TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ

onkoloji.jpg
 KADRO AD SOYADÜNVAN İLGİ ALANLARI AÇIKLAMA
EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUDOÇ. DR. G. İNANÇ İMAMOĞLUTıbbi Onkoloji UzmanıOnkoloji 
BAŞASİSTANDOÇ. DR. DOĞAN YAZILITAŞTıbbi Onkoloji UzmanıOnkoloji 
Tıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi
UZMANDOÇ. DR. EBRU ÇILBIRTıbbi Onkoloji UzmanıOnkoloji 
UZMANDOÇ. DR. TÜLAY ERENTıbbi Onkoloji UzmanıOnkoloji 
 UZMANUZM. DR. Hayriye ŞAHİNLİ Tıbbi Onkoloji UzmanıOnkoloji 
 UZMAN Uzm.Dr.NefiseKANDEMİR Tıbbi Onkoloji UzmanıOnkoloji 
ASİSTANDR. PERİHAN PERKİNİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. ÖZLEM AYDIN İSAKİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. ZAFER UFUK CİNKARAİç Hastalıkları Uzmanı
 ASİSTANDR. ESRA ZEYNELGİL İç Hastalıkları Uzmanı  
 ASİSTANDr.Özlem DOĞAN İç Hastalıkları Uzmanı  
 ASİSTANDr.Abdülkadir KOÇANOĞLU İç Hastalıkları Uzmanı  
 ASİSTANDr.Yakup DÜZKÖPRÜ İç Hastalıkları Uzmanı  
Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz 2003 YILINDAN BERİ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EA hastanesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz yan dal asistan eğitim vermektedir.

PROGRAM:

İç Hastalıkları Kliniğinden 1 ay süreyle İç Hatalıkları asistanları TIBBI ONKOLOJİ KLİNİĞİNE rotasyona gelmektedir. Asistanlara onkolojik hastaya yaklaşım konusunda eğitim verilmektedir.

Ayrıca Göğüs Hastalıklarından, Acil Servisten ve Aile hekimliğinden gelen asistanlara Kliniğimizde birer ay eğitim verilmektedir.

Tıbbı Onkoloji Kliniğimiz bünyesinde Kemoterapi Ünitesi faaliyetlerini yeni yerinde sürdürmektedir. Burada Uzman Hekimlerimiz ve Asistan hekimlerimizin nezaretinde deneyimli hemşire ekibimiz tarafında kanser hastalarına sistemik tedavi uygulanmaktadır. Kanser tedavisi alan hastalarımız belli aralıklarla Polikliniğimize başvurmakta ve kendilerine yan etki ve nüks yönünden değerlendirme yapılmaktadır.

Kanser araştırma ve erken tanı muayeneleri, kanser tanı ve tedavisi, kemoterapi uygulaması, kanserli hasta takibi ile kanser ailesine destek hizmeti verilmektedir.

Ünitemizde haftalık Asistan Eğitimi yapılmakta güncel makaleler ve seminerler ile asistan eğitimi sürmektedir. Her Salı makale saati, her Perşembe seminer saati uygulanmaktadır. İhtiyaca binaen ek teorik ders saatleri uygulanmaktadır. Vizit esnasında asistanlarımıza hasta başı ve koridorda teorik ve pratik uygulamaya yönelik kısa dersler verilmektedir. Öğle aralarında bilimsel toplantılar organize edilmektedir.

Tıbbı Onkoloji Kliniği olarak Radyoloji Bölümü, Patoloji Bölümleri, Genel Cerrahi Klinikleri, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları Bölümleri, Göğüs Cerrahisi, Plastik Cerrahisi, Gastroenteroloji ve Radyasyon Onkolojisi ile kanser hastalıkları sorunlarının konuşulduğu TÜMÖR KONSEY toplantısı her Cuma saat 14:00-15:00 arasında Konferans Salonunda yapılmaktadır. Hastanemizdeki tüm bölümlerin katılmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

Gastroenteroloji Kliniğinden; Endoskopi, Endoskopik Biyopsi, ERCP, Endoskopik balon dilatasyon, stent konması şeklinde yoğun destek almaktayız.

Girişimsel Radyoloji kendisini geliştirmiş ve Ünitemize USG ve BT eşliğinde Biyopsi, Stent konması ve diğer Palyatif girişimler ile önemli destek vermektedir. Tıbbı Onkoloji Kliniği olarak Nöroendokrin Tümörler (NET)-Grubu kurmuş bulunmaktayız. Net Grubu olarak bölge toplantıları yapmayı ulusal toplantılara katılmayı planlamaktayız. Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Patoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji bölümleriyle beraber adı geçen hastalıklara koordineli olarak özel tıbbi hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Hizmet içi eğitim hemşire ve asistan doktorlara muntazaman verilmektedir. Tükenmişlik sendromu oluşumu bu şekilde engellenmeye çalışmaktadır.

KBB Klinikleri, Patoloji Klinikleri, Radyoloji Bölümüyle ve dışarıdan Radyasyon Onkoloji desteği ile KBB Tümör Konseyine katılıyoruz. Beyin Cerrahi Bölümüyle ayda bir kez Tümör Vakalarını tartışıyoruz.

Tıbbi Onkoloji Bünyesinde yeni olarak destek bakım (palyatif bakım) faaliyetine başlamak istiyoruz. Bu konuda Ağrı Bölümünü desteğini almış durumdayız.

Ünitemize yeni katılan Doktor, Hemşire, Psikolog, Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Sekreter desteği ile daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz.

KADROİLGİ ALANIAÇIKLAMA
EĞİTİM SORUMLUSU ve EĞİTİM GÖREVLİSİPROF. DR. MUSTAFA ALTINBAŞİç Hastalıkları Profesörü, Eğitim GörevlisiTıbbi Onkoloji Yan Dalı VarTıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi
İDARİ SORUMLUUZM. DR. G. İNANÇ İMAMOĞLUTıbbi Onkoloji UzmanıTıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
BAŞASİSTANDOÇ. DR. DOĞAN YAZILITAŞTıbbi Onkoloji UzmanıTıbbi Onkoloji Yan Dalı VarTıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi
UZMANDOÇ. DR. EBRU ÇILBIRTıbbi Onkoloji UzmanıTıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
UZMANUZM. DR. TÜLAY ERENTıbbi Onkoloji UzmanıTıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
 UZMAN UZM. DR. Hayriye ŞAHİNLİ Tıbbi Onkoloji Uzmanı Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
ASİSTANDR. CENGİZ KARAÇİNİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. SEMA TÜRKERİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. PERİHAN PERKİNİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. ÖZLEM AYDIN İSAKİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. ZAFER UFUK CİNKARAİç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTANDR. ESRA ZEYNELGİLİç Hastalıkları Uzmanı

Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz 2003 YILINDAN BERİ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EA hastanesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz yan dal asistan eğitim vermektedir.
Kliniğimiz bugüne kadar 9 asistanı Tıbbi Onkoloji uzmanı olarak mezun etmiştir.
1-Dr. Doğan Yazılıtaş (Konya EA Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Dışkapı EA Hastanesi, Doç. Dr.)
2-Dr. Arzu Akşahin (Kayseri EA Hastanesi, Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji, Doç.Dr.)
3-Dr. Berkant Sönmez (Şanlıurfa EA Hastanesi, Bezmialem Üniversitesi Tıbbi Onkoloji)
4-Dr. İnanç İmamoğlu (Dışkapı EA Hastanesi)
5-Dr. Uğur Ersoy (Mardin EA Hastanesi, Elazığ Medikal Park, İstanbul özel)
6-Dr. Semiha Urvay (Sivas EA Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üni, Yrd. Doç. Dr, Kayseri Acıbadem)
7-Dr. İlhan Hacıbekiroğlu (Edirne Üniversistesi, Sakarya Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Doç. Dr.)
8- Dr. Naziyet Köse (Ankara Özel Koru Hastanesi Tıbbi Onkoloji)
9- Dr. Fatih Karataş (Giresun Devlet Hastanesi, Karabük Üniversitesi Tıbbi Onkoloji)
Halen 4 İç Hastalıkları uzmanına Tıbbi Onkoloji Yan Dal eğitimi verilmektedir.

PROGRAM:
İç Hastalıkları Kliniğinden 1 ay süreyle İç Hatalıkları asistanları TIBBI ONKOLOJİ KLİNİĞİNE rotasyona gelmektedir. Asistanlara onkolojik hastaya yaklaşım konusunda eğitim verilmektedir.
Ayrıca Göğüs Hastalıklarından, Acil Servisten ve Aile hekimliğinden gelen asistanlara Kliniğimizde birer ay eğitim verilmektedir.
Tıbbı Onkoloji Kliniğimiz bünyesinde Kemoterapi Ünitesi faaliyetlerini yeni yerinde sürdürmektedir. Burada Uzman Hekimlerimiz ve Asistan hekimlerimizin nezaretinde deneyimli hemşire ekibimiz tarafında kanser hastalarına sistemik tedavi uygulanmaktadır. Kanser tedavisi alan hastalarımız belli aralıklarla Polikliniğimize başvurmakta ve kendilerine yan etki ve nüks yönünden değerlendirme yapılmaktadır.
Kanser araştırma ve erken tanı muayeneleri, kanser tanı ve tedavisi, kemoterapi uygulaması, kanserli hasta takibi ile kanser ailesine destek hizmeti verilmektedir.
Ünitemizde haftalık Asistan Eğitimi yapılmakta güncel makaleler ve seminerler ile asistan eğitimi sürmektedir. Her Salı makale saati, her Perşembe seminer saati uygulanmaktadır. İhtiyaca binaen ek teorik ders saatleri uygulanmaktadır. Vizit esnasında asistanlarımıza hasta başı ve koridorda teorik ve pratik uygulamaya yönelik kısa dersler verilmektedir. Öğle aralarında bilimsel toplantılar organize edilmektedir.
Tıbbı Onkoloji Kliniği olarak Radyoloji Bölümü, Patoloji Bölümleri, Genel Cerrahi Klinikleri, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları Bölümleri, Göğüs Cerrahisi, Plastik Cerrahisi, Gastroenteroloji ve Radyasyon Onkolojisi ile kanser hastalıkları sorunlarının konuşulduğu TÜMÖR KONSEY toplantısı her Cuma saat 14:00-15:00 arasında Konferans Salonunda yapılmaktadır. Hastanemizdeki tüm bölümlerin katılmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.
Gastroenteroloji Kliniğinden; Endoskopi, Endoskopik Biyopsi, ERCP, Endoskopik balon dilatasyon, stent konması şeklinde yoğun destek almaktayız.
Girişimsel Radyoloji kendisini geliştirmiş ve Ünitemize USG ve BT eşliğinde Biyopsi, Stent konması ve diğer Palyatif girişimler ile önemli destek vermektedir. Tıbbı Onkoloji Kliniği olarak Nöroendokrin Tümörler (NET)-Grubu kurmuş bulunmaktayız. Net Grubu olarak bölge toplantıları yapmayı ulusal toplantılara katılmayı planlamaktayız. Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Patoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji bölümleriyle beraber adı geçen hastalıklara koordineli olarak özel tıbbi hizmet vermeyi amaçlamaktayız.
Hizmet içi eğitim hemşire ve asistan doktorlara muntazaman verilmektedir. Tükenmişlik sendromu oluşumu bu şekilde engellenmeye çalışmaktadır.
KBB Klinikleri, Patoloji Klinikleri, Radyoloji Bölümüyle ve dışarıdan Radyasyon Onkoloji desteği ile KBB Tümör Konseyine katılıyoruz. Beyin Cerrahi Bölümüyle ayda bir kez Tümör Vakalarını F-blok 5.kat Kütüphane Bölümünde yapmaya çalışıyoruz.
Tıbbi Onkoloji Bünyesinde yeni olarak destek bakım (paliyetif bakım) faaliyetine başlamak istiyoruz. Bu konuda Ağrı Bölümünü desteğini almış durumdayız.
Ünitemize yeni katılan Doktor, Hemşire, Psikolog, Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Sekreter desteği ile daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz.