RADYOLOJİ KLİNİĞİ

b-IMG_9819-1.jpg


KADRO

AD-SOYAD

İLGİ ALANI

İdari ve Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Baki Hekimoğlu

Girişimsel Radyoloji

Eğitim Görevlileri

Prof. Dr. Işık Conkbayır

ULTRASONOGRAFİ 
DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Eğitim Görevlileri

Prof. Dr. Aydın Kurt

Doppler Ultrasonografi, Toraks ve Abdomen
Radyolojisi (BT ve MR)

Eğitim Görevlileri

Prof. Dr. Özdemir Meriç Tüzün

Nöroradyoloji

Eğitim Görevlileri

Prof. Dr. Alper Dilli

Radyoloji

Eğitim Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt Yücesoy

Radyoloji

Eğitim Görevlileri

Doç.Dr. İdil Güneş Tatar

Nöroradyoloji

Eğitim Görevlileri

Doç.Dr. Onur Ergun

Girişimsel Radyoloji

Eğitim Görevlileri

Doç.Dr. Serra Özbal Güneş

Radyoloji

Klinik Başasistanları

Doç.Dr. Hatice Kaplanoğlu

Radyodiagnostik

Eğitim Görevlileri

Doç. Dr. Aynur Turan

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Klinik Uzmanları

Dr. Adil Cihat Kaynar

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Dr. Nurcan Ertan

Radyoloji

Eğitim Görevlileri

Doç.Dr. Meltem Özdemir

Radyoloji

Klinik UzmanlarıDoç. Dr. Hasan Ali Durmaz

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Doç.Dr. Yeliz Aktürk

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Dr. Azad Hekimoğlu

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Dr. Nurcan Çetin

Mammografi, meme ultrasonografisi, meme görüntüleme 

Klinik Uzmanları

Dr. Engin Dinç

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Dr.Begüm DEMİRLER ŞİMŞİR

Radyoloji

Eğitim Görevlileri

Doç.Dr. Rasime Pelin KAVAK

Radyoloji

Klinik Uzmanları              

Dr. Tuba AKDAĞ

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Doç.Dr. Erdem BİRGİ

Girişimsel Radyoloji

Klinik Uzmanları


Dr. Esra SOYER GÜLDOĞAN

Radyoloji

Klinik Uzmanları

Dr. İhsaniye SÜER DOĞAN

Radyoloji

Klinik UzmanlarıUzm.Dr.EsinKurtuluş ÖZTÜRK

Radyoloji

Klinik UzmanlarıUzm.Dr.ÇağrıDAMAR

Radyoloji

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. İhsan Yalçınkaya

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. Ferhat YILDIRIM

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. Selda TEZEL

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. Arda Halil CEYLAN

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr.Zeycan Kübra CEVVAL

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. Berat DEMİRAL

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. Erdi TANGOBAY

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. Berna ÖZTÜRK

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr. İrfan DURMUŞ

 

KLİNİK ASİSTAN

Dr.Oğuzcan SARI

 

 
KLİNİK ASİSTAN
Dr.Behlül ATALAY 
 
KLİNİK ASİSTAN
Dr.ElifÇİĞDEM 

 KLİNİK ASİSTAN
Dr.Aybüke UÇGUN 
 
KLİNİK ASİSTAN
Dr.Serhat KATI 

 KLİNİK ASİSTAN
 Dr.Ekin Ezgi DENİZCİGİL 

 KLİNİK ASİSTAN
 Dr.Ersin YAVUZ 


radyoloji-tek.jpg

Kuruluş Tarihi

1964 yılında Ankara S.S.K. Dışkapı Hastanesi’nin kuruluşundan hemen sonra 1965 yılında Radyoloji Kliniği hizmete girmiştir. Klinik Şefi Dr. Bülent Önderol’un yönetiminde hastalara konvansiyonel röntgen alanında hizmet verilirken, Radyoloji Uzmanlık Eğitimine de başlanmıştır. 1976 yılında Dr. Bülent Önderol’un ayrılması ile bir süre ara verilen Radyoloji Uzmanlık Eğitimi 1988-1989 yılları arasında Prof. Dr. Sedat Işık’ın, şef olarak göreve başlaması ile yeniden başlamıştır. 1991 yılında Prof. Dr. Baki Hekimoğlu’nun klinik şefi olarak göreve gelmesi ile uzmanlık eğitimine devam edilmiş ve radyolojideki gelişmelere paralel olarak ileri düzeyde tüm radyolojik modaliteler kliniğimizde yer almıştır.

Kliniğimiz Türkiye’nin en büyük eğitim araştırma hastanelerinden biri olup hastalara verdiği hizmet ve eğitim açısından bugün oldukça iyi bir konuma sahip olmakla birlikte gelecekte daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Kuruluş tarihi itibari ile doktor, teknisyen, hemşire ve yardımcı elemanlardan oluşan eğitimli ve deneyimli bir kadroya sahiptir. Bölümümüzde toplam 28 uzman, 14 asistan bulunmaktadır. Kliniğimizde akademik kadroda 4 Profesör ve 7 Doçent bulunmaktadır. Kliniğimizde 9 eğitim görevlisi, 16 uzman ve 14 asistan görev yapmaktadır. Ayrıca 63 radyoloji teknisyeni, 2 memur, 5 hemşire, 7 raportör, 6 hizmetli ve 7 sekreter çalışmaktadır.

Bugün radyoloji alanında tüm dünyada yapılmakta olan radyolojik tetkik ve tedavi yöntemlerinin tümü kliniğimizce yapılabilmektedir. Konvansiyonel ve sonografik uygulamaların yanı sıra vasküler ve non-vasküler girişimsel tetkikler, MR ve BT ile ilgili yeni uygulamalar kliniğimizce yapılmakta olup yurtiçi ve yurtdışı dergilerde radyolojinin tüm alanları ile ilgili bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapılmaktadır.

Kliniğimiz hasta ulaşım kolaylığı açısından acil görüntüleme, görüntüleme merkezi, merkez poliklinik görüntüleme, radyoloji kliniği, Mevki, Hasköy, Şentepe, Anıttepe semt polikliniği radyoloji ünitelerinden oluşmaktadır.

Radyoloji kliniğinde toplam 18 adet Doppler USG, 13 adet direkt Röngen cihazı (8’u dijital, 5 tanesi de DR ile dijital hale getirilmiştir), 2 adet kemik mineral dansitometre, 1 adet DSA (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi), 1 adet dijital floroskopi cihazı, 4 adet Manyetik Rezonans (MR) cihazı, 2 adet Bilgisayarlı Tomografi cihazı (BT), 2 adet dijital mamografi cihazı bulunmaktadır.

Radyoloji kliniği katında Girişimsel Radyoloji ünitesi, Skopi ünitesi, İVP ünitesi ve 1 adet Kemik Mineral Dansitometri ünitesi yer almaktadır. Görüntüleme merkezinde Meme ünitesi (2 adet dijital mamografi ve 2 adet Doppler USG cihazı), 128 kesitli BT ünitesi (hizmet alımı), 2 adet MR ünitesi yer almaktadır. Poliklinik birimimizde 3 adet Renkli Doppler USG ünitesi mevcuttur. Acil görüntüleme merkezinde ise 2 adet dijital röntgen ünitesi, 3 adet Doppler USG ünitesi ve 1 adet 16 kesitli BT ünitesi mevcuttur. Mevki ek binada 3 adet dijital röntgen,1 adet dijital portable, 1 adet kemik mineral dansitometri 1 adet 1,5 tesla MR, 1 adet Dijital panaromik röntgen, 2 adet Doppler USG cihazı ile hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde 8’i dijital olmak üzere toplam 5 adet konvansiyonel röntgen, 3 adet dijital 4 adet konvansiyonel portable, 1 adet dijital TV’li floroskopi, 1 adet DSA’lı anjiyografi, 1 adet 1.5 tesla MR, 1 adet 16 kesitli bilgisayarlı tomografi, 1 adet 128 kesitli bilgisayarlı tomografi, 1 adet kemik mineral dansitometre, 1 adet dijital mamografi, 14 adet Doppler (renkli) USG bulunmaktadır. Mevki polikliniğinde 1 adet 1.5 Tesla hastanemize ait MR cihazı bulunmaktadır. Merkez poliklinikte 3 adet   1.5 Tesla MR cihazı ile hizmet alımı olarak hastalarımıza ileri MR tetkikleri hizmeti verilmektedir.

Hasköy, Şentepe, Anıttepe,  semt polikliniklerinde 1’er adet flat panelli (dijital dedektör) Röntgen cihazı bulunmaktadır.

Hastalara ait görüntülerin hastanedeki tüm doktorlar tarafından görülebilmesini ve takipli hastalarda büyük önem taşıyan görüntü arşivlemesini sağlayan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) hastanemizde hizmet vermektedir.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Girişimsel Radyoloji Ünitesi’nde vasküler ve non-vasküler olmak üzere çok çeşitli tanısal ve tedavi edici işlemler yapılmaktadır. Hastanemiz, yıllardır Girişimsel Radyoloji birimine sahip nadir eğitim hastanelerinden biri olarak hizmet sunmaktadır.

Vasküler Girişimsel İşlemler:

Periferik-vasküler girişimsel işlemler:

1. Tanısal Anjiyografi: Kalp dışı tüm organ ve ekstremite damarları için.

2. Tüm arter (atardamar) darlık ya da tıkanıklıklarının damar içi yolla tedavisi: balon-stent

uygulamaları

3. Tüm ven (toplardamar) darlık ya da tıkanıklıklarının damar içi yolla tedavisi: balon-stent

uygulamaları

4. Torakal ve abdominal aort anevrizması tedavisi.

5. Torakal aort diseksiyonlarında (damar duvarı yırtılması) tedavi.

6. Anevrizma ve arteriyovenöz malformasyonların damar içi yolla tedavisi.

7. Travma ve yaralanma olgularında kanama varlığında odağın bulunup damar içi yolla tedavisi.

8. Gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisi

9. Hemodiyaliz hastalarında az çalışan ya da çalışması durmuş fistüllerin tedavisi.

10. Tümör embolizasyon (tümörleri besleyen damarların damar içi yolla tıkanması) işlemleri.

11. Kemoembolizasyon (karaciğer tümörlerinde damar içi yolla kemoterapi verilmesi ve tümör damarlarını tıkama tedavisi)

12. Periferik veya santral damar yolu sağlanması (tünelsiz ve tünelli diyaliz kateterleri ve subkütan port yerleştirilmesi).

13. Vena kava filtresi yerleştirilmesi.

14. Vasküler sistemden yabancı cisim çıkartılması işlemleri.

15. Endokrinolojik bazı hastalıklarda adrenal bez ve petrozal sinüs kan örneklemeleri.

Nöro-vasküler girişimsel işlemler:

1. Tanısal Anjiyografi: Boyun ve beyin damarları için.

2. Karotid arter (boyun şah damarları) darlıkları için balon ve stent ile açma tedavisi.

3. Beyin damarlarındaki darlıkların balon ve stent ile tedavisi

4. Akut stroke (inme) tedavisi (pıhtı çıkarıcı cihazlar veya stentler ile mekanik veya damar içi ilaç verilerek)

5. Beyin anevrizmalarında (baloncuk) damar içi yolla tedavi.

6. Boyun ve kafa tabanındaki tümörlerin pre-operatif embolizasyonları (ameliyat öncesi tümörün kanlanmasını azaltmak için tümörü besleyici damarların tıkanması)

Non-vasküler Girişimsel İşlemler:

1. Tüm organlar, lenf nodları ve kemik için biyopsi işlemleri (BT, US veya floroskopi eşliğinde).

2. Apse, ampiyem, seroma, biliyoma, lenfosel drenaj ve tedavisi.

3. Plevral efüzyon ve intraabdominal asit (akciğerde ve karında sıvı toplanması) varlığında örnekleme ve boşaltıcı tedavi.

4. Safra yolları tıkanıklıklarında perkütan transhepatik kolanjiyografi, biliyer drenaj ve stent tedavisi.

5. Safra kesesi drenajı (kolesistostomi).

6. Ürogenital sistemin non-vasküler işlemleri: Perkütan nefrostomi, antegrad double-j-stent yerleştirilmesi, sistostomi.

7. Semptomatik böbrek kistlerinin perkütan (ameliyatsız kapalı yöntem) tedavisi.

8. Perkütan gastrostomi, gastrojejenostomi (mideye besleme tüpü yerleştirilmesi) işlemleri.

9. Özefagus, mide ve duodenum patolojilerinde stent uygulamaları.

10. Ganglion (sinir hücre) blokajları.

11. Karaciğer, akciğer, intraabdominal ve ekstremitelerde hidatik kist lezyonlarının perkütan (ameliyatsız kapalı yöntemle) tedavisi.

12. Tümör ablasyon (radyofrekans ve mikrodalga ile) tedavileri (karaciğer, akciğer ve böbrek gibi organlardaki tümörleri ameliyatsız kapalı yöntemle yakma tedavisi).

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan MRG cihazları

4 adet 1,5 Tesla MRG cihazı ile rutin tetkiklerin yanı sıra:

MRG kolanjiyografi

MRG ürografi

MRG enterografi

EKG tetiklemeli kardiyak görüntüleme

BOS akım çalışması

Diffüzyon

Perfüzyon

Spektroskopi

Fonksiyonel MR gibi ileri MRG tetkikleri yapılmaktadır.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan BT cihazları

Acil ünitesi’nde 1 adet 16 kesitli, Merkez görüntüleme Ünitesi’nde 1 adet 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile yine rutin tetkiklerin yanı sıra 3 boyutlu görüntüleme sistemleri ile aşağıdaki tetkikler yapılmaktadır

1- Koroner kalsıyum skorlama BT

2-Kardiyak bt anjiyografi

3-Boyun –beyin bt anjiyografi

4-Üst-alt exremite bt anjiyografi

5-Pulmoner, trokal ve abdominal aorta bt anjiyografi

6-Sanal bronskopi

7-Nodül tarama (toraks bt. amfizem görüntüleme)

8-Dinamik abdomen bt (kc,pankreas böbrek ,sürrenal)

9-BT ürografi

10-BT enterografi

11-Ekstremite 3 boyutlu görüntüleme

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Meme Ünitesi’nde

Dijital mamografi, Renkli Doppler USG ile kanser için meme taramaları, şüpheli kitlelerden ve apselerden görüntüleme eşliğinde biyopsi ve drenaj işlemleri, ileri cerrahi işlemler için telle stereotaksik meme işaretlemeleri yapılmaktadır.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Renkli Doppler Ünitesi’nde

Tüm ekstremite ve organlara yönelik Doppler tetkikleri, alt ekstremite venöz yetmezliğine yönelik perforan ven Doppler incelemesi ve poliklinik Ultrasonografi ünitesinde tiroit ve boyun kitlelerine yönelik US elastografi yapılmakta ve sonuçları en geç 30 dakika içerisinde verilmektedir.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Skopi ve İVP Ünitesi’nde

Her türlü gastrointestinal tetkikler, fistülografiler, poşografiler, siyalografi ve üriner sistem tetkikleri yapılmaktadır.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Acil USG Ünitesi’nde Acil poliklinikten başvuran hastaların tetkikleri başvuru anında yapılmaktadır. Yatan hastalara da hizmet kalitesi gereğince en geç 2 gün içerisinde USG hizmeti verilmektedir.

Kliniğin İstatiksel Analiz Raporu:

2018 yılında kliniğimiz istatiksel analiz oranları

Direkt röntgen tetkik sayısı                                    : 734.959

Skopi tetkik sayısı                                                 : 244

İVP tetkik sayısı                                                    : 279

DSA – Girişimsel Radyoloji ünitesi tetkik sayısı     : 4.100

Meme ünitesi tetkik sayısı                                     : 20.208

BT tetkik sayısı                                                     : 119.186

MRG tetkik sayısı                                                  : 104.590

USG tetkik sayısı                                                   : 120.612

Doppler USG tetkik sayısı                                      : 49.946

KMD tetkik sayısı                                                 : 12.249

Yıllık ortalama 1166373 tetkik kliniğimizde yapılmaktadır.

Kliniğimiz iş akışı:

Kliniğimiz saat 7 de temizlik için açılmakta olup temizlik en geç 8’e kadar tamamlanmaktadır. Kliniğimiz randevu sistemi ile çalışılmakta olup hastalar ilgili bölüm sekretaryasına başvurarak tetkik için gerekli bilgi ve randevu almaktadır. Konvansiyonel grafiler hasta başvurusundan hemen sonra çekilmektedir. USG ve Doppler tetkikleri en geç 2 güne randevu verilmektedir. MRG tetkikleri en geç 4 gün sonrasına, BT tetkikleri en geç 2 gün sonrasına, Mammografi rutin tetkikleri (kitle şüphesi olan hastaların tetkikleri ivedilikle yapılmakla birlikte) 10 gün sonrasına randevu verilmekte, DSA ünitesinde tetkikler hasta hazırlıkları tamamlandıktan hemen sonra yapılmaktadır. Randevu süreleri cihazların arıza durumunda ve kliniğimiz dışında diğer hastanelerden gelen hastalara hizmet vermesi nedeniyle ve cihazların arıza durumlarına göre zaman zaman uzamaktadır. Acil hastalara, düşkün, çocuk ve taşradan gelen hastalara öncelik tanınmaktadır. Kliniğimizde ilk randevu 08.15 e verilmektedir. 16 ve 128 kesitli bilgisayarlı tomografi ve acil USG ve acil röntgen 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastaların tetkikleri randevu saatine göre ilgili ünitede yapılmaktadır. Hastalar yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmekte ve girişimsel-kontrast madde kullanılan işlemler için hastaların onamı alınmaktadır. USG, Doppler USG de hastaların raporları çekimden hemen sonra verilmektedir. Diğer ünitelerde ise raporlar en geç 48 saat içerisinde verilmektedir. Ayrıca hastaların kaydedilebilir tüm görüntüleri PACS sistemine çekimden hemen sonra yüklenmekte ve arşivlenmektedir. Hasta raporları yazıldıktan sonra dijital ortamda hastane işletim sitemine kaydedilmektedir.

Akademik Çalışma ve projelerimiz

Kliniğimizde yürütülen çalışmalardan 2014-2019 yıllarında basılan SCI /SCI- E dergilerde yaklaşık 50 adet makale ve vaka takdimi bulunmaktadır.

Her yıl yurt dışı Radyoloji kongrelerine yaklaşık 1-2 sözlü bildiri, 10-15 poster ile katılım sağlanmaktadır. Ayrıca her sene yurtiçi Radyoloji alanındaki kongrelere 3- 5 sözlü bildiri, 40-50 poster ile katılım sağlanmaktadır. Her yıl Ulusal Radyoloji Kongresine, Girişimsel Radyoloji Kongresine, MRG kongresine, Çok kesitli BT ve Meme görüntüleme sempozyumlarına yeterli sayıda uzman ve asistan ile hizmet içi eğitim devam etmekte ve alanımızdaki yenilikler kliniğimiz tarafında takip edilmektedir.

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsatlar / avantajlar

– Tüm birimlerimizce referans hastanesi sayılmaktayız.

– Hastanemizin yüksek hasta yoğunluğu ve çeşitliliği eğitim açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

– PACS sistemi bulunması nedeniyle eğitim ve yayın konusunda fayda sağlamaktadır. Hasta açısından ise takip ve tedavi yönünden yarar sağlamaktadır.
IMG_1406.jpg

IMG_1421.jpg


IMG_1423.jpg


IMG_1434.jpg

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:         0312 596 26 16

Faks:      0312 318 27 94