T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ UYGULAMALARI Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ UYGULAMALARI


Tuzak norapatilerde dekompresyon
Brakiyal pleksus patolojilerinde cerrahi
Torasik outlet sendromu
Mikrocerrahi sinir anastomozlari (greftle ve/veya gretfsiz)
Periferik sinir kilifi tumorleri cerrahisi
Paylaş