T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARIN TAKİP VE İZLEMİ Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARIN TAKİP VE İZLEMİ


Nöromusküler hastalıklar vücudumuzu hareket ettiren kasların ve sinirlerin hastalığıdır.

En önemli bulgular:

  • uyuşma, yanma, karıncalanma, kuvvetsizlik ve kas krampları, kas erimesi, yorgunluk, spastisite, seyirme, ağrı, konuşma bozukluğu

Bu hastalıklar 4 grup altında sınıflandırırlır

  • Nöronopatiler (Önboynuz)
  • Nöropatiler
  • Sinir-Kas (Nöromüsküler) Kavşak Hastalıkları
  • Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

Kliniğimizde;  düzenli nöroloji ile birlikte multidisipliner yaklaşımla, hastalığın gidişi ve duruma göre, en az yılda bir muayene ile takip ve rehabilitasyonları yapılmaktadır.

AMAÇLARIMIZ:  Fonksiyonelliği ve bağımsızlığı korumak, güvenliği sağlamak, ağrıyı azaltmak, aile eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Paylaş