T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TİP 1 DİYABET VE İNSÜLİN POMPASI KULLANAN HASTA POLİKLİNİĞİ Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019

TİP 1 DİYABET VE İNSÜLİN POMPASI KULLANAN HASTA POLİKLİNİĞİ


Hastanemiz, Mevki Binası Endokrinoloji Ünitesi Özel Hastalıklar Polikliniğinde, Tip 1 Diyabet ve İnsülin Pompası Kullanan Hasta takipleri devam etmektedir.

Konularında deneyimli eğitim görevlileri, uzman doktorlarımız ve diyabet eğitim hemşirelerimizin katkılarıyla hizmet verilmektedir. Tip 1 Diyabet tanı anından itibaren doğru bir şekilde takip ve tedavi edilmesi gereken, uzun dönemde vücutta çok ciddi ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilen kronik bir hastalıktır. Kliniğimiz uzman doktorları bu amaçla hem hastalığın tedavi sürecinde hem de komplikasyonların değerlendirilmesinde ilgili diğer branşlarla işbirliği içinde (Göz Hastalıkları, Nefroloji, Nöroloji gibi) çalışmaktadır. İnsülin tedavisinin gerektiğinde insülin pompası da takılmak suretiyle düzenlenmesi dışında hastaların bireysel eğitimleride (yaşam tarzı önerileri, ayak bakımı vs.) uzman doktor ve hemşirelerimiz tarafından yapılmaktadır. Kan şekeri kontrolü bozuk olan özellikle insülin pompası kullanan hastalar, gerektiğinde yatırılarak cilt altına yerleştirilen sürekli kan şekeri takibi yapabilen özel sensörler aracılığıyla (devamlı cilt altı glukoz monitör sistemleri -continuous subcutaneous monitor systems, CGM) takip edilerek kan şekeri kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Tip 1 Diyabetli hastaların birinci derece yakınları da diyabet gelişim riski açısından değerlendirilip, gerektiğinde takibe alınmaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği


Paylaş