T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DIŞKAPI HASTANESİ TANITIM Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2019

DIŞKAPI HASTANESİ TANITIM


Hastanemizin Tarihçesi:

Bütün çalışanların güvenliğini bir çatı altında toplamak amacı ile kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Kurumu , bir süre sonra çalışanlara ve ailelerine sağlık hizmeti vermeği de amaçlamıştır. Bu nedenle, kuruma ait modern sağlık tesislerinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. 1954 yılında bu amaçla , Dışkapı Baba Harman mevkii olarak bilinen otuz iki dönümlük arazi , Ankara belediyesinden kiralanmıştır. 1957 yılında temeli atılan hastane binası “300” yatak kapasitesi ile 25.06.1964 tarihinde dönemin çalışma bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılmıştır.
Hastanemiz açıldığı günden itibaren çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalmıştır. Bu talebe cevap vermek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına zaman içinde yeni birimler eklenmiş , yatak kapasitesi arttırılmış , eğitim hastanesi konumuna gelen S.S.K Dışkapı Hastanesi hasta tedavisinin yanı sıra asistan yetiştiren, sağlık alanında çeşitli araştırmalara ev sahipliği yapan ,Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri haline gelmiştir.
1996 yılında Dışkapı ‘da verilen poliklinik hizmetlerine dahil olarak ,kendi arazisinde yapılan modern binasında altmış poliklinik odası ile , Etlik Semt Polikliniği dönemin başbakanı Necmettin Erbakan tarafından hizmete açılmıştır.Yenilenen acil servis ile, Ankara’nın en fazla sayıda hastaya acil hizmeti veren hastanelerinden biri olmuştur.
2005 tarihinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kaldırılıp tüm güvenlik kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanması amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kurulmasıyla , diğer S.S.K hastaneleri gibi Dışkapı Ankara Hastanesi de Sağlık Bakanlığı’na ( S.B ) devredilmiştir. Bu tarihten sonra hastane ismi S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Hastane, bünyesine dahil edilen çeşitli semt poliklinikleri ve yeni açılan kırk sekiz polikliniği ile daha da büyümüştür. Şu anda acil servisteki 11 poliklinik odası hariç, 139 branş poliklinik odası ve semt poliklinikleri ile hizmet veren hastane 772 yatak kapasitelidir.
2005 yılından sonra modern bir yapılanmaya giren S.B Dışkapı Yıldırm Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde yeni merkez polikliniği açılmış, polikliniklere sıramatik ve LCD ekranlar kurulmuş böylece aşırı izdiham ve kalabalığın yol açtığı olumsuz koşullar büyük ölçüde giderilmiştir. Mevcut diş polikliniği yenilenmiş, gençlik merkezi uyku merkezi açılmış, halkla ilişkiler ve hasta hakları birimleri kurulmuş, hasta yakınlarına yardımcı olmak amacıyla hasta yönlendirme ve hasta refakati için host ve hostesler göreve başlayarak sosyal yönden eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir.
Bütün bunlara ek olarak son yıllarda Diyaliz ünitesi,taş kırma ünitesi, anjiyografi ünitesi algoloji( ağrı tedavi merkezi),akupunktur polikliniklerinin de hizmete başlaması ile sağlıkta yeni ve modern bir anlayış benimsenmiştir.
S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1964 den beri tanıklık ettiği tarihi ve kaliteli çağdaş, yenilikçi yeni vizyonu ile daha nice hizmetlere imza atmaya adaydır.

 

Paylaş