T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019

ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİKADROSUİLGİ ALANI
İDARİ SORUMLUDoç.Dr.Julide ERGİLAnesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
EĞİTİM SORUMLUSUDoç.Dr.M.Murat SAYINAnesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti, Eğitim GörevlisiYoğun Bakım, Erişkin Kardiyak Anestezi
EĞİTİM GÖREVLİSİProf.Dr.Taylan AKKAYAAnesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü, Eğitim GörevlisiAğrı Tedavisi,
EĞİTİM GÖREVLİSİUz.Dr.İ.Haluk GÜMÜŞAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,
EĞİTİM GÖREVLİSİUz.Dr.H.Alp ALPTEKİNAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,Eğitim GörevlisiAğrı Tedavisi,Yan Dalı Var
EĞİTİM GÖREVLİSİDoç.Dr. Demet EROL
EĞİTİM GÖREVLİSİProf.Dr. Aslı DÖNMEZAnesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü,Eğitim GörevlisiErişkin ve Pediatrik Kardiyak Anestezi
BAŞASİSTANUz.Dr.Emine ARIKAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
BAŞASİSTANUz.Dr. Ceyda ÖZHAN ÇAPARLARAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
BAŞASİSTANDoç.Dr. Gözde BUMİN AYDINAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
DOÇENTDoç.Dr.Dilek YAZICIOĞLUAnesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
UZMANUz.Dr.Meliha ARICANAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
DOÇENTDoç.Dr.Reyhan POLATAnesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
UZMANUz.Dr. Songül UYGURAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANUz.Dr.İlkay BARAN AKKUŞAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
EĞİTİM GÖREVLİSİDoç. Dr. Derya ÖZKANAnesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
UZMANUz.Dr.Gülten ÜTEBEYAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANUz.Dr.Oya KALEAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANUz.Dr. Fatma ÖZKAN SİPAHİOĞLUAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANUz.Dr.Yurdakadim AYAZAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANUz.Dr.Gülten KORKMAZAnesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN Uz.Dr. Fatma KAVAK AKELMA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN Uz.Dr. Emine ÜNAL CERAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN Uz.Dr. Mukaddes Tuğba KOKULU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMANUz.Dr.  Damla YÜRÜK Algoloji Uzmanı
UZMANUz.Dr.Selma ÖLMEZAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANDr. Bahar SAKIZCI UYARAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANDr. Filiz AKASLANAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANDr. Hakan DAYANIRAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANDr. Özkan PEKDEMİRAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMANDr. Savaş ALTINSOYAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
ALGOLOJİ YANDAL ASİSTAN Dr. Onur KARAOSMANOĞLU
ALGOLOJİ YANDAL ASİSTANDr. Özgür Emre POLAT
ASİSTANDr. Reyhan İŞLEK
 ASİSTAN Dr. Elif Şule ÖZDEMİR
ASİSTANDr. Selime Elif İŞLEK
ASİSTANDr. Altan Ecem ÖZBAY
 ASİSTANDr. Melis SUMAK
ASİSTANDr. Merve NAMLI
ASİSTANDr. Dilhan KAZANCI
ASİSTANDr.Selime Elif İŞLEK
ASİSTANDr.Yavuz SAYGILI
ASİSTANDr. Gökçen KÜLTÜROĞLU
ASİSTANDr.Atakan SEZGİ
ASİSTANDr. Cansu GÜN
ASİSTANDr. Sibel ÇATALCA
 ASİSTAN Dr. Didem Nur TOPARLI
ASİSTANDr. Burak NALBANT
ASİSTANDr. Başak DEMİR GÜLEL
 ASİSTAN Dr. Sevda Gökçe ERTÜRK
ASİSTANDr. Mustafa YILDIRIM
ASİSTANDr. Aylin PERDİ
ASİSTANDr. Erdi ÇELİK
ASİSTANDr. Merve TEKE
ASİSTANDr. Hilal GÜREL
ASİSTANDr. Yusuf ÖZGÜNER
ASİSTANDr. Nuriye ALMERAL
 ASİSTAN Dr. Aras METİN
ASİSTANDr. Burcu Ayçahan YILMAZ
ASİSTANDr. Yakup YILDIZ
ASİSTANDr. Veli ATEŞ
ASİSTANDr. Özge YAMAKILIÇ MUMCU
ASİSTANDr. Bengü KOCAMAN
ASİSTANDr. İbrahim KUZU
ASİSTANDr. Hakan TUZLALI
ASİSTANDr. Pelin MUTLU
ASİSTAN

TEKNİSYEN, HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 24 uzman hekim, 16 asistan hekim, 47 tekniker ve teknisyen, 21 hemşire, 1 ebe, 10 temizlik elemanı, 3 klinik sekteri ile hizmet

vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Hastanemizde 23 adet ameliyathane, 3 tane Postoperatif Derlenme Ünitesi, fiziksel olarak 6-6 yatak şeklinde bölünmüş 12 yataklı 3. basamak Reanimasyon Ünitesi

(Yoğun Bakım), 1 adet dializ imkanı olan yatağı, 1 adet Algoloji Kliniği ameliyathanesi, 2 yataklı Algoloji Kliniği Servisi bulunmaktadır. Ayrıca operasyon öncesi

hastaların ameliyathanelere,

operasyon sonrası yataklı ünitelerine transferleri de kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anesteziyoloji  Kliniği tüm branşlarda ve tüm modern anestezi yöntemlerini uygulayabilecek kapasitede ve 23 adet ameliyathanesi ile hizmet vermektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği içerisinde bir adet “Ameliyathane dışı anestezi” uygulama ekibi vardır. Manyetik Rezonans Görüntüleme, anjiografi ile

girişimsel işlemler, anjiografi ile kardiyolojik işlemler, gastroenterolojik endoskopik girişimler, psikiyatrik işlemler için anestezi uygulamaları bu ekip ile yapılmaktadır.

Reanimasyon Ünitesi ekibimiz acil resüsitasyon ekibinin ana parçasını oluşturmakta, ayrıca hastane genelinde talep edilen santral kateterizasyon ve mekanik

ventilasyon takibi ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Algoloji Kliniği

KLİNİK İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU:

Ortalama aylık poliklinik sayısı: 1400

Ortalama günlük poliklinik sayısı: 70

Ortalama yıllık ameliyat sayısı: 24000

Genel anestezi uygulama sayısı: 17000

Rejyonal anestezi sayısı: 2000

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı sayısı: 24

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan sayısı: 16

Ortalama aylık Algoloji Kliniği işlem sayısı: 42 adet girşim, 17 adet RF (Radyo Frekans Ablasyon) uygulaması

Reanimasyon Ünitesi yatak sayısı: 12

2012 yılında tedavi gören hasta sayısı: 494

Ortalama yatış süresi: 26 gün

Doluluk oranı: %130

Yoğun Bakım Hasta Profili: Her türlü postoperatif cerrahi hasta, ileri mekanik ventilatör desteği gerektiren her türlü patoloji, sepsis ve ARDS tedavisi

uygulanmaktadır.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ:

Ameliyathane’de günlük hazırlıklar 07:00 de başlar. Preoperatif Anesteziyoloji polikliniğince hazırlanmış hastalar, tekrar incelenir, eksikleri tamamlanır ve

uzman/asistan ile değerlendirilir. Hastalar transfer hemşiresi eşliğinde ameliyathaneye alınırlar. Premedikasyon bölümünde, uygun premedikasyonları uygulanır.

08:00 itibariyle operasyon salonlarına alınırlar.

Operasyon sonunda anesteziden uyandıktan sonra “Operasyon Sonrası Derlenme” bölümüne alınarak, bir anestezi teknisyeni eşliğinde tam olarak

derlenmeleri sağlanır ve ağrı kontrolü yapılır.

Yine buradan odalarına transfer ile görevli bir anestezi teknisyeni eşliğinde odalarına alınırlar. Yoğun Bakım Ünitesine çıkması planlanan hastalar ise

anestezi ve cerrahi uzmanı/asistanı eşliğinde trasfer edilirler. Bu sırada operasyon odası temizlenir, diğer ameliyat için hazırlanır.

Ameliyathane 08:00-16:00 arasında kesintisiz hizmet vermektedir. Bunun dışında acil operasyonlar için anestezi uzmanı, anestezi asistanı ve

anestezi teknisyen / teknikerlerinden oluşan bir ekip nöbet sırasında hizmet vermektedir.

Yoğun Bakım (Reanimasyon) Bölümünde günlük işler 08:00-09:30 arasında yapılan rutin toplu (Eğitim görevlisi, uzmanlar, asistanlar,

hemşireler ile birlikte) vizit ile başlar. Hastaların tedavileri düzenlenir. Bu arada yatak başı asistan dersleri, pratik eğitim yapılır.

Günlük yapılacak işlerin belirlenmesinden sonra hastaların hemşire bakımları ve tedaviler uygulanır.

İstenilen elektif konsültasyonlar ve klinikte yatan hastaların tedavileri yapılır. Yoğun Bakım hasta ziyareti zamanında; hasta yakınlarına bilgi verilir.

15:00-16:00 arasında yapılan vizit sonrasında, yoğun bakım nöbetçi doktorlarına hastalar devir edilir. Reanimasyon Ünitesi’nde akşam

bir nöbetçi asistan hekim bulunur. Gerektiğinde nöbetçi Anesteziyoloji uzman hekimi ile hastaları konsülte eder.

Algoloji Kliniği doktorları her sabah 08:00’de yatan hastalara vizit yaparlar, polikliniğe başvuran hastaları muayene etmeye başlarlar.

Saat 10:00 – 15:00 arasındabir hekim muayenelere devam ederken diğer hekim de girişimsel işlemleri uygular.

KLİNİK EĞITİM PROGRAMI:

Kliniğimizde eğitim programı teorik ve pratik eğitimler ile sürdürülür. Teorik eğitim hastada 2 saat Cuma günleri 15:00-17:00 arasında eğitim

görevlileri, uzman hekimler, asistan hekimlerin katıldıkları toplantı ile yapılır. Bu toplantıda görsel ve teorik eğitimin yanısıra asistan hekimlere

topluluk önünde seminer verebilme eğitimi verilir.

Pratik eğitim anesteziyoloji için hasta başında eğitim görevlileri ve uzman hekimler tarafından verilir.

Yine yoğun bakım eğitimi hasta başında günlük vizitlerde, konsültasyonlarla diğer yoğun bakım ünitelerinde, acil serviste pratik

asistan eğitimi verilmektedir.

Algoloji Kliniği için asistanlar belli sürelerle rotasyonlar yapabilmekte ve hem pratik hem de teorik eğitimi alabilmektedirler.

AKADEMİK ÇALIŞMA VE PROJELER:

Kliniğimizde yürütülen pek çok çalışma vardır. Bunlardan bir kısmı Etik kurul onayı almıs, bir kısmı projelendirme aşamasında olup,

etik kurul onayı beklemektedir. Yine pek çok tez çalışması da yapılmaktadır.

2012 yılında yayınlanan bilimsel makalelerimiz;

Ozkan D, Ergil J, Alptekin A, Aktürk N, Gümüs H. Target controlled remifentanil infusion for smooth laryngeal mask airway removalduring emergence from desflurane-remifentanil anesthesia. J Anesth 2012 Jun; 26(3): 369-74.

Ozyaylalı I, Yazicicoglu D, Kulacoglu H. Outpatient simultaneus repair of ventrl and groin hernias in local anesthesia: Case report.

Acta Clin Croat 2012; 51: 103-105.

Ergil J, Akkaya T, Gozaydin O, Gunsoy B, Alicura S, Aladag E, Gumus H, Akin I. Vasoconstrictive and analgesic efficacy

of locally infiltrated levobupivacaine in tonsillectomy patients.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Oct; 76(10): 1429-33.

Yilmaz ER, Kertmen H, Gürer B, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z.The protective effect

of 2-mercaptoethane sulfonate (MESNA) against traumatic brain injury in rats. Acta Neurochir (Wien) 2012 Sep 29.

Özkan D, Ergil J, Taş C, Gümüş H. Pemfigus vulgarisli hastada spinal anestezi uygulaması (Olgu sunumu) Anestezi dergisi 2012; 20 (2): 103-105

Bedirli N, Demirtas CY, Akkaya T, Salman B, Alper M, Bedirli A, Pasaoglu H. Volatile anesthetic preconditioning attenuated
sepsis induced lung inflammation. J Surg Res

2012 Nov;178(1):17-23.

Gülen G, Akkaya T, Ozkan D, Kaydul M, Gözaydin O, Gümüş H. Comparison of spring-loaded, loss of resistance and hanging
drop techniques in lumbar epidural blocks.

Agri 2012; 24(1): 37-41.

KLİNİK OLARAK BENZER YA DA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ:

 • Kliniğimizde dünyada uygulanmakta olan tüm cerrahi operasyonlar için anestezi uygulaması yapılabilmektedir.
 • Her türlü havayolu ekipmanı bulunduğu için zor havayolu hastaları tedavi edilebilmektedir.
 • Parkinson hastalarının cerrahi tedavisi için uyanık kraniotomi anestezisi uygulanmaktadır.
 • Her türlü pediatrik kardiyak cerrahi için anestezi uygulanabilmektedir.
 • Kliniğimize ait ultrasonografi cihazları ile rejyonal anestezi uygulamaları ve her türlü vasküler girişimler yapılmaktadır.
 • Tam donanımlı Reanimasyon Ünitesi’nde üst düzey mekanik ventilasyon uygulamaları, dializ, perkütan trakeotomi uygulamaları
  yapılabilmektedir.
 • Algoloji Kliniği’nde kronik ağrı tedavisinde santral blokların yanısıra, floroskopi ve ultrasonografi eşliğinde ağrı tedavisi yapılmakta
  ve gerekirse hastalara yataklı

tedavi imkanı da verilebilmektedir.

 • Modern algoloji tedavisinde kullanılan Radyo frekans ve lazer tedavileri özel olarak algoloji kliniğine ayrılmış bir
  ameliyathanede uygulanmaktadır.

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT / AVANTAJLAR:

 •           Tam donanımlı, modern anestezi cihazları ile donatılmış ameliyathaneler
 •           Kliniğe ait 3 adet ultrasonografi cihazı
 •           Pediatrik ve erişkin kullanım için fiberoptik bronkoskoplar
 •           Tam donanımlı, her yatağında mekanik ventilatör olan 12 yataklı Reanimasyon Ünitesi
 •           Her türlü hemodinamik monitörizasyon imkanı
 •           Yoğun Bakımda kullanılan portable rontgen cihazı
Paylaş