T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020

ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ


 KADROSU AD SOYAD  ÜNVAN İLGİ ALANI  

İDARİ SORUMLU

Doç.Dr.Julide ERGİL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

EĞİTİM SORUMLUSU

Doç.Dr. M. Murat SAYIN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti, Eğitim Görevlisi

Yoğun Bakım, Erişkin Kardiyak Anestezi

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Prof.Dr.Taylan AKKAYA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü, Eğitim Görevlisi

Ağrı Tedavisi

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Uz.Dr. H.Alp ALPTEKİN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,Eğitim Görevlisi

Ağrı Tedavisi,Yan Dalı Var

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç. Dr. Demet DOĞAN EROL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,Eğitim Görevlisi

Yoğun Bakım (Yandal Uzmanlık)

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Prof.Dr. Aslı DÖNMEZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü,Eğitim Görevlisi

Pediatrik anestezi, pediatrik kardiyak anestezi, zor hava yolu, geriatrik anestezi

 

BAŞASİSTAN

Uz.Dr.Emine ARIK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Nutrisyon, Donör Bakımı, Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Kalite

 

BAŞASİSTAN

 

Uz.Dr. Ceyda ÖZHAN ÇAPARLAR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Rejyonel anestezi, yoğun bakım

 

BAŞASİSTAN

Doç.Dr. Gözde BUMİN AYDIN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Zor hava yolu,
Kbb anestezisi

 

DOÇENT


Doç.Dr. Dilek ÜNAL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Havayolu
Kan ve kan ürünleri tranfüzyonu
Günübirlik anestezi
Rejyonel anestezi

 

 

UZMAN

Uz.Dr.Meliha ARICAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

DOÇENTDoç. Dr. Reyhan Polat

Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçenti

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr. Songül UYGUR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

YOĞUN BAKIM - BESLENME (NUTRİSYON)

 

UZMAN

Uz.Dr.İlkay BARAN AKKUŞ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç. Dr. Derya ÖZKAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Gülten ÜTEBEY

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi, Yoğun Bakım

 

UZMAN

Uz.Dr.Oya KALE

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Rejyonal Anestezi
Akupunktur
Homeopati

 

 

UZMAN

Uz.Dr. Fatma ÖZKAN SİPAHİOĞLU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi, Yoğun Bakım, Transplantasyon Anestezisi

 

UZMAN

Uz.Dr.Yurdakadim AYAZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Gülten KORKMAZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi, Rejyonel Anestezi 

 

UZMAN

Uz.Dr. Fatma KAVAK AKELMA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Emine ÜNAL CERAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Mukaddes Tuğba KOKULU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Damla YÜRÜK

Algoloji Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN

Uz.Dr.Selma ÖLMEZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN

Dr. Bahar SAKIZCI UYAR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Obez hastada anestezi, postoperatif bulantı kusma

 

UZMAN

Dr. Filiz AKASLAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN


Doç. Dr. Evginar SEZER

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Rejyonel Anestezi, Ağrı, Havayolu, Yoğun Bakım, ERC, ESRA, ESA, TARK, ARUD     

 

UZMAN

Dr. Hakan DAYANIR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Genel Anestezi

 

UZMAN

Dr. Özkan PEKDEMİR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Anestezi, yoğun bakım

 

UZMAN

 


Dr. Savaş ALTINSOY

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Yoğun bakım, Ağrı

 

 

ALGOLOJİ YANDAL ASİSTAN

Dr. Onur KARAOSMANOĞLU

 

ALGOLOJİ YANDAL ASİSTAN

Dr. Özgür Emre POLAT

 

ASİSTAN

Dr. Reyhan İŞLEK

 

ASİSTAN

Dr. Elif Şule ÖZDEMİR

 

ASİSTAN

Dr. Selime Elif İŞLEK

 

ASİSTAN

Dr. Altan Ecem ÖZBAY

 

ASİSTAN

Dr. Melis SUMAK

 

ASİSTAN

Dr. Merve NAMLI

 

ASİSTAN

Dr. Dilhan KAZANCI

 

ASİSTAN

Dr.Selime Elif İŞLEK

 

ASİSTAN

Dr.Yavuz SAYGILI

 

ASİSTAN

Dr. Gökçen KÜLTÜROĞLU

 

ASİSTAN

Dr.Atakan SEZGİ

 

ASİSTAN

Dr. Cansu GÜN

 

ASİSTAN

Dr. Sibel ÇATALCA

 

ASİSTAN

Dr. Didem Nur TOPARLI

 

ASİSTAN

Dr. Burak NALBANT

 

ASİSTAN

Dr. Başak DEMİR GÜLEL

 

ASİSTAN

Dr. Sevda Gökçe ERTÜRK

 

ASİSTAN

Dr. Mustafa YILDIRIM

 

ASİSTAN

Dr. Aylin PERDİ

 

ASİSTAN

Dr. Erdi ÇELİK

 

ASİSTAN

Dr. Merve TEKE

 

ASİSTAN

Dr. Hilal GÜREL

 

ASİSTAN

Dr. Yusuf ÖZGÜNER

 

ASİSTAN

Dr. Nuriye ALMERAL

 

ASİSTAN

Dr. Aras METİN

 

ASİSTAN

Dr. Burcu Ayçahan YILMAZ

 

ASİSTAN

Dr. Yakup YILDIZ

 

ASİSTAN

Dr. Veli ATEŞ

 

ASİSTAN

Dr. Özge YAMAKILIÇ MUMCU

 

ASİSTAN

Dr. Bengü KOCAMAN

 

ASİSTAN

Dr. İbrahim KUZU

 

ASİSTAN

Dr. Hakan TUZLALI

 

ASİSTAN

Dr. Pelin MUTLU

 

ASİSTAN

 TEKNİSYEN, HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 24 uzman hekim, 16 asistan hekim, 47 tekniker ve teknisyen, 21 hemşire, 1 ebe, 10 temizlik elemanı, 3 klinik sekteri ile hizmet
vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Hastanemizde 23 adet ameliyathane, 3 tane Postoperatif Derlenme Ünitesi, fiziksel olarak 6-6 yatak şeklinde bölünmüş 12 yataklı 3. basamak Reanimasyon Ünitesi

(Yoğun Bakım), 1 adet diyaliz imkânı olan yatağı, 1 adet Algoloji Kliniği ameliyathanesi, 2 yataklı Algoloji Kliniği Servisi bulunmaktadır. Ayrıca operasyon öncesi hastaların ameliyathanelere, operasyon sonrası yataklı ünitelerine transferleri de kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anesteziyoloji Kliniği tüm branşlarda ve tüm modern anestezi yöntemlerini uygulayabilecek kapasitede ve 23 adet ameliyathanesi ile hizmet vermektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği içerisinde bir adet “Ameliyathane dışı anestezi” uygulama ekibi vardır. Manyetik Rezonans Görüntüleme, anjiyografi ile girişimsel işlemler, anjiyografi ile kardiyolojik işlemler, gastroenterolojik endoskopik girişimler, psikiyatrik işlemler için anestezi uygulamaları bu ekip ile yapılmaktadır.

Reanimasyon Ünitesi ekibimiz acil resusitasyon ekibinin ana parçasını oluşturmakta, ayrıca hastane genelinde talep edilen santral kateterizasyon ve mekanik ventilasyon takibi ihtiyaçlarına cevap vermektedir.


KLİNİK İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU:

 • Ortalama aylık poliklinik sayısı: 1400
 • Ortalama günlük poliklinik sayısı: 70
 • Ortalama yıllık ameliyat sayısı: 24000
 • Genel anestezi uygulama sayısı: 17000
 • Rejyonal anestezi sayısı: 2000
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı sayısı: 24
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan sayısı: 16
 • Ortalama aylık Algoloji Kliniği işlem sayısı: 42 adet girşim, 17 adet RF (Radyo Frekans Ablasyon) uygulaması
 • Reanimasyon Ünitesi yatak sayısı: 12
 • 2012 yılında tedavi gören hasta sayısı: 494
 • Ortalama yatış süresi: 26 gün
 • Doluluk oranı: %130
 • Yoğun Bakım Hasta Profili: Her türlü postoperatif cerrahi hasta, ileri mekanik ventilatör desteği gerektiren her türlü patoloji, sepsis ve ARDS tedavisi
  uygulanmaktadır.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ:

Ameliyathane’de günlük hazırlıklar 07:00 de başlar. Preoperatif Anesteziyoloji polikliniğince hazırlanmış hastalar, tekrar incelenir, eksikleri tamamlanır ve uzman/asistan ile değerlendirilir. Hastalar transfer hemşiresi eşliğinde ameliyathaneye alınırlar. Premedikasyon bölümünde, uygun premedikasyonları uygulanır. 08:00 itibariyle operasyon salonlarına alınırlar. Operasyon sonunda anesteziden uyandıktan sonra “Operasyon Sonrası Derlenme” bölümüne alınarak, bir anestezi teknisyeni eşliğinde tam olarak derlenmeleri sağlanır ve ağrı kontrolü yapılır.

Yine buradan odalarına transfer ile görevli bir anestezi teknisyeni eşliğinde odalarına alınırlar. Yoğun Bakım Ünitesine çıkması planlanan hastalar ise
anestezi ve cerrahi uzmanı/asistanı eşliğinde trasfer edilirler. Bu sırada operasyon odası temizlenir, diğer ameliyat için hazırlanır.
Ameliyathane 08:00-16:00 arasında kesintisiz hizmet vermektedir. Bunun dışında acil operasyonlar için anestezi uzmanı, anestezi asistanı ve anestezi teknisyen / teknikerlerinden oluşan bir ekip nöbet sırasında hizmet vermektedir.
Yoğun Bakım (Reanimasyon) Bölümünde günlük işler 08:00-09:30 arasında yapılan rutin toplu (Eğitim görevlisi, uzmanlar, asistanlar, hemşireler ile birlikte) vizit ile başlar. Hastaların tedavileri düzenlenir. Bu arada yatak başı asistan dersleri, pratik eğitim yapılır.
Günlük yapılacak işlerin belirlenmesinden sonra hastaların hemşire bakımları ve tedaviler uygulanır.
İstenilen elektif konsültasyonlar ve klinikte yatan hastaların tedavileri yapılır. Yoğun Bakım hasta ziyareti zamanında; hasta yakınlarına bilgi verilir.
15:00-16:00 arasında yapılan vizit sonrasında, yoğun bakım nöbetçi doktorlarına hastalar devir edilir. Reanimasyon Ünitesi’nde akşam bir nöbetçi asistan hekim bulunur. Gerektiğinde nöbetçi Anesteziyoloji uzman hekimi ile hastaları konsülte eder.
Algoloji Kliniği doktorları her sabah 08:00’de yatan hastalara vizit yaparlar, polikliniğe başvuran hastaları muayene etmeye başlarlar.
Saat 10:00 – 15:00 arasındabir hekim muayenelere devam ederken diğer hekim de girişimsel işlemleri uygular.

KLİNİK EĞITİM PROGRAMI:

Kliniğimizde eğitim programı teorik ve pratik eğitimler ile sürdürülür. Teorik eğitim hastada 2 saat Cuma günleri 15:00-17:00 arasında eğitim
görevlileri, uzman hekimler, asistan hekimlerin katıldıkları toplantı ile yapılır. Bu toplantıda görsel ve teorik eğitimin yanısıra asistan hekimlere
topluluk önünde seminer verebilme eğitimi verilir.

Pratik eğitim anesteziyoloji için hasta başında eğitim görevlileri ve uzman hekimler tarafından verilir.
Yine yoğun bakım eğitimi hasta başında günlük vizitlerde, konsültasyonlarla diğer yoğun bakım ünitelerinde, acil serviste pratik asistan eğitimi verilmektedir.
Algoloji Kliniği için asistanlar belli sürelerle rotasyonlar yapabilmekte ve hem pratik hem de teorik eğitimi alabilmektedirler.

AKADEMİK ÇALIŞMA VE PROJELER:

Kliniğimizde yürütülen pek çok çalışma vardır. Bunlardan bir kısmı Etik kurul onayı almıs, bir kısmı projelendirme aşamasında olup, etik kurul onayı beklemektedir. Yine pek çok tez çalışması da yapılmaktadır.

2012 yılında yayınlanan bilimsel makalelerimiz;

Ozkan D, Ergil J, Alptekin A, Aktürk N, Gümüs H. Target controlled remifentanil infusion for smooth laryngeal mask airway removalduring emergence from desflurane-remifentanil anesthesia. J Anesth 2012 Jun; 26(3): 369-74.

Ozyaylalı I, Yazicicoglu D, Kulacoglu H. Outpatient simultaneus repair of ventrl and groin hernias in local anesthesia: Case report.

Acta Clin Croat 2012; 51: 103-105.

Ergil J, Akkaya T, Gozaydin O, Gunsoy B, Alicura S, Aladag E, Gumus H, Akin I. Vasoconstrictive and analgesic efficacy

of locally infiltrated levobupivacaine in tonsillectomy patients.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Oct; 76(10): 1429-33.

Yilmaz ER, Kertmen H, Gürer B, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z.The protective effect

of 2-mercaptoethane sulfonate (MESNA) against traumatic brain injury in rats. Acta Neurochir (Wien) 2012 Sep 29.

Özkan D, Ergil J, Taş C, Gümüş H. Pemfigus vulgarisli hastada spinal anestezi uygulaması (Olgu sunumu) Anestezi dergisi 2012; 20 (2): 103-105

Bedirli N, Demirtas CY, Akkaya T, Salman B, Alper M, Bedirli A, Pasaoglu H. Volatile anesthetic preconditioning attenuated
sepsis induced lung inflammation. J Surg Res

2012 Nov;178(1):17-23.

Gülen G, Akkaya T, Ozkan D, Kaydul M, Gözaydin O, Gümüş H. Comparison of spring-loaded, loss of resistance and hanging
drop techniques in lumbar epidural blocks.

Agri 2012; 24(1): 37-41.

KLİNİK OLARAK BENZER YA DA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ:

 • Kliniğimizde dünyada uygulanmakta olan tüm cerrahi operasyonlar için anestezi uygulaması yapılabilmektedir.
 • Her türlü havayolu ekipmanı bulunduğu için zor havayolu hastaları tedavi edilebilmektedir.
 • Parkinson hastalarının cerrahi tedavisi için uyanık kraniotomi anestezisi uygulanmaktadır.
 • Her türlü pediatrik kardiyak cerrahi için anestezi uygulanabilmektedir.
 • Kliniğimize ait ultrasonografi cihazları ile rejyonal anestezi uygulamaları ve her türlü vasküler girişimler yapılmaktadır.
 • Tam donanımlı Reanimasyon Ünitesi’nde üst düzey mekanik ventilasyon uygulamaları, dializ, perkütan trakeotomi uygulamaları
  yapılabilmektedir.
 • Algoloji Kliniği’nde kronik ağrı tedavisinde santral blokların yanısıra, floroskopi ve ultrasonografi eşliğinde ağrı tedavisi yapılmakta
  ve gerekirse hastalara yataklı tedavi imkanı da verilebilmektedir.
 • Modern algoloji tedavisinde kullanılan Radyo frekans ve lazer tedavileri özel olarak algoloji kliniğine ayrılmış bir
  ameliyathanede uygulanmaktadır.

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT / AVANTAJLAR:

 •           Tam donanımlı, modern anestezi cihazları ile donatılmış ameliyathaneler
 •           Kliniğe ait 3 adet ultrasonografi cihazı
 •           Pediatrik ve erişkin kullanım için fiberoptik bronkoskoplar
 •           Tam donanımlı, her yatağında mekanik ventilatör olan 12 yataklı Reanimasyon Ünitesi
 •           Her türlü hemodinamik monitörizasyon imkanı
 •           Yoğun Bakımda kullanılan portable rontgen cihazı
Paylaş