Dışkapı’da yer alan psikiyatri servisimizde gerektiğinde yatarak tanı ve tedavi yapılabilmektedir.

Gençlik Psikiyatrisi gencin zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevre uyumunda görülen durumların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması tedavi ve korunması ile uğraşır. Gençlik Ünitesinde ergenlik sorunları dışında ergenlik döneminde başlayan psikiyatrik hastalıkların tanısının konulması, ergenlik dönemine özgü psikolojik sorunların tanımlanması, diğer fiziksel hastalıklardan ayrılması, aile ve bireysel danışma, ilaç tedavisi ve /veya psikoterapiye devam etmesi için yönlendirme, psikolojik danışmanlık hizmetleri, spesifik hastalıklarda bilişsel davranışçı terapi, grup terapisi (sınav kaygısı, sosyal fobi, OKB gibi), cinsel terapi, psikodrama, aile terapisi hizmetleri verilmektedir.

Ayaktan Tedavi Ünitesi

Ayaktan tedavi hizmetlerine ihtiyaç, ilk defa 1950’lerde doğmuştur.  Bu poliklinik modeline, uzun süre hastanede yatmasına gerek olmayan kronik hastaların tedavisinin ayaktan planlanması ve takibi ile poliklinik şartlarında zamandan dolayı uygulanamayan psikoterapi yöntemlerini uygulanması gerekliliğinden ihtiyaç duyulmuştur. Bu hastalar aynı ekip ile değerlendirilip, güvene dayalı bir ilişki kurularak, hastaların tedaviye uyumları sağlanmaktadır.

Bu modelde ağırlıklı olarak şizofreni, şizoafektif bozukluk gibi psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk,  depresyon gibi duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozukluklarının takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Bununla birlikte uyku bozuklukları, yeme bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları gibi özgül alanlarda da tedavi yapılmaktadır. Ayaktan Tedavi birimlerinde hastalarla tedavi işbirliğinin geliştirilerek hastalığın alevlenme ve tekrarlama oranlarını azaltılması ve hastaneye yatışlarına alternatif olma ve yatış sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Tedavi sürecinde inatçı belirtilerle başa çıkma ve onlarla yaşamayı öğretme, aile ya da yakın çevreden kişileri tedavi ilişkisi içine alma ve bir bütün olarak kişinin yaşam kalitesini artırma hedeflenen diğer konulardır.

Kliniğimiz Ayaktan Tedavi Ünitesi’nde psikiyatri uzmanı ve asistan doktorları, psikolog ile birlikte hizmet vermektedir. Etlik ve Dışkapı Merkez Poliklinikler’ inde değerlendirme sonrası birime yönlendirme yapılmaktadır. Tedavi planına göre ilaç tedavisi, bireysel ve grup psikoterapileri, bireysel ve aile danışma hizmetleri verilmektedir.

5- Acil Servis ve Konsultasyon

Acil servis ve diğer klinik birimlerden istenen konsültasyonlar daha önceden aylık olarak belirlendiği şekilde o günün konsültasyondan sorumlu uzmanı ile birlikte kıdemli asistan doktorlar tarafından değerlendirilir.

6- Sağlık Kurulu

Sağlık kuruluna başvuran hastalar

-Haftada 3 gün etlik polikliniğinde 3 uzman hekimden oluşan sağlık kurulu heyeti tarafından değerlendirilir. Heyet hastanın psikiyatrik muayenesi ve alınan anamnez sonucunda hasta hakkında karar verir ya da tartışmalı hastalara yatış vererek klinik izleme alır.

-Değerlendirmesi yapılan hasta epikriz, psikolojik ve laboratuar testlerin sonuçları, psikiyatrik muayene bulguları ve tanı yazılarak karar için sağlık kuruluna yönlendirilir.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

Kliniğimizde asistan eğitim programı yıllık olarak düzenli planlanmakta ve uygulanmaktadır. Asistanların eğitimde oldukları sürelere göre ders programları düzenlenmekte olup haftanın tüm günleri eğitim devam etmektedir. Salı ve Perşembe günleri 12.30-16.00 eğitim sorumlusu, eğitim görevlileri, başasistanlar ve klinik uzmanları eşliğinde teorik eğitim dersleri yapılmaktadır. Pratik uygulamalar her gün hasta başı vizitlerinde ve Salı-Çarşamba-Perşembe günleri tüm uzmanların katıldığı tanı ve tedavi kurullarında yapılmaktadır.

HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI


08.30-09.30
10.00-12.0012.30-16.0015.30-16.30
PazartesiHasta başı vizitiServis viziti
SalıHasta başı vizitiYatan Hasta Tanı ve Tedavi KuruluKlinik derslerPsikoterapi süpervizyonu

Servis viziti

ÇarşambaHasta başı vizitiGençlik Bölümü ve

Tanı /Tedavi Kurulu

Ayaktan Hasta Tanı/Tedavi KuruluServis viziti
PerşembeHasta başı vizitiYatan Hasta Tanı ve Tedavi KuruluKlinik derslerServis viziti
CumaHasta başı vizitiSağlık Kurulu (Etlik)Servis viziti

Akademik Çalışma ve Projelerimiz:

2012 yılında kliniğimizce yürütülen ve halen devam eden çalışmalar aşağıdadır:

1. Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Komorbiditesi

Dr. Yasir ŞAFAK, Dr. S. Dicle GÖRKEM,  Dr. Erkan KURU,  Dr. Meltem GÜRÜ

2. Psychotic Disorder Related to Benzydamine Hydrochloride Abuse: Case Report

Dr. Meltem GÜRÜ,  Dr.Yasir ŞAFAK, Dr.Erkan KURU,  Dr. Sibel ÖRSEL

3. Obsesif Kompulsif  Bozuklukta Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Dr. Yasir ŞAFAK, Dr. M. Emrah KARADERE,Dr.Bengü YÜCENS

4. Depresyon Hastalarında Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Dr. Bengü YÜCENS, Doç. Dr. M. Hakan Türkçapar, Dr. Erkan KURU, Dr. Yasir ŞAFAK, Dr. M. Emrah KARADERE

5. Epidemiology and Clinical Features of Obsessive Compulsive Disorder

Yasir Safak, Turkan Dogan, Emrah Karadere, Bengu Yucens , M. Hakan Turkcapar

6. Cognitive and Clinical Characteristics in Obsessive-Compulsive Disorder with Autogenous and Reactive Obsessions

Yasir Safak, Emrah Karadere, Turkan Dogan,  M. Hakan Turkcapar, Bengu Yucens

7. Cognitive behavioural factors in obsessive compulsive disorder: New research findings

Hakan Turkcapar; Yasir Safak, Turkan Dogan, Emrah Karadere

8. The Effectiveness of Components of Cognitive-Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder

Emrah Karadere, Yasir Safak, Turkan Dogan, M. Hakan Turkcapar, Sibel Orsel, Bengu Yucens

9. Cognitive-behavioral group therapy with pharmacotherapy and cognitive-behavioral group therapy without pharmacotherapy for treatment of obsessive-compulsive disorder: A Comparative Study

Turkan Dogan,  Emrah Karadere, Yasir Safak, M. Hakan Turkcapar, Sibel Orsel, Bengu Yucens

10. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Özellikler ve Bilişsel Tedaviler

M. Hakan Turkcapar, Yasir Safak

11. Distress Tolerance Scale: A Study Of Reliability And Validity

Sargın AE, Özdel K, Utku Ç, Kuru E, Alkar ÖY, Türkçapar MH. JCBPR. 2012; 1(3): 152-161. Turkish.

12. Comparison Of Metacognitions Between Obsessive Compulsive Disorder’s Subtypes And Normal Healthy Controls

Doğan K, Solak ÖS, Özdel K, Türkçapar MH. JCBPR. 2013; 2(1): 34-40. Turkish.

13. Sociodemograhic And Cognitive Risk Factors For Acute Stress Disorder And Ptsd After An İndustrial Explosion.

Taymur İ, Türkçapar MH, Özdel K, Sargın AE, Çalışgan, Zamkı E, Demirel B. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(4): 270-276.

14. Hasan Karadağ, Sibel Örsel, Serkan Akkoyunlu, Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Olga Güriz, Hakan Türkçapar ve Uğur Hatıloğlu. “Comparison of Polypharmacy in Schizophrenia and Other Psychotic Disorder in Outpatient and Inpatient Treatment Periods: A Naturalistic One Year Follow-up Study.”Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22, 130-138, (2012).

15. Seyda N Trak, Berna M Alisir, Hasan Karadağ, Sibel Örsel ve Hakan Türkçapar.  “Functioning in Remission of Bipolar Disorder: A Controlled Study.”  5th Biennnial Conference of the İnternational Society for Bipolar Disorders.  14 – 17 March 2012, Istanbul – Turkey

16. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı  Kongresi  6-8 Nisan 2012, İstanbul. Yeni teknolojiler, yeni bağımlılıklar: Kumar, cinsellik ve tedaviler  Prof Dr. Cengiz Tuğlu, Dr. Olga Güriz, Dr. Ömer Şenormancı

17. Guriz S.O, Ekinci A, Türkçapar M.H. (2012) Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1(2), 105-112

Klinik olarak sahip olduğumuz avantajlar:

• Kliniğimiz 14-24 yaş grubuna özel gençlik ünitesine ve özel hasta grupları için ayaktan tedavi ünitesine sahip olup burada normal poliklinik şartlarında yapılması zor olan aile ve bireysel danışma, psikolojik danışmanlık hizmetleri, spesifik hastalıklarda bilişsel davranışçı terapi, grup terapisi (sınav kaygısı, sosyal fobi, OKB gibi), cinsel terapi, psikodrama, aile terapisi hizmetleri verilmektedir.

• Haftada bir gün uyku merkezi ve diğer polikliniklerden yönlendirilen uyku bozukluğu olan hastalar bir uzman ve asistan tarafından değerlendirilmekte, bir sonraki randevuları verilmektedir.

• Kliniğimiz yataklı servisi birçok psikiyatri kliniğinden farklı olarak açık servis olarak hizmet vermektedir. Bu özelliğiyle hastaların diğer kliniklerdeki hastalardan farklı hissetmemesi ve tedavi uyumu açısından daha uyumlu olması sağlanmaktadır.